Doğru Olan

 

 
Gerçek dostlukta "Hadi gel gidiyoruz" denildiğinde "nereye?" diye sorulmaz. Gerçek dostun yanlış yere götüreceğine dair şüphe duyulmaz. Bilinir ki, gerçek dost herkesin olmadığında yanında var olandır. Bu dünyanın ve tüm var olanların sahibi bizden gerçek samimiyetler istiyor. Bunu dostluklarımızda da göstermemiz gerekir. acaba yapabiliyor muyuz? Hz Mevlana'dan bir örnekle bu sorumuza cevap bulmaya çalışalım.
 
Mevlânâ ve bir öğrencisi, dostluğun ve arkadaşlığın konu edildiği bir söyleşiden çıkmışlar, yolda birlikte yürüyorlardı.
 
Biraz ileride yolun kenarında, iki köpeğin koyun koyuna sokulmuş, birlikte uyakta olduklarını gördüler. Öğrencisi, biraz önceki söyleşinin de etkisi altında kalarak, bu görüntü karşısında çok duygulandı ve bu duygusunu Mevlânâ ile paylaşmak istedi.
Devamını oku...

Doğru Olan
FURKAN İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 15 Kasım 2020 10:16
İSLAM;ANLAM VE MAHİYETİ :
İslâm kelimesi sözlükte; teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allah Teâlâ’nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din olması sebebiyle bu dine İslâm denilmiştir. Terim Anlamı: İslâm, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, dünyada ve âhirette insanları mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadî ve amelî bir nizamdır. İslâm, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahî bir kanundur.
Varlığa ve insan hayatına ait en önemli kavramlardan biri İslâm kavramıdır. İslâm, Yüce Allah’ın ilk insandan son insana kadar, insanla başlayan beşerî (insansal) hayatın başından kıyâmete kadar gelecek bütün kişilere, bütün toplumlara ve bütün çağlara gönderdiği dinin adıdır.
İslâm, Allah’ın insanlar için seçtiği dinin özel adıdır. İslâm, insanoğlunun, âlemlerin Rabbi Allah’a teslim olmasının yoludur. Dünya hayatını düzene koyan ilâhî sistemin özel ismidir İslâm. İnsanla Allah’ın arasındaki ilâhî bağdır. Mutluluğun, barışın, şeref ve izzetin sağlandığı yaşama biçimidir. Allah’ın insanlara, onları mutluluğa ve yüceliklere yükseltmek için gönderdiği ilâhî kanun, ilâhî ilkeler bütünüdür.
 
NAMAZ KILARKEN NİYE İLKİN SUBHANEKE DUASI İLE BAŞLARIZ BİLİR MİSİNİZ?
Çünkü yüce ALLAH
Arşı yaratınca meleklere onu taşımasını söyledi
Meleklere Arş ağır geldi onlar da şöyle duâ ettiler
Subhane-ke allâhümme ve bihamdik
ALLAH'IM seni tesbih ve tenzih eder sana hamd ederiz
Ve tebara kesmük
İsmin mübarektir
Ve tealâ ceddük
Azamet ve celalin yüksektir
Va lâ Îlâhe ğayruk
Ve Sen'den başka tapınacak yoktur
Dediler ve arşı taşımaya kuvvet buldular
Evet namaz duâlarının ilki olan Subhâneke duası tekbirden sonra okuduğumuz ilk duâ
Peki her hayrın başı olan Besmele'den bile önce okunması ne demek bilir miyiz?
Çünkü namaz ağırdır
Onu taşıyabilmek için bizler’de namazımıza başlamadan önce okumuş olduğumuz Sübhaneke duasıyla nefis ve Şeytan'ın üzerimize serpmiş olduğu ölü toprağını bütün güç ve iradenin yalnızca kendisinde toplanmış olan o yüce makamdan bu duanın hürmetine kaldırmasını talep ederiz
Dilimiz ile söylemesek’de halimizle o makama şöyle sesleniyoruz
YA RABB arşı taşıyan meleklerinin bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen bizim’de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet
İbadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır diyerek o kutsiyet ötesi makamdan yardım talep ediyoruz
ALLAH'IN RAHMETİ BEREKETİ üzerinize olsun
HZ .ALLAH Ümmeti MUHAMMED'e , Neslimizi, sevdiklerimizi Hakkıyla Namaz Kılmayı Nasip Etsin...Rabbim güç yetiremeyeceğimiz hastalıklardan, bela ve musibetlerden bizleri muhafaza eylesin...
 
MÜNAFIĞIN NAMAZDAKİ ALAMETLERİ
Namazda 6 şey münafıklık alametidir:
1- Namaza tembel tembel kalkmak
2- Namazı insanlara gösteriş için kılmak
3- Kazaya bırakmak veya son vaktinde hızlıca kılmak
4- Horozun yem yediği gibi (ta'dil-i erkâna uymadan) kılmak
5- Namazda ALLAH'ı az hatırlamak
6- Geçerli bir mazereti yokken, namazı tek başına kılmak (cemaati terk etmek) 
-----------
ALLAH teala bu 6 kötü hasletten bizi muhafaza eylesin.
 
İçin mi daralıyor? 
O bilir
Ya Fettah! de 
Huzursuz mu oluyorsun? 
O görür
Ya Selam! de 
Gönlün mü kırık? 
O’na dayan…
Ya Cebbar! de 
Günahların mı var? 
O’na yönel…
Ya Tevvab, Ya Gaffar, Ya Afüvv! de 
Kimse seni anlamıyor mu? 
O seni bekliyor 
Ya Semi, Ya Mücib! de
 
 
Turkish Arabic English