Ramazan Geldi

 

 
18 MART ŞEHİTLERİMİZİ ANMA GÜNÜ...BİZ SİZLERİ HİÇ UNUTMUYORUZ Kİ, ANMA GÜNÜ OLSUN.
SİZİN KIYMETİNİZİ ÇOK ŞÜKÜR HÂLÂ BİLENLER BİLİYOR. EMEKLERİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.
DUALARIMIZDASINIZ ,YÜREKLERİMİZDESİNİZ, HEP KANAYAN YANIMIZSINIZ...
SAYENİZDE SÜRÜYOR DEVRANIMIZ. MİNNETTARIZ, MEKÂNLARINIZ CENNET OLSUN...
SİZLERİ DOĞURUP AK SÜTÜYLE, EMEĞİYLE BÜYÜTEN, VATANA KURBAN EDEN ANALARINIZDAN VE
BABALARINIZDAN, BACILARINIZDAN, KARDEŞLERİNİZDEN ALLAH EBEDİ RAZI OLSUN. AMİN...
 

 

SİZLER ŞEHÂDET ŞERBETİNİ

İÇECEĞİNİZİ BİLİYORDUNUZ.

BİZLER İÇİN GÖZÜNÜZÜ KIRPMADAN

GÖĞSÜNÜZÜ DÜŞMANA SİPER ETTİNİZ.

ÜZGÜNÜZ, TORUNLARINIZ OLARAK BİZLER SİZLERE LÂYIK OLAMADIK...

SİZİN KANLARINIZIN KARIŞTIĞI BU TOPRAKLAR 

ÜZERİNDE ŞİMDİ  PEK ÇOK GENCİMİZ,

KUMAR OYNUYOR, İÇKİ İÇİYOR, KAFELERDE AVARELİK YAPIYOR...

ÜZGÜNÜM CEDDİM, HAK ETMİYORUZ SİZLERİN TORUNLARINIZ OLMAYI...

SİZ YİNE DE HAKLARINIZI HELÂL EDİNİZ. CENNETTE DİNLENİNİZ...

 

Devamını oku...

Ramazan Geldi
Furkan İleri tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 14 Mayıs 2018 21:31

 

 altŞükürler olsun bu yıl da Ramazan ayının güzelliklerini idrak ediyoruz. Duyan, düşünen, hisseden insanlar için Ramazan ne mübârek bir aydır. Bu ayda bütün güzellikler kâinata dolar, bu ayda rahmet kapıları açılır. Bu ayda bolluk, bereket ve ilâhi ihsanlar bütün kapıları çalar. Gönül dünyalarını arıtarak, te­mizleyerek bu aya lâyık olduğu değeri verebilenler ne mutlu insanlardır. Yüce Peygamberimizin bir Hadis-i Şerifi var, şöyle buyuruyorlar: “İçinizde öyle kimseler var ki onların tuttuğu oruç yalnız sabahtan akşama kadar midelerini aç bı­rakmaktan ibarettir.” Önemli olan aşk ile, şevk ile, heyecan ile bu mübârek ayın bütün günlerini, bütün saatlerini, bütün da­kikalarını değerlendirebilmektir. Yüce Peygamberimiz, bir başka Hadis-i Şerifinde “İki günü birbirine eşit olanlar ziyandadır.” buyuruyor. Öyle oruç tutmalıyız ki her gün, her saat, her dakika daha iyiye, daha güzele, daha mükemmele gidebilmek için kendi kendimizle yarış halinde olmalıyız. İnsanlara hitabımız bu mübârek ayda daha bir güzelleşmeli, daha yumuşamalı, daha İslâmî bir inceliğe kavuşmalıdır. Cenâb-ı Hak, Hazret-i Musa’yı Firavun’u Hakk’a davetle görevlendirirken “Yâ Musa, Fira­vun’la konuşurken yumuşak ve tatlı söyle.” buyurur (Tâ-Hâ, 44/20). Biz de kiminle konuşursak konuşalım her zamankinden daha ince, daha saygılı, daha edep dolu olmalıyız. Bazı kim­seler vardır, oruç tuttuklarını sanırlar. İşyerlerinde maiyetlerine karşı barut gibidirler. Mübâreklerin yanlarına yaklaşılmaz. Ba­ğırırlar, çağırırlar, hakaret ederler, söverler, akla hayale gel­medik kabalıklar yaparlar. Onlara sorarsanız oruçludurlar ve bu çirkinlikleri kendilerinde hak olarak görürler. Eve geldikleri za­man sanki alev fışkıran bir makine gibidirler. Eşlerine karşı, çocuklarına karşı o kadar zalimce davranırlar ki, o garipler köşelerine çekilir, sessizce ağlarlar. Bunlar bazen malum ne­denlerle Ramazan’ın gelmesini bile istemezler. Oysa Ramazan’ı sadece belli saatler içinde aç kalmak olarak düşünenler ne kadar zavallı insanlardır. Biz, her zamandan daha çok bu ayda edepli, saygılı, dikkatli olmak zorunda değil miyiz?

Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Oruç, içimizi kötü düşüncelerden, dışımızı çirkin davranışlardan te­mizler, günahlarımızın bağışlanmasına vesile olur. Peygam­berimiz müjde veriyor: “Kim inanarak ve mükâfâtını Hak’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

Oruç, kul ile Rabbi arasında kalan ve kendisine riya karışmayan bir ibadettir. Halk içinde Hak ile beraber olabilmek ne güzeldir. “İyi bilin ki, vücutta bir et parçası vardır ki, o düzelirse bütün vücut düzelir. O bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalptir” buyuruyor Yüce Resûlümüz. İhsan, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. İbadetlerin en önemlilerinden biridir oruç. “Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Ne babanın evlâdına, ne evlâdın babasına hiçbir şeyle fâide veremeyeceği günden korunun. Şüphe yok ki, Allah’ın vaadi haktır. O halde sakın sizi dünya hayatı aldatmasın, o çok aldatıcı şeytan, sakın sizi, Allah’ın mühlet vermesine güvendirmesin.” (Lokman, 31/33). Ne mal mülk, ne mevki makam, ne evlât, ne aile... Hiçbir şeyin kıyamette faydası yoktur. Mü’min daima Hakk’a dayanmalı, O’na güvenmelidir. “Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. Gâfillerden olma.” (Araf, 7/205). Kemal yolunda belli bir merhale kazanan insan, Hak ile olmanın sırrına erince, nereye bakarsa Hakk’ın azâmet ve tasarrufunu, yücelik ve güzelliğini görür. “Hem evveldir, hem âhirdir; hem zâhirdir, hem bâtındır. O her şeyi kemâliyle bilendir.” (Hadid, 57/3). Zariyat Sûresi’nde, “Ben, cinleri ve insanları, ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım” buyruluyor (Zariyat, 51/56). Demek ki insan olmanın şartı, Allah’a kul ol­maya bağlıdır. Bütün gönül dostları yakinen müşahede et­mişlerdir. Ramazan ayının gündüzlerine ve gecelerine mahsus bereketler başka başkadır. Gece zat âlemine, gündüz sıfat âlemine işarettir, Cenâb-ı Hak, “Oruç Benimdir, onun mükâ­fâtını Ben veririm.” buyuruyor bir Kudsî Hadiste.

Oruçla, şeytanın insan bedenine gireceği ve faaliyet gös­tereceği yollar daralır, Rabbanî nur gelir. Işık gelince, karanlık gider; nur gelince, zulmet kaybolur. Unutmayalım, bizi Hak’tan alıkoyan her şey bizim için fitnedir. İnsanlar bu dünyaya bir sınav için geliyorlar. Tekâmül etmek, olgunlaşmak, kâmil insan olmak için, “Sen ondan razı, O senden razı olarak gir cennetime” sırrına mazhar olmak için gönderiliyorlar. Daha iyiye, daha güzele gitmek için her an yeni bir fırsat... Tes­tilerimizi sular akarken dolduralım. Günlerimiz, saatlerimiz sa­yılı. Farkında olalım. Boşa geçirmeyelim. İnsanı takvâya götü­ren, davranışlarıdır. İnsanı Allah’tan uzaklaştıran hususlardan sakınmak gerekir. Takvâ, nefse muhalefet etmek, insanlık onuru ile bağdaşmayan hareketlerden uzak kalmaktır. Takvâ, insanı yüceliklere götüren bir yoldur. Sarp ve çetindir. Hayatın sı­kıntılarına, musibetlerine, hastalık ve zorluklarına göğüs ger­meyi bilmeyenler, o yüce hedeflerin eteklerine bile ulaşamazlar. Takvâ yolunda yürüyebilmek için sabırlı olmak şarttır. Bütün güzellikler sabırlı olanlara gelecektir. Allah sabırlı olanlarla be­raberdir.

İnanan insanlar için Ramazan ayı, neş’e, zevk ve mut­lulukların kaynağıdır. Arınmanın, temizlenmenin, güzelleşmenin, Allah’a her gün biraz daha yakın olmanın verdiği haz neyle kıyaslanabilir? Asıl Müslüman o kimsedir ki, eliyle, diliyle, işiyle, hareketleriyle, hatta düşünceleriyle hiç kimseyi incitmez. Her­kesin en ufak bir hakkına, en basit hislerine varıncaya kadar hürmet etmeyi kendisine bir borç bilir. Yarın hesap günü gelmeden, kendini her gün yoklayarak, denetleyerek, geçen günlerinin muhasebesini yapmakla o büyük güne hazırlanır. Allah, aşk ile, ihlâs ile kendi kapısına sığınan bir kulunu mahrum bırakmaz, başka kapılara muhtaç etmez.

Ramazan neş’esini gönüllerinde hissedenler ne güzel in­sanlardır...

Oruç, kul ile Rabbi arasında kalan ve kendisine riya karışmayan bir ibadettir. Halk içinde Hak ile beraber olabilmek ne güzeldir. “İyi bilin ki, vücutta bir et parçası vardır ki, o düzelirse bütün vücut düzelir. O bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalptir” buyuruyor Yüce Resûlümüz. İhsan, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. İbadetlerin en önemlilerinden biridir oruç. “Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Ne babanın evlâdına, ne evlâdın babasına hiçbir şeyle fâide... veremeyeceği günden korunun. Şüphe yok ki, Allah’ın vaadi haktır. O halde sakın sizi dünya hayatı aldatmasın, o çok aldatıcı şeytan, sakın sizi, Allah’ın mühlet vermesine güvendirmesin.” (Lokman, 31/33). Ne mal mülk, ne mevki makam, ne evlât, ne aile... Hiçbir şeyin kıyamette faydası yoktur. Mü’min daima Hakk’a dayanmalı, O’na güvenmelidir. “Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. Gâfillerden olma.” (Araf, 7/205). Kemal yolunda belli bir merhale kazanan insan, Hak ile olmanın sırrına erince, nereye bakarsa Hakk’ın azâmet ve tasarrufunu, yücelik ve güzelliğini görür. “Hem evveldir, hem âhirdir; hem zâhirdir, hem bâtındır. O her şeyi kemâliyle bilendir.” (Hadid, 57/3). Zariyat Sûresi’nde, “Ben, cinleri ve insanları, ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım” buyruluyor (Zariyat, 51/56). Demek ki insan olmanın şartı, Allah’a kul ol­maya bağlıdır. Bütün gönül dostları yakinen müşahede et­mişlerdir. Ramazan ayının gündüzlerine ve gecelerine mahsus bereketler başka başkadır. Gece zat âlemine, gündüz sıfat âlemine işarettir, Cenâb-ı Hak, “Oruç Benimdir, onun mükâ­fâtını Ben veririm.” buyuruyor bir Kudsî Hadiste.

 

Kaderi ancak dua değiştirir. Kazayı ancak dua geri çevirir. Ömrü ise iyilik uzatır. Dua; mü’minin Allah’a hitabıdır. O’na yak­laşmaya çalışmasıdır. Dua ile mü’min, yaratıcısına şükranlarını bildirir, hamd ve sena eder, affını, mağfiretini diler. Dua, ruhun Allah’a teveccühüdür. Zikirdir. Bana dua ediniz, size icabet edeyim.(el-Mü’minun-60)

 
 
Turkish Arabic English