HİKMET KIVILCIMLARI - KALEM KIRILDI, SÖZ TAMAMLANDI

HİKMET KIVILCIMLARI - KALEM KIRILDI, SÖZ TAMAMLANDI
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 21 Mayıs 2014 16:35

جف القلم و تم الكلام

Ceffe’l kalemu ve temme’l kelâmu

Kalem kırıldı, söz tamamlandı

*KALEM KIRILDI SÖZ TAMAMLANDI TÂRIK İLERİ, tarık ileri Ayfer Aytaç Volkan İleri Özlem İleri

الجهل عار و لا یرضي بها الا حمار

El-cehlu ârun ve lâ yerdâ bihâ illâ hımârun

Câhillik utanılacak şeydir, ona ancak eşek razı olur

*

الجهل اوله احلي من العسل و آخره مر من البصل

El-Cehlu evveluhû ahlâ mine’l-aselihi ve âhiruhû murrun mine’l-basali

Câhilliğin başlangıcı baldan tatlı, sonu soğandan acıdır.

*

لقاء المحبوب شفاء القلوب

Likâu’l-mahbûbi şifâu’l-kulûbi

Gönüllerin şifâsı sevgiliye kavuşmaktır.

*

لكل عقد حل

Likulli akdin hallun

Her düğümün bir çözümü vardır.

*

ما عجزت عن احیاء الموتي

بل عجزت عن تفهیم الحمقا

Mâ aceztu an ihyâi’l-mevtâ

Bel aceztu an tefhîmı’l-humekâ

Ben ölüleri diriltmekten değil, ahmaklara söz anlatmaktan âciz kaldım.

(Hz. İsa buyurmuştur ki, Hâfız Refi’, Edebiyat ve Hikâyât-ı Garîbe)

*KALEM KIRILDI SÖZ TAMAMLANDI TÂRIK İLERİ, tarık ileri Ayfer Aytaç Volkan İleri Özlem İleri

النظر یدخل الجمل القدر والرجل القبر

En-nazaru tudhılu’l-cemele’l-kıdra ve’r-racule’l-kabre

Nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar.

*

نباشد نیك باطن در پی آرایش ظاهر

بنقاش احتیاجی نیست دیوار گلستان را

Nebâşed nîk bâtın der pey-i ârâyiş-i zâhir

Benakkâş ihtiyâcî nîst dîvâr-ı gülistân râ

Temiz bir gönül için, dış süsünün peşine düşmen gerekmez

Çünkü gül bahçesinin duvarını süslemek için nakkâşa ihtiyaç yoktur.

*

نازپرورد وصالم من كجا هجران كجا؟

Nâzperverd-i visâlem men koca hicrân koca?

Ben sevgiliye kavuşma nazlısıyım; ben nerede, hicran (ayrılık) nerede?

*

لا خیر في السرف ولاسرف في الخیر

Lâ hayra fi’s-serefi ve lâ serefe fi’l-hayrı

İsrafta hayır, hayırda israf yoktur.

*

اندرون از طعام خالی دار

تا در او نور معرفت بینی

Enderûn ez ta’âm hâlî dâr

Tâ der û nûr-i ma’rifet bînî

Az ye ki, içinde marifet (âriflik) nurunun parlayışını göresin.

*KALEM KIRILDI SÖZ TAMAMLANDI TÂRIK İLERİ, tarık ileri Ayfer Aytaç Volkan İleri Özlem İleri

الكتاب كالخطاب

El-kitâbu ke’l-hitâbi

Mektuplaşma konuşma gibidir.

*

كتمان السر سنة الله

Kitmânu’s-sırrı sünnetu’llâhi

Sır saklamak Allah’ın sünnetidir/nizamıdır.

Başka bir sözde de, sır saklama selâmet, sır yayma nedamettir, denilmektedir.

*

الكذب ینقص الرزق

El-Kizbu yunkısu’r-rızka

Yalan rızkı eksiltir.

*

نوم الصبح ییمنع الرزق

Navmu’s subhi yemneu’r-rızka

Sabah uykusu rızka engel olur.

 

UMMANDAN İNCİLER: http://www.ayferaytac.com/tum-makaleler/1052-ummandan.html


Tercüme Târık İleri

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

https://www.facebook.com/ileritariq

https://twitter.com/tarikileri