Furkan'ı Çok Okuyalım

گوكل یتدی اجل ذوق رخ دلدار یتمزمی
آغردی موی سر سودای زلف یار یتمزمی
 
Gönül yetdi ecel zevk-i ruh-i dildâr yetmez mi
Ağardı mûy-i ser sevdâ-yı zülf-i yâr yetmez mi
 
Gönül ecel gelip çattı, sevgilinin güzel yüzünden aldığın zevk yetmez mi?
Başının saçı ağardı, sevgilinin saçının karası/sevdası yetmez mi?
Devamını oku...

Furkan'ı Çok Okuyalım
Furkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 01 Ekim 2012 22:31

 

Hepimizin aklı fikri fantazi olmuş. Günümüz teknolojisini malesef boş işlerde kullanıyoruz. Rabbimizin bizden istediği kulluğu yapamıyoruz. Lüzumsuz hengamelerden ve hırslardan arınmak için gelin Müslüman kardeşlerim. mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerime sımsıkı sarılalım. Hak ile batılı anlamayı, ayırmayı ancak bir adı da Furkan olan Kur'an'ı; Allah'ın kelamını okumalı, öğrenmeli ve yaşatmalıyız. Kuran şemsiyesi altında olursak ne sarsılırız, ne yıkılırız, ne de yok oluruz. Neslimizden hafızlar alimler gelsin saadet bizlerin olsun inşallah, amin.

Darimî'nin yaptığı rivayette Hz. Abdullah b. Mesud şöyle demiştir: "Daha ortadan kaldırılmadan Kur'an'ı çok okuyun." Oradakiler: "Diyelim ki, Mushaflar kalkacak, ya insanların ezberinde olan Kur'an ne olacak?" diye sorduklarında, Abdullah:


"Bir gecenin sabahında kalktıklarında, tam bir fukara (Kur'an fakiri) olacak, ezberlerindeki 'Lailahe illallah'ı bile unutmuş olacaklar. Artık cahiliye devrinden kalma sözler ve şiirlerle uğraşacaklar." Diğer bir rivayette ise, şöyle demiştir: "Kur'an'ın üzerinden öyle bir gece gelip geçecek ki, ne Mushaflarda ve ne de insanların ezberinde bir tek ayet bile kalmayıp ortadan kalkmış olacak." (Darimi, Fadaâilu'l-Kur'an, 4). Yusuf Nebhanî "Huccetullahi ala'l-âlemin" adlı eserinde "Kıyametin büyük alametlerinden biri de Kur'an'ın ortadan kalkmasıdır." şeklindeki bir başlık altında - Deylemî'den naklen- Hz. Huzeyfe ve Hz. Ebu Hureyre'nin şöyle dediklerini belirtmiştir: "Kur'an'ın üzerinden öyle bir gece geçecek ki, insanlar sabahladıklarında, insanların içlerinden/kalplerinden/hafızalarından/ezberlerinden bir tek ayet bile kalmadan hepsi silinmiş olacaktır." (Nebhanî, Huccetullahi ala'l-âlemin, s.847). Abdullah b. Ömer ise şöyle demiştir: "Kur'an geldiği yere dönmeden kıyamet kopmaz. Şöyle ki; Kur'an, Arşın etrafında arı vızıltısı gibi bir vızıltı çıkarır. Aziz ve Celil olan Rab: 'neden böyle (adeta inler gibi) ses çıkardığını sorar. Kur'an: 'Ben Senden çıktım, şimdi yine sana döndüm. Çünkü, artık okunuyorum fakat benimle amel edilmiyor' der. İşte o zaman Kur'an kaldırılmış olur." (Nebhanî, a.g.e, s.847). Bu rivayetleri kıyametin son alametlerinin gerçekleşmesinden ve kıyametin kopması başladıktan hemen sonra Kur'an'ın kaldırılacağı şeklinde anlamak daha uygun olacaktır.

 

 
 
Turkish Arabic English