Vay Maşaallah

Tüketim kültürümüz yayıldıça yayılıyor

Günümüzde, yaşamımızın neredeyse her alanına yerleşmiş olan, yeni ve çok değişik kültürler edindik. Kendi köklü kültürlerimizi hızla terk ediyor oluşumuzu unutuyor olsak da, hiç dert değil.

“Avrupa’ya uyum sağlayacağız” diye, yanlış alanlarda Avrupa’yı çoktan solladık bile. Avrupalı, onca yıldır uğraşmasının sonunda nihayetinde bizi bozduğuna, yozlaştırdığına bilemeyiz ne kadar mutludur. Bir çuval kınayı ulaştırabilsek de, münasip yerlerine yaksınlar.

Türkiye genelini es geçersek, bugün Isparta’da bariz şekilde görülen bir kültür bulunuyor. Tüketim Kültürü.

Bu kültür emek verip üretmek yerine, sadece hazır olanı tüketmeyi dayatıyor insanlara.

Devamını oku...

Vay Maşaallah
Volkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Cuma, 22 Ağustos 2014 09:31

On altıncı asır ok atıcı pehlivanlarının en namlılarından..

altKanunî Süleyman’ın şehzadeliğindeki İçoğlanlarındandı, cülûsunda Manisa’dan beraber getirmiş, İstanbul sarayında Has oda ağaları arasına yerleştirilmişti; buradan da Mîrialemlik ile çirağ etmişti.

Daha Manisa’da bir taze yiğit iken odun yüklü bir merkebi bacaklarından tuttuğu gibi havaya kaldırır, bir deve yavrusunu omuzuna alıp gezdirir, kesilmiş iki koyunu, iki serçe parmağına takar, kasaplara yüzdürürmüş.

Kanunî Süleyman’ın Rodos cenginde bulunan Mirîalem Ahmed Ağa, bir gün bir kantar demirden yapılmış bir gülleyi Rodos kalesi duvarlarından aşırarak içeriye düşürmüştü; yaşı yetmişi aşmış iken bir gün, at ile Yaycılar Çarşısı’na gitmişti.

Yaycı esnafından bir haddini bilmez adam;

- Gayrı kocadınız!.. demişti.

Bunun üzerine Ahmed Ağa, atını çarşının zincir gerili kapısı altına sürmüş, iki kolunu zincire geçirmiş, bacak ve ayaklari ile de hayvanı kıskaçlamış, kolları ile kendini yukarı çekince, altındaki hayvanı da beraber havaya kaldırmış:

“Yay gerip ok atamayacak kadar kocamamışız!” cevabını vermişti.

Bu daha bir hizmetçi, Osmanlının özel timlerinden bahs bile edilmiyor ki,

 Bir de onları bir düşünsek ?! Yüz binlerce Maşaallah…

Kaynak: İstanbul Ansiklopedisi

 
 

Turkish Arabic English