Resûlullah (Sav.) şöyle buyurdu:
“Eğer siz Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler.” (Tirmizî Zühd 33)


Yalakalık ve yağcılık kendisine saygısı kalmamış, kaybetmiş  insanların kendi çıkarları uğruna başkalarına gereksiz ya da hak etmediği  iltifatlarda bulunmasıdır. Yalakalığın bir diğer adı da dalkavukluktur.
Yani yalakalık yapan birini gördüğünüzde dalkavuk da diyebilirsiniz.

Yalan, talan ve türlü sahtekarlıklarla  dünyalık mal, mülk makam ve mevki edinenlerde zeka olsa da şeref, haysiyet,
onur, utanma ve irfan yoktur. Böylelerini başa taç eden milletlerin hazinesi boş, gelecekleri karanlıktır. Allah (celle celaluhu) şerlerinden emin eyleye...

Hayatta bulunduğumuz konumları Allah'ın bir ikramı ve bir emanet olarak görmüyorsak eğer,
emanet bilinci meselesinde sınıfta kaldık demektir.

Adalet, İslam'ın çok önem verdiği konulardan birisidir. "Hakkı teslim etmek ve kim olursa olsun eşit muamelede bulunmak" manasına gelir.
Sevgili peygamberimiz (sallalhu aleyhi ve sellem) buna çok dikkat eder, "suçu işleyen kızım Fatıma bile olsa cezasını veririm" buyururdu.

İmtihanın ağırlığı, mükafatın büyüklüğünün sebebidir.
İrfan ehlinden nasihatler: Emanete ihanet etmeyin, halinizden şikayet etmeyin. Büyüğünüze emretmeyin, boş şeylerde ısrar etmeyin.
Cahillerle sohbet etmeyin, nefesinizi boşa tüketmeyin.
İyilik insanlıkla, kötülük insafsızlıkla başlar. Başka bir deyişle insanlıktan nasibini almayan yada insanlığını kaybeden doğrudan insafsızlığa yakalanır.

 

YAŞAMAK, YAŞAMAK DER DURURUZ DA NE DİR YAŞAM BELİRTİLERİ BİLİR MİYİZ ACABA!?

YAŞAMAK, YAŞAMAK DER DURURUZ DA NE DİR YAŞAM BELİRTİLERİ BİLİR MİYİZ ACABA!?
~ M.Ö. 5 Yüzyılda yaşamış olan Lao Tzu, insanın yaşam davranışları konusunda şu ilginç tespitlerde  bulunuyor;
~ " Bir insan, hayatta iken YUMUŞAK ve ŞEFKATLİDİR. Öldüğü zaman SERTLEŞİR, KATILAŞIR."..
~ "Bütün Hayvanlar ve Bitkiler, canlı iken HASSAS ve NARİNDİRLER. Öldükleri zaman SOLAR ve KURU hale gelirler."
~ "Bunun içindir ki; SERTLİK ve KURULUK ÖLÜMÜN parçalarıdır. YUMUŞAKLIK ve NARİNLİK ise, YAŞAMIN belirtileridir."

Ayfer AYTAÇ

ayferaytac.com