CUMAMIZ MÜBAREK

Bayramınız Mübarek Olsun. Kestiğiniz Kurbanlıklar Yüce Allah (C.C) katında Makbul Bulunsun.

Hz. Ali'ye sormuşlar.
-Bayram nedir..?
Buyurmuş ki : -Günahsız geçen her gündür ..!
Öyleyse her günümüz bayram olsun İNŞALLAH

Devamını oku...

CUMAMIZ MÜBAREK
Furkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 30 Mart 2017 22:49

 

Her gönül yangınından bir duman tütse idi,

Belki de dünyada göz gözü göremezdi.

Hayatımı yaşıyorum, diyenler kördür.

Hayatını yaşayanlar görür...

alt“Sen bir ömür hakikatin peşinde koşarsın” dedi beyaz saçlı adam,

“Ama o seni bir adımda yakalar!”

“Kimden isteyeceğini biliyorsan” dedi meczup, “alacağını zaten çoktan almışsın”

İnsan, ilâhi güzelliklerin toplamı halinde cihana geliyor. Hayat imtihanına tabi tutuluyor. İyiliğe de, kötülüğü de müsait bir hürriyet içinde kendini buluyor. Tıpkı bir pusula gibi insan. İradesinin ibresi iyilik ve kötülük ku­tuplarından hangisine dönerse, ona göre bir hüviyet ve kişilik kazanıyor. Âlemde akıllara sığmayan öyle ince bir düzen var ki, yapılan incir çekirdeği kadar bir iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik karşılığını buluyor. Buradaki ince bir nüansa dikkatinizi çekerim. Bizler o iyiliğin ya da kötülüğün derhal karşılığını bul­masını istiyoruz. Acele ediyoruz. Onun için de hata ediyoruz. Oysa zaman kavramı bize göre farklı, Allah’a göre farklı. Her şeyin bir zamanı, kendine göre bir nizamı var.

İlâhi aşkla yananlar, çevrelerine renk, ışık, güzellik verirler. Onları ara, bul, ziyaret et. Sohbetlerine katıl. Ellerini öp. Hayır dualarını al. Renklerine boyan. Katı, sert, yoz insanlardan uzak dur. Münâkaşadan kaç. Akıllı insanlar münâkaşayı sevmezler. Münâkaşa ile kimse bugüne kadar bir şey elde edemedi. Mü­nâkaşada tek kazanan, kibir, gurur, benlik ve nefsaniyettir. Seni AIlah’a yaklaştıracak kimselerle dost ol, görüş, sohbet et.

. Asırlar ötesinden Büyük Yunus, ne güzel anla­tıyordu: “Hiç kimse bilmez bizi, biz ne işin içindeyiz.” Bâtın ilmini öğrenmeden, zâhir ilmiyle ahkâm kesenler, farkına var­madan helâke gidiyorlar. İyi, güzel, sâlih kişilerin kadrini bil­meyenler, onların arkasından atıp tutanlar, acaba en büyük kötülüğü kendilerine yaptıklarının farkındalar mı?

 

ÖNEMLİ "EN"LER:Hayatta ki en

altönemli şey: ALLAH'IN GÜCÜ!

En güçlü iletişim kanalı: DUA !
En değerli servet: İMAN !
Hayatta ki en etkili güç: SEVGİ !
En büyük mutluluk: ÖZVERİ !
Onsuz olunması en kötü şey: ÜMİT !
En yıkıcı alışkanlık: KAYGI !
Dünya üzerinde ki en inanılmaz bilgisayar: BEYİN!
En büyük kayıp:ÖZ SAYGIYI YİTİRMEK !
En büyük doğal enerji kaynağı: GENÇLİK !
En çirkin kişilik özelliği: BENCİLLİK !
Üstesinden gelinmesi gereken en büyük sorun: KORKU !
En güzel kıyafet: GÜLÜMSEYİŞ !
Başarıyı engelleyen en güçlü düşman: MAZERET !
Toplumda istenmeyen en tehlikeli kişi: DEDİKODUCU !
En güç dolu sözcük: YAPABİLİRİM !
En değersiz duygu: KENDİNE ACIMAK !
En çok güç veren aşı: TEŞVİK ETMEK !
En etkili uyku ilacı: ZİHİN HUZURU !
En taktir edilecek iyilik: GÜVENİRLİLİK !
En memnun verici iş: BAŞKALARINA YARDIM ETMEK !
Ve en iyi yaklaşım: ŞÜKRETMEKTİR !

Mutlu Olmak İçin Vageçmeniz Gereken Bazı Şeyler:alt

Başkalarını etkilemek ihtiyacından VAZGEÇİN.

Daima haklı olma ihtiyacından VAZGEÇİN.

Sizi sınırlayan inançlardan VAZGEÇİN.

Kontrol etme ihtiyacından VAZGEÇİN.
Başkalarını suçlamaktan VAZGEÇİN.
Değişime direnmekten VAZGEÇİN.
Kendinizi suçlamaktan VAZGEÇİN.
Mazeretlerinizden VAZGEÇİN.
Şikayet etmekten VAZGEÇİN.
Korkularınızdan VAZGEÇİN.
Bağımlılıktan VAZGEÇİN.
Etiketlerden VAZGEÇİN.


DUA ZAMANI:

"Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen. Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten Sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, va'dinden cayıp-dönmez." (Al-i İmran Suresi: 2/8-9)

"Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru" (Al-i İmran: 3/16)

"Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahitlerle beraber yaz." (Al-i İmran: 3/53)

"Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et" (Al-i İmran: 3/147)

AMİN,AMİN,AMİN

YA RABBİ,SANA, RASULÜN HZ. MUHAMMED SAV.'İN YAKARIŞI İLE YAKARIYORUM:

"Allah'ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen bilgiden ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım."[ Tirmizî, Nesâi.]

"Allah'ım! Bize dünyada da bir hayır, ahirette de bir hayır ver. Bizi cehennem azabından koru."[ Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud.]

...

"Allah'ım, dinimi doğru kıl; o benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl; hayatım onda geçmektedir. Âhiretimi de doğru kıl; dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma (vesilesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahata kavuşma kıl."[ Müslim.]

"Allah'ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lutfunla ver. Başkasına muhtaç etme."[ Tirmizî,]

"Allah'ım! Aczden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten Sana sığınırım. Keza, kabir azabından da Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de Sana sığınırım."[ Buhâri, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvud.]

"Ey Rabbim, hatamı, bilmezliğimi, bütün işimdeki israfımı ve Senin, benden daha iyi bildiğin kusurlarımı ört. Ey Allah'ım, hatalarımı, bilerek ve bilmeyerek yaptığım kusurlarımı ve şaka şeklinde olan eksiklerimi ve bende olan bütün kusurları affet. Ey Allah'ım, benim peşin, açık ve gizli yaptığım her şeyi affet. Önce yaptıran ve sonra bıraktıran Sensin. Sen her şeye kadirsin."[ Buhâri, Müslim.]

"Ey Allah'ım! Ben Senden doğru yolu, takvâyı, iffet ve istiğnâyı (insanlara muhtaç olmamayı) dilerim."[ Müslim, Tirmizî.]

"Ey Allah'ım! Sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana döndüm. Senin kudretinle mücadele ettim. Ey Allah'ım, beni saptırmaman için Senin kuvvet ve şerefine sığınırım. Senden başka ilâh yoktur. Sen, ölmeyen dirisin. Cinlerle insanlar ise hepsi ölüme mahkûmdurlar."[ Müslim.]

"Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi, dininin üzerinde sâbit kıl."
[ Tirmizî.]

"Allah'ım, Senden dünya ve âhirette âfiyet istiyorum."[ Tirmizî.]

"Ey Allah'ım, Senden her işte sebât, takvâya azîmet, nimetine şükür, güzel ibâdet, doğru bir lisan ve temiz bir kalp dilerim. Senin bildiğin bütün şeylerden sana sığınırım. Senin bildiğin hayrı diler ve Senin bildiğin günahlardan Sana sığınırım. Muhakkak ki, Sen bütün gizli olanları çok iyi bilensin."[ Tirmizî.]

"Ey Allah'ım, bana Seni sevmeyi ve sevgisi Senin nezdinde bana faydalı olacak kimseleri sevmeyi nasib et. Ey Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiklerini Senin sevdiğin hususlarda kullanmakta bana kuvvet ver. Ey Allah'ım, sevdiklerimden alıp götürdüğün şeyleri de, Senin sevdiğin hususlarda (faydalı olmak için) bana kuvvet ver."[ Tirmizî.]

"Ey Allah'ım, tembellikten, fazla ihtiyarlıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir imtihanından ve azabından, ateşin fitnesinden ve azabından Sana sığınırım. Yine, zenginlik fitnesinin şerrinden ve mesih deccal fitnesinden sana sığınırım."[ Buhâri, Müslim.]

AMİN,AMİN AMİN,ECMAİN İNŞALLAH

DUA ZAMANI:

"Rabbim, beni namazı(nda) sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne-babamı ve müminleri bağışla" (İbrahim: 14/40-41)

"Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge." (İsra: 17/24)

"Rabbim, beni (girilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve (çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarışla çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (İsra: 17/80)

AMİN,AMİN,AMİN

YA RABBİ,SANA, RASULÜN HZ. MUHAMMED SAV.'İN YAKARIŞI İLE YAKARIYORUM:

"Allah'ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen bilgiden ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım."[ Tirmizî, Nesâi.]

"Allah'ım! Bize dünyada da bir hayır, ahirette de bir hayır ver. Bizi cehennem azabından koru."[ Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud.]

...

"Allah'ım, dinimi doğru kıl; o benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl; hayatım onda geçmektedir. Âhiretimi de doğru kıl; dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma (vesilesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahata kavuşma kıl."[ Müslim.]

"Allah'ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lutfunla ver. Başkasına muhtaç etme."[ Tirmizî,]

"Allah'ım! Aczden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten Sana sığınırım. Keza, kabir azabından da Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de Sana sığınırım."[ Buhâri, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvud.]

"Ey Rabbim, hatamı, bilmezliğimi, bütün işimdeki israfımı ve Senin, benden daha iyi bildiğin kusurlarımı ört. Ey Allah'ım, hatalarımı, bilerek ve bilmeyerek yaptığım kusurlarımı ve şaka şeklinde olan eksiklerimi ve bende olan bütün kusurları affet. Ey Allah'ım, benim peşin, açık ve gizli yaptığım her şeyi affet. Önce yaptıran ve sonra bıraktıran Sensin. Sen her şeye kadirsin."[ Buhâri, Müslim.]

"Ey Allah'ım! Ben Senden doğru yolu, takvâyı, iffet ve istiğnâyı (insanlara muhtaç olmamayı) dilerim."[ Müslim, Tirmizî.]

"Ey Allah'ım! Sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana döndüm. Senin kudretinle mücadele ettim. Ey Allah'ım, beni saptırmaman için Senin kuvvet ve şerefine sığınırım. Senden başka ilâh yoktur. Sen, ölmeyen dirisin. Cinlerle insanlar ise hepsi ölüme mahkûmdurlar."[ Müslim.]

"Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi, dininin üzerinde sâbit kıl."
[ Tirmizî.]

"Allah'ım, Senden dünya ve âhirette âfiyet istiyorum."[ Tirmizî.]

"Ey Allah'ım, Senden her işte sebât, takvâya azîmet, nimetine şükür, güzel ibâdet, doğru bir lisan ve temiz bir kalp dilerim. Senin bildiğin bütün şeylerden sana sığınırım. Senin bildiğin hayrı diler ve Senin bildiğin günahlardan Sana sığınırım. Muhakkak ki, Sen bütün gizli olanları çok iyi bilensin."[ Tirmizî.]

"Ey Allah'ım, bana Seni sevmeyi ve sevgisi Senin nezdinde bana faydalı olacak kimseleri sevmeyi nasib et. Ey Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiklerini Senin sevdiğin hususlarda kullanmakta bana kuvvet ver. Ey Allah'ım, sevdiklerimden alıp götürdüğün şeyleri de, Senin sevdiğin hususlarda (faydalı olmak için) bana kuvvet ver."[ Tirmizî.]

"Ey Allah'ım, tembellikten, fazla ihtiyarlıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir imtihanından ve azabından, ateşin fitnesinden ve azabından Sana sığınırım. Yine, zenginlik fitnesinin şerrinden ve mesih deccal fitnesinden sana sığınırım."[ Buhâri, Müslim.]

AMİN,AMİN AMİN,ECMAİN İNŞALLAH

Resûlullah Efendimiz bir hadis-i şerifte “Size, Allah’ın kulla­rının en kötüsünün kimler olduğunu bildireyim mi? Kibirli ve katı yürekli olanlardır.” buyuruyor. Tevâzu, kibrin zıddıdır, alçak gönüllü olma halidir. İyiye, doğruya ve güzele saygılı ol­mak, Hak’ka boyun eğmek, kibirden uzak olmak, bütün mahlû­kata karşı edeple hareket etmek, güleryüz göstermek, ince, zarif ve nazik olmak tevâzunun bazı tezâhür şekilleridir.

 
 
Turkish Arabic English