Kurt ile Ayın Aşkı (Farsça Bir Hikâye)

Kurt ile Ayın Aşkı (Farsça Bir Hikâye)
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 30 Haziran 2015 23:58
 
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ 
Hemîşe gorghâ râ dôst dâşte em
Kurtları her zaman sevmişimdir
 
ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ
Gorghâ berâ-yı men sembolî ez tenhâyî
bûden u nebûden
Kurtlar benim için yalnız olmanın ve olmamanın bir sembolü
 
ﻭ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺷﺒﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
Ve huzûrî-yi şebh mânend hestend
Bir hayaletin varlığı gibidirler
 
ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ؟
Tâ kunûn be çeşmân-ı gorg nigâh kerde î?
Şimdiye kadar kurdun gözlerine baktın mı? 
 
ﺍﺻﻼ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮔﺮﮔﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ؟
Aslen tâ hâlâ gorgî dîde î?
Şimdiye dek bir kurt gördün mü hiç?
 
ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ
Der nigâh-ı evvel
İlk bakışta
 
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ می بینی ﺑﺮﻕ ﺩﺭﻧﺪگيﺴﺖ
Tenhâ çîzî ki mî bînî berk-i derendegist
Gördüğün şey sadece yırtıcı bir parlaklıktır
 
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﯼ
ِAmmâ hûb ki hîre şevî
Ama iyice dikkat et
 
ﭘﺸﺖِ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻓﺬ ﻭ ﺩﺭﻧﺪﻩ
ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮﺝ می زﻧﺪ
Poşt-i ân çeşmhâ-yi nâfiz u derende
Gam-ı sengînî mûc mî zened
O delici ve yırtıcı gözlerin ardında başkalarına güvensizliğin rengi olan ağır bir gamlı bakış dalgalanıyor
 
ﮐﻪ ﺭﻧﮓِ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ
Ki reng-i bî i'timâdî dâred 
Evet bir güvensizliği andırıyor
 
ﺍﺻﻼ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﮔﺮﮒ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ِAslen engâr gorghâ ez evvel gorg nebûde end
Sanırsın ki kurtlar önceden kurt değillermiş
 
ﻭ ﺑﺎ ﺯﺧﻢ ﺧﻨﺠﺮﯼ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺯﻫﺮ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﮔﺮﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
Ve bâ zahm-i hancerî âlûde be zehr-i dôstî ve i'timâd
Gorg şode end
Ve bir hançer yarasıyla dostluk ve itimad zehrine bulanıp kurt olmuşlar
 
alt
 
ﺭﺍﺳﺘﯽ
Râstî
Doğrusu
 
می دﺍﻧﺴﺘﯽ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ می شوﻧﺪ؟
Mî dânistî gorghâ hem âşık mî şevend?
Kurtların da âşık olduğunu biliyor muydun?
 
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺲ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻣﺤﺎﻝ
Âşık-ı ma'şûkî bes zîbâ ve muhâl
Sevgilinin âşıklığı çok güzel ve imkânsız
 
ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺥ ﭼﻬﺮﻩ می گشاﯾﺪ
Ki mâhî yekbâr temâm-i ruh çehre mî guşâyed
Ki ayda bir defa yüzünün tamamını açıyor
 
ﻭ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻓﺎﻡ می تاﺑﺪ
Ve sîmîn-i fâm mî tâbed
Ve gümüş gibi parlıyor
 
ﺗﺎ ﮔﺮﮒ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺩﻭﺭﯼ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﻭﺻﺎﻝ
Ta gorg-i bîçâre ez dûrî ve hasret-i visâl 
Tâ ki zavallı kurt visâlin uzaklığı ve hasretinin üzüntüsünden
 
ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺑﻠـــﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﻫﺎ
Ber ferâz-i bulendterîn kullehâ
En yüksek tepelerin üzerinde
 
ﺳﻮﺯﻧــــﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﻧـــﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺩﻫﺪ
Sûznâkterîn nâlehâ ser dehed
En acıklı ve yakıcı ulumalarla baş verene dek (en yakıcı şekilde uluyana dek)
 
ﺁﺭﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ
Are nâzenîn
Evet nâzenîn
 
ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ماه می شوند
Gorghâ âşık-ı mâh mî şevend
Kurtlar aya âşık olurlar
 
Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir