RUBAİLER

RUBAİLER
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 24 Ağustos 2014 12:19

alt

 

Ey dergeh-i to kıble-yi her sâhib-i cûd
Efkende merâ be hâk-i reh çerh-i kebûd
Goftem: Be kocâ revem kezin gam berehem?
Sâhibnazarî sûy-i deret râh numûd

 

Senin eşiğindir eliaçıkların kıblesi
Lacivert felek senin yoluna attı beni
Dedim: Nereye gitsem de bu gamdan kurtulsam?
Kapının yolunu gösterdi bir görüş sahibi

 

*

alt

Tâ meh u mihr râ nişân bâşed
Tâ çerâgân-i ahterân bâşed
Dergeh-i dovlet-i to mîhâhem
Secdegâh-i cihâniyân bâşed
 
Ay ile Güneş gökyüzünde durdukça
Yıldızlar gökte çerağan âlemi yaptıkça
İsterim, olsun devletinin eşiği
Dünyada herkesin secde yeri
 
*
 
alt
 
Hâhî ki hat-i to sâf gerded
Bâ halk-i Hodây sâfdil bâş
Ez safha-yi dil hurûf-i âzâr
Betrâş u diger hurûf metrâş
 
İster misin yazın düzgün olsun?
Gönlü temiz ol Allah'ın yarattıklarına
Gönül sayfandan inciten harfleri
Sil gitsin! Başka laf parlatma!
 
*
 
alt
 
İlâhî! Dovletet pâyende bâdâ
Furûzân ahteret tâbende bâdâ
Buved çerhet kemîne çâker ez cân
Zuhal ender rikâbet bende bâdâ
 
Dilerim Tanrı'dan; devletin kalıcı olsun
Parlak yıldızın hep ışıldar olsun
Felek en küçük candan kulun olsun
Satürn üzengin sıra koşan kul olsun
 
*
 
alt
 
Dâverâ! Baht hem'inân-i to bâd
Ser-i bedhâh ber sinân-i to bâd
Dîde-yi serverân-i âlem râ
Surme ez hâk-i âsitân-i to bâd
 
Padişahım! Baht senin yanında olsun
Kötü niyetlinin başı mızrağının ucunda olsun
Âlemde ne kadar ulu kişi varsa
Göz sürmesi eşiğinin toprağından olsun
 

Târık İleri

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

https://www.facebook.com/ileritariq

https://twitter.com/tarikileri