ÂLİM KİMDİR ?

BAZI İNSANLAR UÇURUMDUR, BAZI İNSANLAR DA ORADAN ATLAMA SEBEBİ...
 
Bir çiftçi yanında çalışan işçisinin, iş vaktinde ağaç gölgesinde uyukladığını fark etti. Öfkeyle gidip ayağıyla işçiyi dürterek kendisine hakaret etti. Karşılığında tatmin edici bir bahane alamayınca sinirlendi. Konuyu büyüttü ve çok daha üzücü sözler sarf etti. 
 
Akşam eve geldiğinde, sakinleşmişti. Fakat yemek sırasında bir anda dalgınlaştı. Yediği yemekten tat alamaz oldu. Lokmalar adeta boğazına diziliyor, midesine inmiyordu. Keyfi kaçtı. Gündüzü hatırladı. Yanında çalışanına sinirleniş anlarını tekrar yaşar gibi oldu.
 
- " O kötü sözler ağzımdan nasıl çıktı?!" diye düşünmeye başladı. 
 
Tam o esnada evinin kapısı iki kez çaldı. Kalkıp açtığında gündüz azarladığı işçisi kapı önünde boynu bükük halde durmaktaydı. Adam gözleri yere dikili, tüm mahcup halleriyle:
 
-"Özür dilerim, iş saatinde dinlenmeye geçmemeliydim. Saman balyalarını kaldırırken biraz başım dönmüştü. İş verimim azalmıştı. Az dinlenirsem düzelirim sandıydım. Çok özür dilerim efendim. " dedi.
 
Çiftçi beklemediği bu davranış karşısında hepten pişmanlığa büründü, işçisine döndü ve çok utanç içinde ona dedi ki:
Devamını oku...

ÂLİM KİMDİR ?
Furkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Cuma, 03 Mayıs 2019 06:01

ÂLİM KİMDİR ?

Ulemâ demek, başı sarıklı ma'nâsına değildir. Kim Allah'ı biliyorsa, o âlimdir. Ondan gayrı ilim kuru bir emekdir. Kim Allah'ı biliyorsa, kim O'nu celâliyle, cemâliyle, kemâliyle tanıyorsa, kim O'na gönül verdiyse, Allah'ı sevdiyse, Allah'a teslîm olduysa, Allah'ın kulu olduğunu bildiyse, o âlimdir. Ondan gayrısı isterse yirmi kamyon dolusu kitap okusun, bunlardan birisi kendisinde bulunmazsa, hepsi kuru emekdir. Çünkü insan yirmi tâne, otuz tâne de fakülte bitirse, hepsinin diploması kabrin hâricinde kalır, içeriye vâsıl olmaz. Âhiret âleminde insanın yâveri ancak Allah'a îmân, Allah'a aşk ve muhabbet, Hazret-i Muhammed aleyhissalâtüvesselâma muhabbet ve Allah'a kullukdur, bunlardan başka hiç bir şey fayda vermez. "يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Yevme lâ yenfa'u mâlün velâ benûn illâ men etallahe bi kalbin selîm" âyet-i celîlesi bunu i'lân etmekdedir. 
Bu iş ölümle başlar. Ölüm yatağına yattığın vakit, etibbâ yani doktorlar senden el çektiği zaman, ilacın sana fayda vermediği anda, bu iş başlar. Ne çoluğun, ne çocuğun, ne kasan, ne kesen, ne rütben sana fayda verecek ancak kalb-i selîm sana fayda verecekdir. Demek ki mâsivâyı kalbden çıkarmak, kalbi Allah'a îmân ile, Allah'a muhabbet ile, Allah Resûlüne muhabbet ile süslemekle lâzımdır. Onların muhabbetini kalbe koymak lâzımdır. Bir tek bunun faydası vardır, ondan gayrı hiç bir şeyin faydası olmaz. Eğer faydası olsaydı, işte ehrâmları ve Firavunların ahvâlini görüyorsunuz, onlara ne kasaları ne keseleri ne de orduları fayda verdi.
Her kim ki Allah ve Resulullah muhabbetini kalbine koydu, dîn sâhibi oldu, îmân tâcını başına koydu, kulluk kemerini beline doladı, Allah'a kıyâm, rükû' ve secde etti, Allah'ı zikreyledi, kulluğunu bildi, o kişi ârif oldu, o kişi sultân oldu. Çünkü Allah'a kul olan, iki cihâna sultân olur. Nefsine kul olan iki cihânda rezîl ve rüsvây olur. Saâdet, selâmet, refah, felâh hepsi Allah'a îmânda ve Allah'a kul olmakdadır. Allah'a kul olan kişinin ahvâl u harekâtı Hakk'lı olur, Hakk'la olur.

 
 
Turkish Arabic English