Çürük Elmalar

 

   Hicaz'ın coğrafi hududları hususunda pek çok farklı görüşler olsa da, Arap Yarımadası'nın beş bölgesinden biri olduğu ve Mekke, Medine, Yemâme, Tâif ve Tihâme şehirlerini kapsayan araziye Hicaz ismi verildiği, bu ismin de sözlükte bağlamak, ayırmak ve engellemek mânâlarına geldiği belirtilmektedir.

   Arab bir âlim olan Âlûsî  (ö. 1858) Büluğu’l Ereb isimli eserinde kaleme aldığı toparlayıcı bir tanımlamayla, Hicaz'ın Necid çölleri ile Tihâme arasında bulunduğunu, güneyde Yemen'den, kuzeyde Şam'a (Suriye'ye) kadar uzandığını, Necid ve Tihâme'yi birbirinden ayıran dağlık bir yer olduğu için de Hicaz diye isimlendirildiğini ifâde etmektedir.

Devamını oku...

Çürük Elmalar
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 08 Nisan 2019 05:24

Çürük Meyve Yanındakini de Bozar.

alt

Kişi dediği dinden değil, Arkadaşının dinindendir: "Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, Kötülükten alıkor, Namazı dosdoğru kılar, Zekatı verir, Allah ve Resulüne itaat ederler..." Tevbe-71

"Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.”

(Ebu Davud, Edeb, 19, Tirmizi, Zühd, 45)

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin!” (Ebû Dâvûd, Edeb 16; Tirmizî, Zühd 45)

Bir çürüğe yaklaşıyorsan eğer, sakın ola ki: "Ama ben sağlamım," deme. Sakın, insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur,kötüleri de kötülüklerinde cüretli kılar.” Hz. Ali (k.v.)

“Kötülük ögrenmek istemiyorsan kötülerle konuşma ve böylelerinin arkadaşlığından sakın. Kötü kimselere sırrını asla söyleme. İşlerinde, Allah'tan korkanlarla istişare et!" (Ebu Nuaym, Hilye I/55)

"Kişi din kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım etsin. Zalim ise ona engel olsun. Bu ona bir yardımdır. Mazlum ise ona yardım etsin." Hadis-i Şerif (Müslim)

Nemrutlar, Firavunlar, Ebu Cehiller; İbrahim ellileri, Musa asalıları, Yusuf yüzlüleri Muhammed gönüllüleri sevmezler. Bir bak kendine bakalım; Kim elliler, Kim asalılar, Kim yüzlüler, Kim gönüllülerle berabersin?

Sen Hakkı haykıran bir ağız ol, Fakat "niye duymuyorlar!?" diye de kulaklara karışma: "Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat sağırlara -üstelik akılları da ermiyorsa- sen mi duyuracaksın?" Yûnus-42

Sen; sözünle, özünle her daim Hakk'ı gösteren bir işaret ol, Fakat "kör müler, niye görmüyorlar?!" diye de gözlere karışma: "Onlardan sana bakan da vardır. Fakat -hele de hakkı görmüyorlarsa- körleri sen mi doğru yola ileteceksin?" Yûnus-43

Elinle, Olmadı dilinle, Daha da olmadı kalbinle Kötülüğe karşı ol: Rasûlullâh (sav) buyurdu ki: -Müminlere öyle bir zaman gelecek ki kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek!” -Niçin? diye sordular. Buyurdu ki: -Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için”

“Sakın, insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur,kötüleri de kötülüklerinde cüretli kılar.”

“Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek."Bizi düşmanlarımız değil, Bizi zaaflarımız mahvedecek:Kimseye "akıl vermeyelim, Eğer varsa fikrimizi söyleyelim. Akıl veren şeytandır, mümin fikir verir, düşüncesini söyler. Akıl vermede bir aşağılama, kendini yücede görme vardır. Fikir vermede tevazu vardır. Akıl veren kendini "bilen" olarak görür. Fikir verense öğrenendir...İçini imar etmeyen, dışında imarlık bulamaz. İçin imarını bozan ne? Benlik! "Terk eylegil ten tertîbin gider senden benlik adın İçün ‘imâret olmadın taşun dağı ma‘mûr nedür." Yunus Emre

İnşallah dua edelim birbirimize. Rabbim sıkıntılarınızı selamete çıkarsın. Mahsun kalplere sürur ihsan eylesin hastalara şifa ihsan eylesin borçlulara borçlarını ödemeyi nasip etsin. Sadatı Kiramdan ayırmasın. Amiin

 
 
Turkish Arabic English