Hayyâm, Hâfız, Mevlânâ

Hayyâm, Hâfız, Mevlânâ
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 27 Kasım 2014 08:32

یاران موافق همه از دست  شدند

در پای اجل یگان یگان پست شدند

بودیم بیک شراب در مجاس عمر

یک دور ز ما پیشترک مست شدند

 

Yârân-i muvâfık heme ez dest şodend;

Der pây-i ecel yegân yegân pest şodend;

Bûdîm be yek şerâb der meclis-i omr;

Yek dovr zi mâ pîşterek mest şodend.

 

Kafa dengi dostlar hep elden gittiler;tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç Ottoman Osmanlı antalya burdur denizli konya ankara istanbul manisa edirne persea persian seljuk عثمانی усмонӣ osmanisch オットマン イスタンブール 오토만 이스탄불 тахта Стамбул turki Arabi Arabian oriental orientalist bilecik karabük safranbolu bornova üsküdar tarık ileri Târık http://www.ayferaytac.com www.ayferaytac.com kahire kudüs roma turkic turkish miniature art photo border painting islamic nakkaşhane illumination kaftan brush minyatür illustration creative şehname shahnama selimhan nakkaşdrawing surreal كاخ ایران تركی مصر تصویر تركیه عرب عربي اسپارطه اسپارته استانبول استانبل اسطنبول ´اسطنبول اليوم´ اسطنبول اليوم قديما Arabian arabic egypt turkic turkiya turkiye palestine arabia arts paints arab carpet turkish carpet iran carpet mısır سجادة قصر اسبرطة بوردور صورة فن تاريخ الفنون البصرية Aytaç İleri Volkan İleri Özlem İleri

Ecelin ayağı altında bir bir çiğnendiler.

Elimizde şarap, ömür meclisindeydik;

Bir tur evvel bizden, mest oldu gittiler. (Hayyâm)

 

زلفت هزار دل بیکی تاره مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست

 

Zulfet hezâr dil be yekî târe mû bebest

Râh-i hezâr çâreger ez çâr sû bebest

 

Zülüflerin bir teliyle bir gönlü bağladı. Böyle olunca bin çare yolu dört bir yandan kapanmış oldu. (Hâfız)

 

در ترازو هر دو را یکسان کشند

زانکه آن هر دو چو جسم و جان خوشند

 

Der terâzû her do râ yeksân keşend

Zanki an her do çu cism u can hoşend

 

Terazide ikisini birden tartarlar

Çünkü ikisi cisim ile can gibi hoşturlar. (Mevlânâ)

 

روزی که نهال عمر من کنده شود

واجزام ز یکدگر پراکنده شود

گر زانکه صراحی ای کنند از گل من

حالی که باده پرکنی زنده شود

 

Rûzî ki nihâl-i omr-i men kende şeved,

Veczâm zi yekdiger perâkende şeved,

Ger zanki sorâhi’î konend ez gil-i men,

Hâlî ki zi bâde por konî, zinde şeved.

 

Ömrümün fidanı bir gün sökülünce,tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem unutulmaz mısralar

Parçalarım birbirinden dağılınca,

Yaparlarsa toprağımdan bir sürahi,

Dirilecektir bâde ile dolunca. (Hayyâm)

 

مژگان تو تا تیغ جهانگیر بر آورد

بس کشتهء دل زنده که بر یکدگر افتاد

 

Mujgân-i tu tâ tîg-i cihângîr ber âverd

Bes kuşte-i dilzinde ki ber yekdiger uftâd

 

Kirpiklerin dünyayı fetheden kılıçlarını çekince, gönlü uyanık nice âşığın ölüsü birbirinin üstüne yığıldı kaldı. (Hâfız)

 

دنیا بمراد رانده گیر آخر چه

واین نامهء عمر خوانده گیر آخر چه

گیرم که بکام دل بماندی صد سال

صد سال دگر بمانده گیر آخر چه

 

Dunyâ be murâd rânde gîr, âhir çi

Vin nâme-i omr hânde gîr, âhir çi

Gîrem ki be kâm-i dil bemândî sad sâl

Sad sâl-i diger bemânde gîr, âhir çi

 

Muradınca yaşadın say; nolacak yani?tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç Ottoman Osmanlı antalya burdur denizli konya ankara istanbul manisa edirne persea persian seljuk عثمانی усмонӣ osmanisch オットマン イスタンブール 오토만 이스탄불 тахта Стамбул turki Arabi Arabian oriental orientalist bilecik karabük safranbolu bornova üsküdar tarık ileri Târık http://www.ayferaytac.com www.ayferaytac.com kahire kudüs roma turkic turkish miniature art photo border painting islamic nakkaşhane illumination kaftan brush minyatür illustration creative şehname shahnama selimhan nakkaşdrawing surreal كاخ ایران تركی مصر تصویر تركیه عرب عربي اسپارطه اسپارته استانبول استانبل اسطنبول ´اسطنبول اليوم´ اسطنبول اليوم قديما Arabian arabic egypt turkic turkiya turkiye palestine arabia arts paints arab carpet turkish carpet iran carpet mısır سجادة قصر اسبرطة بوردور صورة فن تاريخ الفنون البصرية Aytaç İleri Volkan İleri Özlem İleri

Ömür mektubunu okudun say; nolacak yani?

Say ki yüz yıl yaşadın gönlünün muradınca,

Yüz yıl daha yaşadın say; nolacak yani? (Hayyâm)

 

آنکس که زمین و چرخ افلاک نهاد

بس ذاغ که او بر دل غمناک نهاد

بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک

در طبل زمین و حقهء خاک نهاد

 

Ankes ki zemîn u çerh-i eflâk nihâd,

Bes dâğ ki û ber dil-i gamnâk nihâd.

Bisyâr leb ço la'l u zulfeyn ço mişk

Der tabl-i zemîn u hokka-yi hâk nihâd!

 

O ki yer ile felekleri yarattı,

Gamlı gönlümü ne de çok dağladı.

Nice lâl dudaklıyı, mis zülüflüyü

Yer tahtasına, toprak hokkasına bıraktı. (Hayyâm)

 

آنان که محیط فضل و آداب شدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند بروز

گفتند فسانه ای و در خواب شدند

 

Ânân ki muhît-i fazl u âdâb şodend,

Der cem'-i kemâl şem'-i eshâb şodend,

Reh zin şeb-i târîk nebordend be rûz;

Goftend fesâne'î yu der hâb şodend.

 

Onlar ki fazilet, âdâb sahibi oldular.

Olgunlukta dostların ışığı oldular.

Çıkamadılar şu karanlık geceden gündüze.

Bir masal söyleyip uykuya dalar oldular. (Hayyâm)

 

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی

هر لحظه بدام دیگری پا بستی

گفتا شیخا هرآنچه گوئی هستم

آیا تو چنانکه می نمائی هستی؟

 

Şeyhî be zenî fâhişe goftâ: Mestî,

Her lahza be dâm-i digerî pâ bestî.

Goftâ: Şeyhâ, herançi gû'î, hestem.

Âyâ to çonanki mînomâ'î, hestî?

 

Bir şeyh dedi bir fahişeye: Sarhoşsun sen.tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç Ottoman Osmanlı antalya burdur denizli konya ankara istanbul manisa edirne persea persian seljuk عثمانی усмонӣ osmanisch オットマン イスタンブール 오토만 이스탄불 тахта Стамбул turki Arabi Arabian oriental orientalist bilecik karabük safranbolu bornova üsküdar tarık ileri Târık http://www.ayferaytac.com www.ayferaytac.com kahire kudüs roma turkic turkish miniature art photo border painting islamic nakkaşhane illumination kaftan brush minyatür illustration creative şehname shahnama selimhan nakkaşdrawing surreal كاخ ایران تركی مصر تصویر تركیه عرب عربي اسپارطه اسپارته استانبول استانبل اسطنبول ´اسطنبول اليوم´ اسطنبول اليوم قديما Arabian arabic egypt turkic turkiya turkiye palestine arabia arts paints arab carpet turkish carpet iran carpet mısır سجادة قصر اسبرطة بوردور صورة فن تاريخ الفنون البصرية Aytaç İleri Volkan İleri Özlem İleri

Her lahza birinin tuzağına düşersin sen.

Dedi: Ey şeyh, ne dersen, oyum ben.

Peki acaba göründüğün gibi misin sen? (Hayyâm)

 

ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز

چندین چه بری خواری از این رنج دراز؟

تن را بقضا سپار و با درد بساز

تیک رفته ز بهر تو ناید باز

 

Ey dil ço hakîkat-i cihan hest mecâz,

Çendin çi berî hârî ez in renc-i derâz?

Ten râ be kazâ sipâr u bâ derd besâz,

Kin refte zi behr-i to nâyed bâz.

 

Ey gönül, mecazdır madem dünyanın gerçeği;

Neden çekersin bu uzun çileyi, bunca zilleti?

Teslim ol kadere; alıştır derde kendini;

Çünkü dönmez yazılanlar senin için geri. (Hayyâm)

 

گر نیک نیامده بنا ، عیب کراست؟

ور نیک آمد ، خرابی از بهر چراست

 

Ger nîk neyâmede binâ, eyb kirâst

Ver nîk âmed, herâbî ez behr-i çerâst?

 

Bina iyi olmadıysa, kusur kimde?

Yok eğer iyi olduysa, bu haraplık da neden? (Hayyam)

 

در گل بمانده پای دل جان می دهم چه جای دل
 
واز آتش سودای دل ای وای دل ایوای ما
 
 
Der gil bemânde pây-i dil cân mîdehem çi cây-i dil

Vez âteş-i sovdâ-yi dil eyvây dil eyvây-i mâ

 

Gönül kaldı çaresiz. Gönül dursun şöyle, can veririz.

Gönül yanıyor sevda ateşinde. Vay gönlümüze! Vay bize, vaylar bize! (Mevlânâ)

 
بهر جائی که سر نهم مسجود اوست
 
بر شش جهت و برون ز شش معبود اوست
 
باغ و گل و بلبل ، سماع و شاهد
 
این جمله بهانه و همه مقصود اوسا
 
 
 
Ber her câî ki ser nihem mescûd ûst
 
Ber şeş cihet u burûn zi şeş ma’bûd ûst
 
Bâg u gul u bulbul, semâ’u şâhid
 
İn cumle behâne vu heme maksûd ûst
 
 
 
Nereye baş koysam, secde edilen o.tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç Ottoman Osmanlı antalya burdur denizli konya ankara istanbul manisa edirne persea persian seljuk عثمانی усмонӣ osmanisch オットマン イスタンブール 오토만 이스탄불 тахта Стамбул turki Arabi Arabian oriental orientalist bilecik karabük safranbolu bornova üsküdar tarık ileri Târık http://www.ayferaytac.com www.ayferaytac.com kahire kudüs roma turkic turkish miniature art photo border painting islamic nakkaşhane illumination kaftan brush minyatür illustration creative şehname shahnama selimhan nakkaşdrawing surreal كاخ ایران تركی مصر تصویر تركیه عرب عربي اسپارطه اسپارته استانبول استانبل اسطنبول ´اسطنبول اليوم´ اسطنبول اليوم قديما Arabian arabic egypt turkic turkiya turkiye palestine arabia arts paints arab carpet turkish carpet iran carpet mısır سجادة قصر اسبرطة بوردور صورة فن تاريخ الفنون البصرية Aytaç İleri Volkan İleri Özlem İleri
 
Altı yönde, altı yönün dışında mabud o.
 
Bağ, gül, bülbül, semâ, dilber
 
Bunların hepsi bahane, maksûd o. (Mevlânâ)
 
 
 
بلبل با درخت گل گوید : چیست در دلت؟
 
این دم در میان بنه ، نیست کسی و تویی و ما
 
 
Bulbul bâ diraht-i gul gûyed: Çîst der dilet?
 
İndem der miyân benih, nîst kesî yu tuyî vu mâ
 
 
Bülbül gül ağacına der: Gönlünde ne var? Şimdi söyle, kimse yok. Senle ben varız. (Guzîde-i Gazeliyyât-i Şems)
 
 
حافظ چو نافهء سر زلفش بدست توست
 
دم در کش ارنه باد صبا را خبر شود
 
 
Hâfiz çu nâfe-i ser-i zulfeş be dest-i tust
 
Dem der keş erne bâd-i sabâ râ haber şeved
 
 
Hafız, sevgilinin zülüflerinin ucunun mis kokusu elinde olduğuna göre sus, yoksa seher yelinin haberi olur. (Hâfız)
 
 
 
بس نگویم شمه ای از شرح خود ازانک
 
درد سر باشد نمودن بیش ازین ابرام دوست
 
 
Bes negûyem şemme’î ez şerh-i hod ezank
 
Derd-i ser bâşed numûden bîş ezin ibrâm-i dûst
 
 
Sevgiliye duyduğum özlemi birazcık olsun anlatamam. Çünkü dostun üstüne bu kadar düşmek baş ağrıtır. (Hâfız)
 
 
 
بخت حافظ گر ازین گونه مدد خواهد کرد
 
زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود
 
 
Baht-i Hâfiz ger ezin gûne meded hâhed kerd
 
Zulf-i ma’şûka be dest-i digerân hâhed bûd
 
 
Baht Hafız’a böyle yardıma devam ederse, sevgilinin zülüfleri hep başkalarının elinde olacak. (Hâfız)
 
 
خط ساقی ازین گونه زند نقش بر آب
 
ای بسا رخ که بخونابه منقش باشد
 
 
Hatt-i sâkî ezin gûne zened nakş ber âb
 
Ey besâ ruh ki be hûnâbe munakkaş bâşed
 
 
Sâkinin ayva tüyleri yanağındaki ter damlacıkları üzerinde böyle nakışlar işlerse, nice âşığın yüzünde kanlı gözyaşlarından desenler yaratır. (Hâfız)
 
 
دشمن طاوس آمد پی او
 
ای بسی شه را بکشته فر او
 
 
Doşmen-i tâvus âmed pey-i ûtarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç Ottoman Osmanlı antalya burdur denizli konya ankara istanbul manisa edirne persea persian seljuk عثمانی усмонӣ osmanisch オットマン イスタンブール 오토만 이스탄불 тахта Стамбул turki Arabi Arabian oriental orientalist bilecik karabük safranbolu bornova üsküdar tarık ileri Târık http://www.ayferaytac.com www.ayferaytac.com kahire kudüs roma turkic turkish miniature art photo border painting islamic nakkaşhane illumination kaftan brush minyatür illustration creative şehname shahnama selimhan nakkaşdrawing surreal كاخ ایران تركی مصر تصویر تركیه عرب عربي اسپارطه اسپارته استانبول استانبل اسطنبول ´اسطنبول اليوم´ اسطنبول اليوم قديما Arabian arabic egypt turkic turkiya turkiye palestine arabia arts paints arab carpet turkish carpet iran carpet mısır سجادة قصر اسبرطة بوردور صورة فن تاريخ الفنون البصرية Aytaç İleri Volkan İleri Özlem İleri
 
Ey besî şeh râ bekoşte ferr-i û
 
 
Tavus kuşunun düşmanı da ayaklarıdır. Nice şahı ise gücü kuvveti öldürmüştür. (Mevlânâ)
 
 
جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال
 
ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد
 
 
Cân-i bîmâr-i merâ nîst zi tu rûy-i suâl
 
Ey hoş an haste ki ez dûst cevâbî dâred
 
 
Bakıyorum da, hasta canımı soracak niyetin yok. Dostun ilgilendiği hastaya ne mutlu! (Hâfız)
 

Selâmetle...

Târık İleri

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir