Tariku'l-İlm (Hikmetli Sözler)

Tariku'l-İlm (Hikmetli Sözler)
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazar, 09 Ağustos 2015 21:17

*Hiçbir amelime güvenmiyorum. Lakin Allahu Teâlâ'nın düşmanlarına düşmanlığım var.ayfer aytaç ayfer aytac ayferaytac tariku'l ilm ilim yolu

( Seyyid abdülhâkim arvâsi (r.a)

*İnsan, Allahü teâlâya ibâdet etmediği müddetçe halîm, yumuşak olamaz. (Vehb Bin Münebbih hazretleri"rahmetullahi aleyh")

*İnsan kendin de hiçbir hayır görmediği müddetçe onda hayır bulunmaya devam eder. (Ebu Tâlib Mekki.k.s)

*Kusuru kendinde arayan kimse, hem kusurunu kolay bulur hem de karşısındakine edepli olur. (Seyyid muhammed saki.k.s)

*Dünya sevgisinden sakın zira sirke saf balı bozduğu gibi dünya sevgisi de salih amellerini bozar. (Ahmed bedevi.k.s)

*Allah’tan hüzün isteyin,  hüzün isteyin ki gözyaşı doğsun. Allah ağlayanları sever.(Şah-ı nakşibend.k.s)

*Nasıl ki gübre böceği gül kokusundan hoşlanmaz,  münafık da hak sözden tiksinir ve batıla meyleder.  (İbn arabi.k.s)

*Cenab-ı HakK senin dilini talep ve dua için çözdüğünde, istediğini sana vermeyi murad  ediyor demektir. (Ataullah İskenderi.k.s)

*Madem kişinin kemale ermesinden gıdanın tesiri var, lokmayı cevher yapmaya çalış sonra ne istersen ye. (İmam Rabbani.k.s)

*Dil kalbe anahtardır, dil Allah’ı zikirden ne kadar kıpırdarsa kalb o kadar açılır. (Sultan veled.k.s)

*Gece kamiller için sürür vaktidir. Kalp semasına güneşin inişidir. Halk bunu bilmezde uyku denizine dalar gider. (Erzurumlu ibrahim hakkı.k.s)

*Nice neşeli ve sevinçli insanlar vardır ki, onlara nasib olacak kefenlikler dokunup satışa çıkartılmıştır bile… (Fudayl b.iyad)

*Ey âdem oğlu emeline kavuşunca sevinirsin halbuki sen ancak emeline ecelini tüketerek kavuşursun. (Davud_i tai.k.s)

*Başına gelen musibetlerden dolayı mahlûkata şikâyeti kes, merhametliyi(c.c) merhametsize şikayet etmiş olursun  (Hz.Hüseyin.r.a)

*Kim başına gelen musibetlerden dolayı sızlanırsa musibet imanına intikal eder.  (Mansur b.ammar.k.s)

*Edep sahibi yediği tokadın sahibini aramaz, sebebini arar. (Mevlana.k.s)alt

*Kişi Allah’ın kendinden razı olup olmadığını merak ediyorsa kendine baksın, Allah’ın takdirinden başına gelenlerden razı ise allahta ondan razıdır. (Ebu Ali Dekkak.k.s)

*Yalancı dünyaya aldanma yahu bu dernek dağılır divan eğlenmez, iki kapılı bir viranedir bunda konan göçer konuk eğlenmez. (Aziz Mahmud Hüdayi.k.s)

*Doğru konuşanın ameli temiz olur.  (İmam Musa Kazım.k.s)

*Ağızdan çıkar her sözün yanında gözcüler vardır. Allah çirkin lakırdıların aşikâre söylenmesini sevmez. (İbn_i Arabi.k.s)

*Yüce Allah sekineti şükreden kulunun kalbine koyar. (İbrahim_i nehai.k.s)

*Dünya suretlerinin bulaştığı ayna nasıl parlasın, o yüzden huzura girmeden evvel tövbe sularında yıkan.  (Ataullah el_İskenderi.k.s)

*İnsan bakır kapa benzer, o bakır kap kalaylanıp temizlenmezse artık onda yemek yenmez.  (Seyyid Abdulhakim arvasi.k.s)

*İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız, bunlar neşe ve rahatlık olup her ikiside cennette olur. (Ebu turab_ı nahşebi.k.s)

*Allah’ım mutluluk seninledir  neden cenneti gösteriyorsun?

 (Sultanı aşikin seyyid ebul hasan harakani. Kutbu arifan)

*En büyük belalardan biri anlaşamadığın halde ayrılma imkânın olmayan arkadaştır. (Muhammed er_rasibi.k.s

*Nefsini bilmeyenin Allah’ı bilmesine imkân yoktur. (Muhammed zahid kotku.k.s)

*Kolay elde edilen şeyler kalıcı olmaz.  (Seyyid muhammed saki.k.s)

*Kendine sünnetin edeplerini perensip edinen kimsenin kalbini Allah teâlâ marifet nuruyla aydınlatır. (Ahmed el_edemi.k.s)

*Allah’ın takdirini onun aleyhinde delil yapmayın, gayret edin çalışın çabalayın. (Seyyid abdulkadir geylani.k.s)

*Mü'minin her anda 'Allah' demesi lazım. 'Ben' demekten kurtulması lazım. (Muhammed Hüseyin (R.A.)

*Konuşmalarında ve düşüncelerinde Allah’ı bulamayan her ikisinde de  bela bulacaklardır. (Sultanı arifin seyyid ebul hasan harakani. kutbu arifan)

*Cüneydi bağdadiye sordular?  "Bela nedir?

 Hazret buyurdu ki  "Bela belayı verenden gafil olmaktır.”

*Ya ilahi kulunum emrine itaat ederim. Anarım seni beni ne yaparsan yap, yeter ki yapma

 dünya delisi. (Şeyh Yahya Efendi.k.s)

*İçine gam ve kasvetten gelirse korkusuzluk ve küstahlığından gelir.  (Mevlana.k.s)

*"Ölümsüz aşk istiyorsan, ölümsüze  aşık ol"(Mevlana.k.s)

*Vefayı vefasızda, edebi hayasızda, merhameti vicdansızda arama. (Hz. Mevlana)

*Ağzınıza helva verenle ensenize tokat atan kişi arasında fark gözettiğiniz müddetçe imanınız kemale ermiş değildir.  (Mevlana Aleaddin abizi.k.s)

*İki cihanı bize arsa olarak verseler, seherde bir Allah deyişimize değişmeyiz. (Sultanı Arifin Beyazid_i Bistami.k.s)alt

*Dünyaya sarılmış ona gönül vermiş olanlarla bulunma, onlarla sohbet ve beraberlik insana gam sıkıntı ve keder getirir bu tecrübe ile sabittir.  (Ahmed Siyahi.k.s)

*Eğer sana Allah’ı seviyor musun diye sorsalar sukut et; hayır dersen kafir olursun, evet dersen hareketlerin onu sevenlerin hareketlerine benzemediğinden dolayı sahtekar olursun.  (Fudaly Bin İyad.k.s)

*Öleceksen Allah için öl, onun için ölmeyeceksen hiç ölme. (Davud_i tai.k.s)

*Azıcık hürmet çok miktardaki ibadetten ve zühdten daha iyidir. (Seyyid Ebul Hasan Harakani.k.s)

*Ölmekten Korkuyoruz.  Çünkü Herkes "Nur İçinde Yatmayı" Hak Etmediğinin Farkında… (Ayfer AYTAÇ)

* Camiye yırtık çorapla gelen adam, SECDE yüzü görmemiş milyonerlerden daha zengindir. (Ayfer AYTAÇ)

*Kırdığım kişi benden yüz çevirir, Rabbim sen(c.c) ise hergùn kırdığım, ancak herzaman benimle olansın. (Seyyid Ebul Hasan Harakani. k.s)

*Kötü söz yabani ota benzer sulanmadan da biter, iyi söz ise çiçek gibidir çok itina ile bakılmak ister. (Muhammed Şemseddin Yeşil. k.s)

*Ahmak kimsenin alametleri "suratli cevap vermek, tedbiri terk etmek, çok gülmek, çok iltifat etmek, iyi ve şeçilmiş kimselere çirkin sözler söylemek, şerli- kötü kimselerle düşüp kalkmaktır. (İbni Hibban.k.s)

*Sahibine üzüntü veren günah, sahibine gurur veren ibadetten hayırlıdır. (Ata_i iskenderi.k.s)

*Şehvetlerini ve yeme içmeyi terk eden kimse keramet sahibi olur.  (Mutarrif b.Abdullah.k.s)

*Kişi herğün yüz kere dönse,  Allah tevvab sıfatıyla tövbesini yine de kabul eder. (Ali Semarkandi.k.s)

*Nebiler, veliler insanlığa  Allah’ın hediyesidir. (Hacı Bayramı Veli.k.s)

*Allah teâlâ sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme  isteğini yerleştirir. (Ali b.vehb_i sincari.k.s)

*Kalbin kararmasının alameti, kulun kendi gücüne güvenip hak tealadan istemeyi bırakmasıdır. (Ebu amr dımaşki.k.s)

*Allah-ü teâlâ’nın istediğin şekilde lutuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan sen de onun kullarına onun istediği gibi davran.  (Salih b.beşir.k.s)

*Ailesini geçindirmek için rızık peşinde olanın mükâfatı Allah yolunda cihat edenin mükafatından daha fazladır. (imam rıza.k.s)

*Gaybın gizli sırları yerine, nefsinin gizli kusurlarıyla uğraşman senin için daha hayırlıdır. (ataullah iskenderi.k.s)

*İnsanı arzulardan kurtaran dost ikidir, gözü ve kulağı muhafaza etmektir. (zùnnün_i mısri.k.s)

* Allah-ü Teâlâ’nın rızası için değil de, başka niyetlerle amel işleyen kimsenin ameli yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O kimsenin ahirette amelinin mükafatı yoktur. (ebül leys_i semarkandi.k.s)

* Dünyada en üstün ve değerli şey her zaman ve mekânda Allah’ın zikriyle dolu bir gönüldür. (seyyid ebul hasan harakani.k.s)

*Eziyetlere katlanmak kızmamak güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır. (Haris el muhasibi.k.s)

*Edebi olanlar kendilerini noksan başkalarını kamil görürler, edebi az olanlar ise kendilerini kamil başkalarını noksan görürler. (Abdülvehhab şarani.k.s)

*Bir kimse Allah teâlâ’yı bütün yaratılmışlara tercih etmezse onun kalbinde hiçbir zaman marifet nuru parlamaz. (Ebu bekir el_ferra.k.s)

*Kim Allah’a tevekkül ederse onun kalbi hikmet nuruyla dolar. Allah teâlâ her isteğinde ona

 kafi gelir. (Ebu Abdullah el_basri.k.s)

*Arif ibadet ve amelinde kulun rıza ve begenmesini değil, yanlız Allah teâlâ’nın rızasını

 Düşünür. (Abdullah er_razi.k.s)alt

*Dünyanın deni(alçak) dinarına kendini ucuza satma, Yusuf Aleyhisselamı ucuza satanlar zarar etti. (Ahmed Cüzeyri.k.s)

*Allah’ın kuldan yüz çevırdiğine en büyük işaret, kulun kendisine fayda vermeyecek boş işlerle meşgul olmasıdır. (Cüneydi Bağdadi.k.s)

*Bilmediklerini öğrenmek istiyorsan, ilk önce bildiklerinle amel etmelisin. (İmam Gazali.k.s)

*İnsan ancak dert ve hüzün doluyken Kuran’a tam manasıyla inanabilir. (Hasan Basri.k.s)

