من غلام قمرم / Kamer'in Kölesiyim Ben

من غلام قمرم / Kamer'in Kölesiyim Ben
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 03 Mayıs 2014 22:29

alt

 
M. Celâleddîn-i Rûmî'den göz ve gönül aydınlatan bir gazel
 
Men gulam-ı kamerem gayr-i kamer hîç megû
Piş-i men coz sohen-i şem' u şeker hîç megû
 
Kamerin kölesiyim ben, bana Kamer'den başka şeyden bahsetme 
Benim yanımda mum ile şekerden hiç bahsetme 
 
Sohen-i renc megû coz sohen-i genc megû
Ver ez in bîhaber-i renc meber hîç megû
 
Zahmet sözünü söyleme, defineden başka bir şeyden bahsetme
Bundan haberin yoksa, zahmet etme bize, başka bir şeyden bahsetme
 
Dûş dîvâne şodem aşk merâ dîd u begoft
Amedem ne're mezen câme meder hîç megû
 
Dün deli-divane oldum da aşk gördü beni ve dedi ki
Ben geldim, nâra atma, elbiseni yırtma, kendini parçalama, başka bir şeyden bahsetme
 
Goftem ey aşk men ez çîz-i diger mî tersem
Goft ân çîz-i diger nist diger hîç megû
 
Ey aşk dedim, başka bir şeyden korkuyorum ben
O başka şey "yok" dedi, hiç söz açıp ondan bahsetme
 
Men be gûş-i to sohenhâ-yi nihan hâhem goft
Ser becunbân ki belî coz ki be ser hîç megû
 
Kulağına gizli sözler söyleyeceğim; fakat sen sadece 
Başını salla, peki, evet, de, başka bir şeyden bahsetme
 
Kamerî cân-ı sâftî der reh-i dil peydâ şod
Der reh-i dil çe latîf est sefer hîç megû
 
Gönül yolunda can huylu bir ay belirdi
Gönül yolunda sefer de ne güzel, bundan hiç bahsetme
 
Goftem ey dil çe me est in dil-i işaret mî kerd
Ki ne endâze-i tost în bugzer hîç megû
 
Gönül’e, ey gönül dedim, ne biçim Kamer bu
Gönül, bu senin anlayacağın gibi değil, geç bundan, hiç bahsetme
 
Goftem în rûy firiştest aceb ya beşerest
Goft in gayr-i firiştest u beşer hîç megû
 
Bu dedim, melek mi yoksa insan mı acaba
Bu dedi, melekten de başka bir şey insandan da başka, hiç bahsetme
 
Goftem în çist begû zîr u zeber hâhem şod
Goft mî bâş çonin zîr u zeber hîç megû
 
Bu nedir dedim, söyle, kendimden geçtim, darmadağın oluyorum
Dedi ki, darmadağın ol, ama bundan hiç bahsetme
 
Ey neşeste-i to der în hâne por nakş u hayâl
Hîz ez in hâne boro riht  beber hîç megû
 
Ey şu şekillerle, hayallerle dopdolu evde oturup kalan 
Kalk, şu evden dışarı çık; pılını-pırtını taşı, hiçbir şeyden bahsetme
 
Goftem ey dil pederî kon ne ki in vasf-ı Hodâst
Goft în hest velî cân-ı peder hîç megû
 
Ey gönül dedim, babalık et bana: Bu, Hakk’ın vasfı değil mi
Evet dedi, öyle, ama ey babasının canı dedi, hiçbir şeyden bahsetme
 
 
 
Şarkı formunda dinlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=8ghHbY-1oII
 
Şiir formunda dinlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=0279tpQF-Ho

 

Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir