Sa'dî! İsteme kendi rızânı. Rızâ onun rızâsıdır

Sa'dî! İsteme kendi rızânı. Rızâ onun rızâsıdır
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 12 Kasım 2014 03:08
آن را که جای نیست همه شهر جای اوست
درویش هر کجا که شب آید سرای اوست
An râ ki cây nîst, heme-yi şehr cây-i ûst
Dervîş her koca ki şeb âyed, serây-i ûst
Kimin yeri yurdu yoksa, bütün şehir onun yeridir
Nerede akşam olursa, orası yoksulun evidir
 
altبی‌خانمان که هیچ ندارد بجز خدای
او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست
Bîhânumân ki hîç nedâred becoz Hodây
Û râ gedây megûy ki sultân gedâ-yi ûst
Evsiz barksızın yok Allah'tan başka kimsesi
Dilenci deme ona; sultan bile onun dilencisidir
 
مرد خدا به مشرق و مغرب غریب نیست
چندانکه می‌رود همه ملک خدای اوست
Merd-i Hodâ be magrib u maşrik garîb nîst
Çendan ki mîreved, heme mulk-i Hodây-i ûst
Allah adamı ne Doğuda, ne Batıda garip değildir
Gittiği her yer tümüyle Allah'ının mülküdür
 
آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی
بیگانه شد به هر که رسد آشنای اوست
An k'ez tevângerî yu bozorgî yu hâcegî
Bîgâne şod, be her ki resed, âşinâ-yi ûst
Kim yabancılaşırsa zenginliğe, ululuğa, vezirliğe
Kime rastlasa, kimle karşılaşsa onun dostudur
 
کوتاه دیدگان همه راحت، طلب کنند
عارف بلا، که راحت او در بلای اوست
Kûtâhdîdegân heme râhat taleb konend
Ârif belâ; ki râhet-i û der belâ-yi ûst
Kıt görüşlüler rahatlık talep eder durur;
Ârif olan belâyı. Bilir ki rahatlığı belâsındadır
 
بگذار هر چه داری و بگذر که هیچ نیست
این پنج روزه عمر که مرگ از قفای اوست
Bugzâr herçi dârî yu bogzer ki hîç nîst
İn penc rûze omr ki merg ez kafâ-yi ûst
Neyin varsa, koy geç oradan; bir şey değil
Şu beş günlük ömür. Ölüm onun arkasındadır
 
هر آدمی که کشتهٔ شمشیر عشق شد
گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست
Her âdemî ki koşte-yi şemşîr-i aşk şod
Gû gam mehor ki mülk-i edeb hûnbehâ-yi ûst
Kim öldürülmüş olursa aşk kılıcıyla
Üzülmesin; edep mülkü onun kan parasıdır
 
از دست دوست هر چه ستانی شکر بود
سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست
Ez dest-i dûst herçi sitânî şeker buved
Sa'dî! Rizâ-yi hod metaleb; çon rizâ-yi ûst
Dostun elinden ne alırsan, şeker olur
Sa'dî! İsteme kendi rızânı. Rızâ onun rızâsıdır
 
 
Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir