Şehid-i Uhrevî / Allah Rahmetiyle Muamele Eylesin

Şehid-i Uhrevî / Allah Rahmetiyle Muamele Eylesin
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 15 Mayıs 2014 10:41

alt

   Manisa ili Soma ilçesindeki bir madende meydana gelen büyük felâket vesîlesiyle Rahmet-i Rahmân'a kavuşarak âhiret hayatına irtihâl eyleyen tüm Mü'minler inşaallah şehidlerden yazılmışlardır. Zîrâ Âyet ve Hadîslerde belirtildiğinden anladığımız kadarıyla şehadet çok kapsamlı bir rütbedir.

   Allah için, ya'ni Tevhid Mücâdelesi için harbin, darbin, cengin, cidâlin içine canı pahasına atılarak çarpışan ve bu şekilde hayatını veren Mü'minler şehid olduğu gibi, doğum yaparken ya da loğusa iken ölen Mü'mine kadın, yanarak, suda boğularak, enkaz altında kalarak, veba, sıtma, başağrısı, karınağrısı gibi hastalıklara duçâr olarak, âilesinin nafakasını temin etmek için çalışırken iş kazasına uğrayarak, akrep ve yılan sokması gibi sebepler ile gurbet elde bulunduğu esnada ve de cuma gecesi vefat eden Mü'min ve Mü'minât da şehid olarak yazılmaktadırlar. Bu gibi kişilere şehîd-i uhrevî denilmektedir. Harb dışındaki şehidler hususunda Buhâri, Ezan, 32, Cihad, 30; Müslim, İmâre, 164, Tirmizi, Cenâiz, 65, Fedâilu'l-Cihâd, 14; Ahmed ibni Hanbel 1/22,23 ile 2/323, 325 incelenebilir.

   Helâl rızık peşinde beden güçlerini vakfederek cansiperâne bir vaziyette maden ocaklarında çalışmak sûretiyle âilelerine bakmak ve korumak için günde sekiz saat çilekeş bir şekilde ömür dolduran Kıymetli İşçilerimize Allahu Teâlâ'dan rahmet ve mağfiret dilerim. Allah geride kalanlara sabır ve selâmet versin. Dünyada ne çok acılar ıztıraplar var. Kalplerimizi kaplayan bu müşterek acının yıllar içerisinde dineceğini ve yeni başka acıların yüreğimizi işgal edeceğini biliyoruz. 1999 depreminin acıları yüreğimizi ilk günkü gibi yakmıyor artık. İmtihanın yenisi gelinceye kadar, şimdilik bu acıyla kavrulacak yüreklerimiz. Sonra bu müşterek acılardan sıyrılıp kendi öznel acılarımızı bekleyecek ve onları sağ selâmet geçirmeye bakacağız.

   Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemek, âyeti gereğince Allah'tan hepimize yardım etmesini ve verdiği imtihanlarda bizi desteklemesini duâ ederim.

   Selâmetle.

    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir