UMMANDAN İNCİLER

UMMANDAN İNCİLER
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 19 Mayıs 2014 21:17
târık İleri tarık ileri ayfer aytaç ummandan inciler hikmetli sözler mevlana mesnevi
 
گفته اند اهل وفا بالاتفاق
اصعب الایام ایام الفراق
 
Gofteend ehl-i vefâ bi'l-ittifâk
As'abu'l-eyyâmi eyyâmu'l-firâk
 
Vefâlı insanların tamamı, en dertli günlerin ayrılık günleri olduğunu söylemişlerdir.
*
شر الشرار من ال یقبل الاعتذار
 
Şerru'l-eşrâri men lâ yakbelu'l-i'tizâra
 
Kötülerin en kötüsü özür kabul etmeyendir.
*
لیس الغریب غریب الشام والیمن
إن الغريب غريب اللحد والكفن
 
Leyse'l-garîbu garîbe'ş-Şâmi ve'l-Yemeni
İnne'l-garîbe garîbu'l-lahdi ve'l-kefeni
 
Gariplik Şam'da veya Yemen'de (Arab diyarının kuzeyinde ve güneyindeki gurbetlerde) garip kalmak değildir, asıl gariplik kabirde kefenle kalmaktır.
*
رب متودد متصنع
 
Rubbe muteveddidin mutesanni'in
 
Sevgilerin pek çoğu yapmacıktır
 
(Ali bin Ebî Tâlib, Elfu Kelime, s. 61)
*
السيف أصدق أنباء من الكتب
في حده الحد بین الجد واللعب
 
Es-seyfu esdaku enbâen mine'l-kutubi
Fî haddahi'l-haddu beyne'ş-cidde ve li'l-le'ibi
 
Kılıç yazıdan daha tesirlidir
Keskin tarafı ciddiyet ile oyuncağı birbirinden ayırır
*
بی ادبان را ادب كردن ادب است
 
Bîedebân râ edeb kerden edeb est
 
Edepsizleri terbiye etmek edeptir.
*
جاء القضاء ضاق الفضاء
 
Câe'l-kazâ dâka'l-fezâ
 
Kazâ gelince fezâ daralır.
*
گر تو بینی ناكسی در بار گاه
حاجت خود را از و هرگز مخواه
 
Ger tû bînî nâ kesî der bâr gâh
Hâcet-i hod râ ez û hergiz me-hâh
 
Bir alçağı yüksek bir mevkide görürsen, asla ona ihtiyacını açma.
*
گر گران و گر شتابنده بود
عاقبت جوینده یابنده بود
 
Ger girân u ger şitâbende buved
Âkıbet cûyende yâbende buved
 
İster ağır gitsin, ister koşsun
Sonuç arayan, aradığını bulur
 
Hürmetlerimle. 

Tercüme Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir