Ayfer Aytaç

Kur'an Öğren

 

 
Gerçek dostlukta "Hadi gel gidiyoruz" denildiğinde "nereye?" diye sorulmaz. Gerçek dostun yanlış yere götüreceğine dair şüphe duyulmaz. Bilinir ki, gerçek dost herkesin olmadığında yanında var olandır. Bu dünyanın ve tüm var olanların sahibi bizden gerçek samimiyetler istiyor. Bunu dostluklarımızda da göstermemiz gerekir. acaba yapabiliyor muyuz? Hz Mevlana'dan bir örnekle bu sorumuza cevap bulmaya çalışalım.
 
Mevlânâ ve bir öğrencisi, dostluğun ve arkadaşlığın konu edildiği bir söyleşiden çıkmışlar, yolda birlikte yürüyorlardı.
 
Biraz ileride yolun kenarında, iki köpeğin koyun koyuna sokulmuş, birlikte uyakta olduklarını gördüler. Öğrencisi, biraz önceki söyleşinin de etkisi altında kalarak, bu görüntü karşısında çok duygulandı ve bu duygusunu Mevlânâ ile paylaşmak istedi.
Devamını oku...
Şu anda 5847 konuk çevrimiçi

Tanınmayan Şâirler: Şeref Hanım, Âfetî, Âkif Paşa
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 14 Temmuz 2016 00:06

Târık İleri tarık ileri ısparta Ayfer Aytaç

 

ŞEREF HANIM Osmanlı şairelerinden olup Şeyhülislam Âşir Efendi’nin neslinden Nebil Bey’in kızıdır. 1224 tarihinde doğup tarih-i vefatı malum olamadı. Matbu (basılı) Divanı vardır. Şu iki beyit bir münacatındandır:
Devamını oku...
 
Ümmîd-i vefâ eyleme her şahs-ı dağalda - Ziyâ Paşa
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 07 Temmuz 2016 10:02

Târık İleri tarık ileri ısparta Isparta Ayfer Aytaç Volkan İleri Türkiye 2016

 

ZİYÂ PAŞA Müteahhirîn-i şuarâ ve üdebâ-yı Osmaniyeden [Son Osmanlı şâir ve ediplerinden] olup an’asl (aslen) Erzurumlu olduğu halde Dersaâdet’te neş’et edip elsine (diller) ve edebiyyât-ı şarkiyyeyi (Doğu edebiyatlarını) ve Fransız lisanını tahsil etmişti. 
Devamını oku...
 
Burhâneddîn-i Belhî'den Nîstî Gazeli
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 24 Ocak 2016 04:26
Neş'e bahşeyler dile câm-ı bekâ-yı nîstîBurhaneddin-i Belhi nisti gazeli gazel kaside şiir arapça farsça arabi farsi Târık İleri Ayfer Aytaç Volkan İleri
Sâf eder âyîne-i tab'ı safâ-yı nîstî
 
Benzemez bir âleme vasfı beyândandır berî
Özge âlemdir cihân-ı pür fezâ-yı nîstî
 
Hâne-i kalbi tarabgâh-ı Cem eyler tâ ebed
Nûş-i cân olsa mey-i hâlet fezâ-yı nîstî
 
Mülk-i hestînin şehenşâh-ı ma'âlî şânına
Meyl edip bakmaz gedâ-yı bî nevây-ı nîstî
 
Sırr-ı Şems u Mevlevî olur ıyân vakt-i semâ'
Erse bir kez gûş-i hûşa bang-i nây-ı nîstî
Devamını oku...
 
«BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon»

Sayfa 6 / 70
 
Turkish Arabic English

Ayfer AYTAÇ
Ayfer AYTAÇ
Târık İLERİ
Târık İLERİ
Aytaç İLERİ
Aytaç İLERİ
Volkan İLERİ
Volkan İLERİ
Furkan İLERİ
Furkan İLERİ