Bilelim Selamete Erelim

Bilelim Selamete Erelim
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazar, 31 Mart 2019 04:50
Makale İçeriği
Bilelim Selamete Erelim
Bilelim Selamete Erelim
Tüm Sayfalar
{idkey=7843b0[url=http%3A%2F%2Fayferaytac.com%2Fpusula%2F1965-bilelim-selamete-erelim.html][title=Bilelim+Selamete+Erelim][desc=ALLAH+%28CC%29+%2ASabredenleri+sever.+%C3%82li+imran%2C146+%2ATevekk%C3%BCl+edenleri+sever.+%C3%82li+imran%2C159+%2ASak%C4%B1nanlar%C4%B1+sever.+%C3%82li+imran%2C76+%2AT%C3%B6vbe+edenleri+sever.+Bakara%2C222+%2A%C4%B0yilik+edenleri+sever.+Bakara%2C195+%2ATertemiz+olanlar%C4%B1+sever.+Tevbe%2C108+%2AAd%C3%A2letle+davrananlar%C4%B1+sever.+Huc%C3%BBrat%2C9+%2A%2AAllah+bozguncular%C4%B1+sevmez.+Maide%2F64+%2AAllah+hainlik+edenleri+sevmez.+Enfal%2F58+%2AAllah+%C5%9F%C4%B1maranlar%C4%B1+sevmez.+Kasas%2F76+%2AAllah+zalimleri+sevmez.+Ali+imran%2F57+%2AAllah+fesad%C4%B1+sevmez.+Bakara%2F205+Sak%C4%B1n+%C3%87o%C4%9Funluk+Sizi+Yan%C4%B1ltmas%C4%B1n%21+%C3%87o%C4%9Fu+iman+etmez+Bakara%2F100+%C3%87o%C4%9Fu+Allah%26%23039%3Ba+ortak+ko%C5%9Far+Yusuf%2F106+%C3%87o%C4%9Fu+yalanc%C4%B1d%C4%B1r+%C5%9Euara%2F223+%C3%87o%C4%9Fu+nank%C3%B6rd%C3%BCr+Furkan%2F50+%C3%87o%C4%9Fu+Kuran%26%23039%3Bdan+y%C3%BCz+%C3%A7evirdi+Fussilet%2F4+%C3%87o%C4%9Fu+ak%C4%B1l+etmez%2C+kafas%C4%B1+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaz+Maide%2F103+%C3%87o%C4%9Fu+r%C4%B1zk%C4%B1+Allah%26%23039%3B%C4%B1n+verdi%C4%9Fini+bilmez+Sebe+%2F36+%2A%C4%B0badetlere+devam+et.+Tevbe+112+%2A%C4%B0yili%C4%9Fi+ba%C5%9Fa+kakma.+Bakara+264+%2AKibirli+olma.+Nisa+36+%2AAllah%E2%80%99a+s%C4%B1%C4%9F%C4%B1n.+Fatiha+5+%2AHak+yeme.+Bakara188+%2AFaiz+yeme.+Bakara+275+%2AAkl%C4%B1n%C4%B1+kullan.+Yunus+100+%2ADedikodu+yapma.+Hucurat+12+%2AG%C3%BCzel+konu%C5%9F.+%C4%B0sra+53+%2A%2ABu+h%C3%A2lim+ne+olacak.+%2ARahmetimden+umudunu+kesme+%28Zumer+53%29+%C3%87ok+zorluk+%C3%A7ekiyorum.+%2AHer+zorluktan+sonra+bir+kolayl%C4%B1k+vard%C4%B1r.+%28%C4%B0n%C5%9Fir%C3%A2h+5%29+Dayanam%C4%B1yorum+art%C4%B1k.+%2ABen+sabredenlerle+beraberim.+%28Bakara+153%29+%C3%87ok+huzursuzum.+%2AKalbin+ancak+beni+anmakla+huzur+bulur.+%28Ra%E2%80%99d+28%29+%2A%2AG%C3%B6%C4%9Fs%C3%BCn%C3%BCn+darald%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+biliyoruz.+Hicr+%2F+97+Ba%C5%9F%C4%B1na+gelenlere+sabret.+Lokman+%2F+17+Sana+Allah+yeter.+Enfal+%2F+62+%2A+%E2%80%9CSenin+Rabbin%2C+hi%C3%A7bir+%C5%9Feyi+unutmaz.%E2%80%9D+%28Meryem+Suresi+64%29+]}
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
alt
ALLAH  (Celle Celalühu) 
-Sabredenleri sever.
Âli imran,146
-Tevekkül edenleri sever.
Âli imran,159
-Sakınanları sever.
Âli imran,76
-Tövbe edenleri sever.
Bakara,222
-İyilik edenleri sever.
Bakara,195
-Tertemiz olanları sever.
Tevbe,108
-Adâletle davrananları sever.
Hucûrat,9
-Allah bozguncuları sevmez. 
Maide/64
-Allah hainlik edenleri sevmez.
Enfal/58
-Allah şımaranları sevmez.
Kasas/76
-Allah zalimleri sevmez.
Ali imran/57
-Allah fesadı sevmez. 
Bakara/205
-Senin Rabbin, hiçbir şeyi unutmaz.”
(Meryem Suresi 64)
Sakın Çoğunluk Sizi Yanıltmasın!
-Çoğu iman etmez
Bakara/100
-Çoğu Allah'a ortak koşar
Yusuf/106
-Çoğu yalancıdır
Şuara/223
-Çoğu nankördür
Furkan/50
-Çoğu Kuran'dan yüz çevirdi
Fussilet/4
-Çoğu akıl etmez, kafası çalışmaz
Maide/103
-Çoğu rızkı Allah'ın verdiğini bilmez
Sebe /36
-İbadetlere devam et.
Tevbe 112
-İyiliği başa kakma.
Bakara 264
-Kibirli olma.
Nisa 36
-Allah’a sığın.
Fatiha 5
-Hak yeme.

alt

Bakara188
-Faiz yeme.
Bakara 275
-Aklını kullan.
Yunus 100
-Dedikodu yapma.

Hucurat 12

-Güzel konuş.
İsra 53
Bu hâlim ne olacak?
-Rahmetimden umudunu kesme
(Zumer 53)
Çok zorluk çekiyorum.
-Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.
(İnşirâh 5)
Dayanamıyorum artık.
-Ben sabredenlerle beraberim.
(Bakara 153)
Çok huzursuzum.

-Kalbin ancak beni anmakla huzur bulur.
(Ra’d 28)
-Göğsünün daraldığını biliyoruz.
Hicr / 97
-Başına gelenlere sabret.
Lokman / 17
Sana Allah yeter.
Enfal / 62
“Senin Rabbin, hiçbir şeyi unutmaz.”
(Meryem Suresi 64)
 
" Mü'minim" diyorsan, senden şunlar bekleniyor.
O musun?
 
MÜMİNLER:
1. Büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar,
2. Kızınca affederler,
3. Namazı kılarlar,
4. Danışarak iş yaparlar, 
5. Kendilerine verilenden harcarlar,
6. Haksızlığa uğradıklarında yardımlaşırlar."
 
Şûrâ: 37-39
"Zulmedenlere meyletmeyin,
Allah’ın dışında hiçbir dost bulamazken size de ateş dokunur.
Sonra size yardım da edilmez."
Hud / 113.


 
 
Turkish Arabic English