Vay Maşaallah

Vay Maşaallah
Volkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Cuma, 22 Ağustos 2014 09:31

On altıncı asır ok atıcı pehlivanlarının en namlılarından..

altKanunî Süleyman’ın şehzadeliğindeki İçoğlanlarındandı, cülûsunda Manisa’dan beraber getirmiş, İstanbul sarayında Has oda ağaları arasına yerleştirilmişti; buradan da Mîrialemlik ile çirağ etmişti.

Daha Manisa’da bir taze yiğit iken odun yüklü bir merkebi bacaklarından tuttuğu gibi havaya kaldırır, bir deve yavrusunu omuzuna alıp gezdirir, kesilmiş iki koyunu, iki serçe parmağına takar, kasaplara yüzdürürmüş.

Kanunî Süleyman’ın Rodos cenginde bulunan Mirîalem Ahmed Ağa, bir gün bir kantar demirden yapılmış bir gülleyi Rodos kalesi duvarlarından aşırarak içeriye düşürmüştü; yaşı yetmişi aşmış iken bir gün, at ile Yaycılar Çarşısı’na gitmişti.

Yaycı esnafından bir haddini bilmez adam;

- Gayrı kocadınız!.. demişti.

Bunun üzerine Ahmed Ağa, atını çarşının zincir gerili kapısı altına sürmüş, iki kolunu zincire geçirmiş, bacak ve ayaklari ile de hayvanı kıskaçlamış, kolları ile kendini yukarı çekince, altındaki hayvanı da beraber havaya kaldırmış:

“Yay gerip ok atamayacak kadar kocamamışız!” cevabını vermişti.

Bu daha bir hizmetçi, Osmanlının özel timlerinden bahs bile edilmiyor ki,

 Bir de onları bir düşünsek ?! Yüz binlerce Maşaallah…

Kaynak: İstanbul Ansiklopedisi