Assâr-ı Tebrîzî'nin Mihr u Müşterî Eseri

Assâr-ı Tebrîzî'nin Mihr u Müşterî Eseri
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 22 Temmuz 2015 17:43

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبد ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين.

 

alt

 
ALLAHU TEÂLÂ'NIN TARİFİ HAKKINDA
 
بنام پادشاه عالم عشق 
كه نامش هست نقش خاتم عشق
 
ثوابت را ز عشقش داغ بر چهر
به جان جنس غمش را مشتری مهر
 
به یادش آسمانها وجد رانده
ز شوقش اختران در چرخ مانده
 
("از عصار تبریزی "مهر و مشتری)
 
 
alt
 
 
Be nâm-i pâdişâh-i âlem-i aşk
Ki nâmeş hest nakş-i hâtem-i aşk
 
Sevâbit râ zi aşkeş dâğ ber çihr
Be cân cins-i gameş râ muşterî mihr
 
Be yâdeş âsumânhâ vecd rânde
Zi şovkeş ahterân der çerh mânde
 
Aşk âleminin pâdişâhının adıyla
Adı durur aşk yüzüğünün kaşında
 
Yüzleri dağlanmış gezegenler onun aşkıyla
Güneş alıcı olmuş onun gamına canla
 
Coşkuya kapılmış gökler onu anmakla
Yıldızlar felekte kalmış onun arzusuyla
 
به ختم انبیا و ختم قرآن
كه ختم كار ما بر خیر گردان
 
 
Assâr Mevlânâ Şemseddîn Muhammed Tebrîzî (1325-1390 Şemsî Milâdî), Azerbaycan'ın âlim zâtlarından, şâir, astronom ve matematik üstâdı birisidir.
Assâr Tebrîzî Azerbaycan Edebiyâtına meşhûr "Mihr u Müşterî" isimli mesnevîsiyle dâhil olmuştur. Eser 1376'da Farsça olarak yazılmıştır. 5120 beyitten müteşekkil olup nâdir bir eserdir. 
Meşhûr âlim Abdurrahman Mollâ Câmî bu mesnevîyi mütâlaa ettikten sonra, "Bu şahıs (Assâr Tebrîzî), Tebriz halkının yüzünü ağartmıştır. Bu vezinde böyle güzel bir mesnevî yazmak herkesin işi değil" demiştir.  
 
 
Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir