• Akıllı bir mümin, önce kendi ayıplarını görür. Kendi ayıbını görmeyen kimse, başkasındaki güzellikleri göremez. Dolayısıyla önce kendimi eleştirmeyi uygun buldum.