Üç Aylarımız Mübarek Olsun.

Soğuktan Değil, Parasızlıktan Nefesleri Donuyor.
Borç hastalığına çare umarcasına, Müslüman ülkemin insanlarının niceleri, derde derman gördükleri bankaların tüketici kredilerinden yararlanmak adına, banka önlerinde kuyruğa girmiş haldeler. İçersi o kadar kalabalık ki, insanlar soğuğa aldırmadan banka önünde bekleşiyorlar. Parasızlık soğuğundan bezmişler, bankaları battaniye bellemişler.
Banka önlerindeki kuyruklar bir dönem emekli maaşı alanların girdikleri kadar uzun bir kuyruk olmasa da, sabahın köründe sıra kapmak için gelinmese de, bir hayli dikkat çekici kuyruk göze çarpmaktaydı.Çoğu orta yaş üstü bu insanlar, hayat pahalılığına direnmek adına, soğuğa karşı metanetli duruyorlardı.
Malum ekonomik kriz yaşıyoruz. Amerikanın karın ağrısı sancısını biz çektiğimizden, ülkemizde de büyük bir ekonomik kabızlık yaşanıyor. Parası olanlar, gidişatı izleyip, gelecek güvencelerini temin altında bulundurmak için para harcamaz oldular. Parası az olanları durumu, her zamandan daha vahim. Borç batağında debelenmekten bir hal olan geniş kitle dar gelirli insanlarda, bankaların önünde hale oluşturur hallerine bürünüyorlar. 
Hayatları borçlanmakla, borçlarını ödemek gayretiyle geçiriyor bu vatandaşlar. Buldukları kadar yiyorlar, gerisi yok mu diyemiyorlar.
 
Krizin sıkıntıları kendilerini daha çok bürüyünce, hanelerinde hayıflanma sesleri yükselince, şaşırdılar; niceleri borçlarını hepten ödeyemez oldular. Alacaklıları, icra memurları kapıya dayanmaya başlayınca da, çareyi üç kuruş maaşlarını kefil gösterip, beş kuruş kredi almada buluyorlar. 
Bilhassa emekli vatandaşlar, kış mevsiminin kapıya dayanmasıyla ısınma telaşına da kapıldılar. Giderlerin çokluğuyla baş edemeyenler, tek çıkar yolun kredide olduğunu saptayıp, banka önlerine kuyruğa giriyorlar. 
Devamını oku...

Üç Aylarımız Mübarek Olsun.
Furkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 07 Mart 2019 07:41
Allahümme barik lena fi Recebe ve Şa'ban ve Belliğna Ramazan!
Allah'ım, bize Recep ve Şaban ayını mübarek kıl Ramazana eriştir. ÂMİN
 
altYa Rabbi! Yaptığımız hayırlı ve yararlı işlerimizi katında kabul eyle. Bizi yalnız senin buyruklarına uyan inanan kullarından eyle. Tövbelerimizi ve dualarımızı katında kabul eyle. Müslüman kullarının arasındaki fitne ve fesatları kaldır, müslüman kullarına birlik, beraberlik ve dirlik ihsan eyle Ya Rabbi.
Afuv’sun, Gafur’sun, bizi affeyle. Cümlemizin ölmüşlerine rahmet eyle. İnsanlık alemini tabii afetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi.
Allah’ım! Bizim hatalarımızı, bizim kusurlarımızı, bizim günahlarımızı bağışla. Bizi salihler, sıddıklar, şehitler, doğrular arasına ilhak eyle Ya Rabbi. ÂMİN
Kalmadı İnsanların ahde vefası, yaraya duası. 
Unuttuk azizim unuttuk biz. Yargılamadan önce dinlemeyi, Konuşmadan önce düşünmeyi, 
Dokunnmadan önce hissetmeyi şikayet etmeden önce şükretmeyi, İstemeden önce sabretmeyi. 
Ve biz birbirimizi, Allah rızası için sevme bile unuttuk.
Ya Rabbi! Lütfunla hidayete erdirdiğin kalbi, dalalete, sapıklığa meylettirme. Takdir kaleminin yazdığı şer ve belaları bizden çevir ve değiştir. 
İlahi! Dünyada yüz binlerce tuzak ve dane var. Biz ise, aç kalmış hâris kuşlar gibiyiz. O daneler için tuzaklara atılıyoruz. 
Her birimiz, doğan ve zümrüt-ü anka kuşları gibi yüksekten uçsak da, yine her an, yeni bir tuzağa tutuluyoruz. 
Ey daima bizim ihtiyaçlarımızın melcei! Biz yine yolumuzu şaşırdık. Ya Rabbi, Senden başka sığınacak kimsemiz, barınacak yerimiz yoktur. 
Ya Rabbi! Bize bakma ve ahvalimize nazar etme. Kendi ikramına, hudutsuz ihsanına bak da öyle lütfet. 
Bu âlem de mevcut olan her şeyi bize olduğu gibi göster. Hayrı hayır ve şerri de şer olarak. 
Rabbim! Bütün denizlerin suyu senin emrine tabiidir. Su ve ateş de senin mülkündür. 
Ey Rabbimiz! Temizleyici suyunu, yani hidayet nurunu, inayet ve yardımını lütuf buyur da, şu âlemdeki bütün ateşler nura ve bilcümle azgınlıklar huzura inkilab etsin. 
Ey Kadir-i Mutlak, ey kemiyet ve keyfiyetten münezzeh olan Rabbim! Sen zahire de, batına da vâkıfsın. İçimizi de bilirsin, dışımızı da.” 
 
Regaib Kandili her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; yöneltme, bütün işlerimizi
O’nun rızasına uygun bi hâle getirme çabası ile
Allah’a yönelmektir .
Regaib, çok değerli bir hediye, bağışlama, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Can bulan herşey gibi buğün
Bitkiler de ağaçlar da Allah’a secde ederler . Güneşin kendisini göstermesinde kandilin her gün olduğunu bildiğimiz gibi
Regaip kandili
Mübarek olsun !
Güneş ve ay, bir hesâba göre (hareket etmekte)dir .
Göğe gelince, onu yükseltti ve mîzânı (umum kâinâtta adâlet ve dengeyi) koydu.

Tâ ki tartıda haddi aşmayın!

Ve tartmayı adâletle dosdoğru yapın, hem tartıda eksiklik etmeyin!

Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç, müthiş bir akışla çevirdiği bu dünyada, sistemini hak / adalet ilkeleri üzerine kurmuş. Zaten adaletin kaynağı da Allah değil mi?

(Nisa,40)“Şüphesiz / hiç kuşkusuz Allah, bir zerre miktarı bile / zerre kadar haksızlık yapmaz.”

(Mâide,8)"Ey inananlar! Allah için adaleti yerine getirmede, adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak, adaleti gerçekleştirenlerden olun / adaleti yerine getirmede örnek olun / Allah için hak ve adalet timsali insanlar olun. Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü / bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli olun / adil davranın / adaletten asla şaşmayın. Allah’ı dinleyin."

(Nisa,135)"Ey inananlar! Kendiniz, ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhinde bile olsa, adalet ve eşitlikten şaşmayın. Varlıklı / zengin, yoksul / fakir ayrımı yapmadan; gerçeği sadece gerçeği gözetin. Allah her iki tarafa da sizden daha yakındır / hepsinden öncelikli olan Allah’tır. Öyleyse, kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak, taraflı davranmayın / adaletten uzaklaşıp da nefsinize uymayın. Gerçeği çarpıtırsanız / eğer eğilir, bükülür veya savsaklarsanız / tanıklık etmekten çekinirseniz, bilesiniz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır."

(Mâide,42)"Hüküm / karar verecek olursan, adaletle hüküm ver. Allah adaletle hükmedenleri / adaletli / adil davrananları / adaleti ayakta tutanları sever."
 
 
 
Turkish Arabic English