Zilhicce Zamanı

 

 
 
Bir gün, bir çiftçinin eşeği kuyuya düşer.
Adam ne yapacağını düşünürken, hayvan saatlerce anırır.
En sonunda çiftçi, hayvanın yaşlı olduğunu ve kuyunun da zaten
kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği çıkartmaya değmeyeceğine karar verir.
 
Bütün komşularını yardıma çağırır. Her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar. Eşek ne olduğunu fark edince, önce daha beter bağırmaya başlar. 
Devamını oku...

Zilhicce Zamanı
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Cuma, 02 Ağustos 2019 08:44
altKURBAN BAYRAMINA GÜNLER KALDI. 2 AĞUSTOS CUMA, BUGÜN MÜBAREK ZİLHİCCE AYINA GİRİYORUZ RABBİM FEYZİNDEN BEREKETİNDEN SEVAPLARINDAN BOLCA NASİBLENEN KULLARINDAN OLANLARDAN EYLESİN...
 
“Ve on geceye yemin olsun ki!” (Fecr Sûresi, 89/2)
 
Rahmet Geceleri Geliyor.
 
Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayının 10 gecesi ve ilk 9 günü, Kur’an’ın üzerine yemin ettiği bir zaman dilimidir. Rahmet, mağfiret ve bereket günleri olan bu özel zaman dilimlerini Efendimiz (Sallalahu aleyhi vesselam ) bize şöyle anlatmıştır: “Allah (cc) katında çokça ibadet edilecek ve salih amel işlenecek günler içerisinde, Zilhicce’nin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur.” (Buhari, İdeyn, 11; Ebû Davûd, Savm, 61; Tirmizi, Savm, 52)
 
“Kendisinde salih amel işlenen günlerin ALLAH’a en sevimlisi bu günler yani (Zilhicce’nin ilk) on günüdür” dedi. Sahabîler: “Ya Resulullah! Allah yolunda yapılan cihad da mı, o günler kadar sevimli değildir?” diye sordular. Resulullah (sas): “Evet, Allah yolunda yapılan cihad da! Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndürmeyen (yani şehid olan) hariç” diye cevap verdi. (Buhari, Fadli’l-Amel, 11; Tirmizi, Sıyam, 52, İbni Mace, Sıyam, 39)
 
Beyhaki’nin Şu’âbü’l-İman’ında geçen bir rivayette ise Efendimiz (sallallahu aleyhi vesselam ): “Ayların efendisi Ramazan ayı, saygıya en layık olan ise Zilhicce’dir.” buyurdu. (Beyhakî, Şu’âbü’l-İmân, c. 3, s. 355)
 
Buradan yola çıkarak bazı alimler, Zilhicce için ‘Küçük Ramazan’ demişlerdir. Eğer Zilhicce Ramazansa, onun kadir gecesi hangi gündür? Zilhicce’nin kadir gecesi, yani en bereketli gecesi, elbette Kurban Bayramı öncesi Arefe günüdür.
 
Bugün için de Efendimiz (sallallahu aleyhi vesselam ) buyuruyor ki: “Allah(cc), hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azâd etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: “Bunlar ne istiyorlar?” der. (İstekleri onlara verilir)” (Müslim, Hacc, 436)
 
Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellam ) 10 yıl terbiyesinde bulunan Enes b. Malik bir gün şöyle diyecektir: “Vallahi ben Efendimiz’den bu konuda öyle şeyler duydum, öyle şeyler gördüm ki, Zilhicce’nin ilk on günü benim katımda bin güne bedeldir. Ve Arafat günü 10.000 güne bedeldir.”
 
Abdullah b. Mes’ûd bir gün şöyle diyecekti. “Allah, günlerden dördünü, aylardan dördünü, kadınlardan da dördünü seçkin kılmıştır.”
 
Günlerden dördü: Cuma günü, Arefe günü, Ramazan bayramı günü ve Kurban bayramı günüdür.
 
Aylardan dördü: Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir.
 
Kadınlardan dördü ise, Firavun’un hanımı Asiye, İsa’nın annesi Meryem, Huveylid’in kızı Hatice, Resulullah’ın kızı Fatıma’dır.
 
Bu beyanlardan yola çıkarak İmam Evzaî şöyle demiştir: “Bugünlerde ibadet çok önemlidir. Çünkü bu konuda Efendimiz’den ve Sahâbe’den bize birçok haber ulaşmıştır.”
 
Biz de bu güzel günleri, gündüzünü oruçlarla, gecelerini ibadetle geçirelim inşallah…
 
Zilhicce Ayının 10 Salih Ameli…
 
– Hacların Yaşatılması
– Muhasebelerin Yapılması
– Tevbelerin İzharı
– Farzların İkamesi
– Nafilelerin İhyası
– Oruçların İnşası
– Duaların Arttırılması
– İnfakların Ziyadeleştirilmesi
– Kurbanların Edası
– Zikirlerin Çoğaltılması
 
Hicri ayın başında yani 2 Ağustos akşamında:
-Bu gece Vakıa Sure'si maddi ve manevi rızıkların helal, kolay,ve bereketli olması niyetiyle okunur..
-Bu gece Yasin Sure'si kalblerin Allah (Celle Celalühu  )nazargahına layik olmasi ve kalblerimizin zikrini hakkiyla yapmak icin okunur..
-Bu gece Fetih Sure'si hayirları feth etmek niyetiyle okunur..
-Bu gece Tebareke Sure'si şehadet parmağını göbeğe koyarak
-Bu ay içinde yediğimiz dokunmaması hasta etmemesi için okunur...
 
Ve Mührü Şerife Bakılır...
 
-Bu gece gusul alınırsa ihşallah hastalıkların deffi ve yeni aya temiz girmiş oluruz.
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Zilhicce ayının (ilk on günü içinde) bir günü oruçlu geçirmek bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihyâ etmek de Kadir gecesini ihyâ etmeye bedeldir.” (Tirmizi, Savm 52)
 
Kurban Bayramına sağlıcakla ulaşmamız dileğiyle cümle ümmeti müslümana hayırlı cumalar...
 
Ayfer AYTAÇ 
 

İKİ MÜBAREK GECE HEM CUMA HEM ZİLHİCCE İNŞAALLAH CENNET KAPILARINI ARALAYACAK ALLAHIN RIZaSıNI KAZANMAYA VESİLE OLACAK BU MÜBAREK GÜN VE GECELERİNDEN İSTİFADE ETMEYİ RABBİM CÜMLEMİZE NASİP ETSİN

- “ALLAH’a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir.” 
Tirmizi,Savm: 52; İbn-i Mâce,Sıyam: 39
- “ALLAH indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!”

Abd b. Humeyd, Müsned: 1/257
-Ehl-i sünnetin ekserisi, Fecr Suresi'nin üzerine yemin ettiği 10 günün Zilhicce Ayı'nın ilk 10 günü olduğunu söyler. Onuncu gün bayramdır ve oruç tutulmaz. Yani Zilhicce oruçları 9 gündür. Son oruç arefe günü tutulur.
-“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457)

"Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir." 
(Tergîb ve Terhîb Trc., 2. 460)
- Arefe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindi vaktine kadarki farz namazın arkasından teşrik tekbiri getirmeyi ve Üstad Hz.'nin tavsiyesi olan "arefe günü 1000 ihlas okumayı" mümkünse yerine getirmeyi unutmayalım.
- Hadisin ifadesiyle duaların geri çevrilmediği 5 gece vardır ki bunlardan biri Kurban Bayramı geceleridir.

Cenabi Hak Zilhicce'yi dolu dolu geçirmemizi nasip etsin. Amin...

Bismillahirrahmanirrahim 
Allahumme ma esbaha bi niعmetin ev bi ehadin min خalgike feminke vahdeke la şerike lek felekel Hamdu velekeşşükr.
 

Estağfirullah'el-azîm el-Kerîm'ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-Hayy'ül-Kayyumü ve etûbü ileyh Allâhümme e'innî âlâ edâi zikrike ve şükrike ve husni ibâdetike ve Husni hulukike

"Kendinden başka ilah olmayan, diri ve herşeyi gözeten yüce ALLAH’dan bağış diler, ona tevbe ederim..

 ALLAH’ım! Seni zikretmeye, Sana şükretmeye, Sana güzelce kulluk yapmaya, güzel ahlaka ulaşmaya beni muvaffak kıl, bana yardım et."

ALLAH’ım! Bizlere nasip ettiğin bu mübarek günler, geceler hürmetine bizleri rahmetinin fazlının nuruna gark eyle...Yardımını yoldaşımız, 
sırat-ı müstakimi yolumuz eyle..Dilimizi, Gönüllerimizi daimi zikre ulastir.

Güç ve kudret sahibi ALLAH’ım! Bizleri senin muhabbetini, rızanı celbedecek hedeflerimize ulaştır. Tevbemizi kabul eyle. Zaten sen tevbeleri çok kabul eden, ziyade merhametli olansın.

ALLAH’ım! Bize hakkı hak olarak göster, batıldan sakınmaya muvaffak eyle. Bizim canımızı müslüman olarak al. Bizi ve sevdiklerimizi salih kullar arasına kat.

ALLAH’ım zalimlerin şerlerini bizden defet. Bizi de salih müminlerin duasına ortak eyle.

Rabbimiz! Bizi her türlü dünya ve ahiret imtihanlarında başarılı eyle. İki dünyada da mahcup eyleme Ya Rabbi...

A!LLAH’ım Ümmeti Muhammede rahmet et. 
ALLAH’ım! Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle. 
ALLAH’ımÜmmet-i Muhammedi koru.
 ALLAH’ımÜmmeti Muhammedi sıkıntılardan kurtar.

Ey çok tevbe edenlerin dostu ALLAHım! Bizi emniyette kıl...Tevbemizi nasuh tevbesi eyle.

Ey şaşkınların rehberi! Bize Cemaline ve Cemal dostlarına gidecek yolları göster...

Ey sapkınları düze çıkaran! Bize de hidayet eyle...

Ey sıkışmışların, darda kalmışların imdadına yetişen bizim de imdadımıza yetiş...

Ey ümitsizlerin ümidi! Ümidimizi boşa çıkarma...

Ey günahkarları bağışlayan! Bizim de günahlarımızı bağışla. Hatalarımızı ört. Bizi faziletli kimselerle birlikte şehit olarak vefat ettir.

ALLAH’ım! Kalblerimizi nurlandır. Göğüslerimizi ferahlandır. İşlerimizi kolaylaştır, ayıplarımızı ört.

Ey lutufları gizli olan! Bizi korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle.

ALLAH’ım! Bizi, ana-babalarımızı, üsdatlarımızı, hocalarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı olanları, bize hayır dua vasiyet edenleri, bütün mümin ve müslüman erkek ve kadınları, onların sağ ve ölü olanlarını bağışla.

Ey ihsanı bol olan! Bizi bütün belalardan, bilcümle hastalıklardan koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Selam peygamberlere, hamd, âlemlerin Rabbi ALLAH(c.c)'a olsun.

Hayırlı, nurlu, feyizli, bereketli bol ibadetli bir Zilhicce ayı ve Cuma geçirmemiz dileklerimle

...

 
 
 
 
Turkish Arabic English