Hayırlı Beratlar

Berat edenlerden olma temennisiyle tüm İslam-ı aleme hayırlı beratlar. Geçen sene berat kandili kutlayanlardan kaçı dünyadan gitti, kaçı bu seneki berata erişti, bilmiyoruz. Allah'a şükür erişenlerdeniz. Bu gecenin kadrini kıymetini bilerek inşallah en güzel şekilde değerlendiririz. Allah bilir seneye de biz olmayabiliriz. Yarın güneş senin, benim üstüne doğmayabilir. Öyleyse can boğaza gelmeden bugün hatta şimdi tövbe edelim. İnşallah tövbemiz kabul edilenlerden olur. Öldükten sonra tövbe edilmiyor.
 
Berat gecesi hakkında Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)
Diğer bir hadiste de şöyle buyruluyor:
“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.”
(Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)
 
berat Kandili (gecesi) bu gecede bir yıl içinde bütün işler hükme bağlanıp ifası için  Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir.
gecesini ibadet ve dua ile, gündüzünü oruçlu geçirmek kıymetlidir, güzeldir. Berat gecesine ait beş haslet vardır:
1-Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.
2-Bu gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.
3-İlahi rahmet yayılır.
4-Mağfiret gecesidir.
5-O gece resulullah (salllahu aleyhi ve selelm)'e şefaat hakkının tamamı verilmiştir.
Ebedi hayatımızda kurtuluş beratımızı alabilmek için  bu gecenin feyzinden ve bereketinden istifade edelim.
Devamını oku...

Hayırlı Beratlar
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 27 Mart 2021 10:10
altBerat kurtuluşun gecesi
Berat şefaatin gecesi 
Berat magfiret ve rahmet gecesidir ...
Tüm islâm aleminin Berat gecesi mübarek olsun...
 
Bugün berat kandili, berat kelimesi yani suçtan,günahtan,borçtan ve cezadan kurtulma anlamına gelir bugün arşın ve kürsünün başta Hazreti Cebrail olmak üzere tüm melekler yeryüzüne iner,bugün günahlarımızın aff olması için bütün melekler Allah'a dua ederler,ve yaptığımız ibadetlere mahşerde bu meleklerin hepsi şahit olurlar,gelin dostlar bu fırsatı kaçırmayalım, Peygâmber efendimiz (salllahu aleyhi ve sellem) berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutardı,bunun sebebini soranlara ameller bu ayda yüce Allah'a arz edilir,bende amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini isrerim diye buyurmuştur. Gelin bugünümüzü ibadet ile geçirelim. Tüm müslüman kardeşlerimize hayırlı kandiller diliyorum.
 
Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
 
Bu konuda Hz. Muhammed (sallalahu aleyhi ve sellem)'in bir hadisi vardır:
 
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)
 
Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber efendimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
 
Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkânlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne mercii yine Sensin!
 
 Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver. İnşallah Yüve Rabbim!alt
 
 Allah’ım! —Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan’ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: “Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır
 
 (Kuran-ı Kerim,Ra’d Sûresi, 39 meali )
 
İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” (Kuran-ı Kerim,Duhan, 4 meali)
 
Buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!
 
 Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle! Âmin...
 
Bu gece, Allahü teâlânın ihsân ettiği bütün ni'metlere şürketmeli, yapılan hatâlar, günahlar için de tevbe istigfâr etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.
 
"Yâ Rabbî, bize dünya ve âhıret saâdeti ihsân eyle, bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma." diye duâ etmelidir.
 
Bu gece şu dua da okunmalıdır: “Bismillâhirrahmanirrahîm. Eûzu bi-afvike min-ikabike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. “ (Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin.)
 
Allah önce gönlümüze, "yani niyetlerimize göre"  Sonra ömrümüze göre versin. "Yani yaşantımızdaki gidişatımıza göre" İnşallah her şeyin hayırlısını versin. Hayırlı Beratlar...
 
Peygamberimizin Güzel Duaları 
Ya Rabbi, Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle! 
Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. 
Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru! 
Ya Rabbi, her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru! 
Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenlerden eyle! 
Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle! 
Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım! 
Ya Rabbi, işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle! 
Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından sana sığınırım. 
Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et! 
Ya Rabbi, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle! 
Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım. 
Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle! 
Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım. 
Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru! [Tergib]
 
"Allah Teâlâ Şâban'ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar."
(İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)
 
"Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna."
(Et-Tergîb ve't-Terhib, II)
 
"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna."
(İbni Mâce, İkame, 191)
 
"Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin."
(Et-Tergib ve't-Terhîb, II)
 
 
KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
 
Rabbim!...Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver..
Kullarının yüzüne doğacak Güneşler,Yeni Çareler;
Başlarını sokacak,sırtlarını dayayacak,
Bacaları rahmet tüten evler nasip et…Rabbim ;
Birbirinin acısını kalbinde hissedenlerin yüreğini cennetinle serinlet…
ÂMİNN...
Allah u Ekber Allahümme Salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed
Bu Mesajı Okuyanın,Yüzünde Mutluluk.Kalbinde ALLAH Sevgisi
Yuvasında Huzuru .Eksik Olmasın İNŞALLAH.
 
Berat gecemiz mübarek olsun. Allah Teâlâ tüm insanlığı felaha çıkarsın, vatanımızı ve milletimizi muhafaza etsin. Bütün hastalarımıza şifa, evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin.
 
 
Ayfer AYTAÇ
 
 
 
Turkish Arabic English