*Bir insanda kendini yüksek görme, hırs ve şehvet varsa, bunlar o insan konuşurken soğan yemiş gibi kokar. (Mevlana.k.s)

*İman sahibi az konuşur çok iş yapar, münafık ise çok konuşur az iş yapar.  (Seyyid Ahmed Rufai.k.s)

*Evliyanın büyüklerinden Zünnün el Mısri.(k.s) buyurdu ki "Bedenin hastalığı ağrı ve sızılarla belli olur. Kalbin hastalığı ise günahlarla ortaya çıkar. Beden hasta iken yemeğin tadını nasıl alamazsan, kalpde günah batağında iken ibadetin lezzetlerini hissedemezsin.

*Evliyanın büyüklerinden İbrahim Ebül Havari(k.s) buyurdu ki “Dünya size sırtını döndügü zaman nefisleriniz size boş ver, bırak şu dünyayı diyorsa; bu hiledir. Asıl dünyanın tüm imkânlarıyla size yöneldiği, ikbaliniz açıldığı zamanda; nefsiniz size dünyayı bırak diyebiliyorsa, işte bu hile değil doğru sözdür.

 

*Herkes ibadet yapar, fakat herkes yaptığı ibadete karşılık bir istek ve arzu bekler.

 (Ebul Hasan Harakani.k.s)

*Belaya daha çok tahammülsüz olanınız dünyayı daha çok sevenizdir, belaya karşı daha çok sabırlı olanız da dünyada daha zahid olanınızdır. (hz.isa(a.s)

*Kalbinde Allah’tan gayrı bir şey bulunarak Allah diyen,  Allah demesin. (Yusuf b.esbat.k.s)

*Kimin gönlü Allah ile mutlu olursa onu gören herkesin gözü aydın olur. (Yahya b.muaz.k.s)

*Dünyada güzel elbiseye tatlı yemeklere alışan, tat bulamayacaktır. (malik b.dinar.k.s

*Dilini Allahu Teâlâ’dan başkası hakkında konuşmamak için mühürle, kalbini Allahu Teâlâ’dan başkasını düşünmemek için mühürle. (seyyid ebul hasan harakani.k.s)

*İbadet ve tâatâ karşılık istemek, Allah’ın fazlı ve ihsanını unutmaktan ile gelmektedir. (ebu bekr vasiti.k.s

*Zindan(dünyada) rahat bulunacağını sanmak  nefislerin hülyasıdır.(Muhammed b.fazl.k.s

*İrade gönülde bir yanlış, vicdanda bir ızdırap çekiş, yüreklerde tutuşan bir ateşleniştir. (ebu ali dekkak.k.s)

*Kim gıybeti terk ederse Allah-ü Teâlâ’ya karşı olan sevgisi çoğalır, kim az ve doğru konuşursa aklı tam olur. (ahmed bican.k.s)

* İbrâhîm Buhârî buyurdu: "Akşam namazından sonra Mescid-i harâma gittiğimde, orada Fudayl bin İyâd hazretlerinin oturduğunu gördüm. Yanına gidip ben de oturdum. Bana: "Sen kimsin?" dedi. "İbrâhîm Buhârîyim" dedim. "Ne durumdasın?" deyince, "Hiç, seni yalnız gördüm onun için geldim" dedim. Bunun üzerine bana: "Sen gıybet etmeyi, süslenmeyi veya riyâyı (gösterişi) sever misin?" deyince, ben "Hayır sevmem" dedim. "O zaman gel yanıma otur" buyurdu.

"Akıllı kimsenin, arkadaş ve dost edinmekten maksadın ne olduğunu iyi bilmesi gerekir. Çünkü arkadaşlık ve dostluk, bir arada olmak, beraber yiyip içmek değildir. Dost edinebilmenin bir takım yolları vardır. "Vasati bir tavır içerisinde olup, bu hususta ifrat ve tefrite varmamalıdır. Alçak sesle konuşmalı, kendini beğenmişliği terk etmelidir. Mütevâzı olup, muhalefet ve her şeye karşı çıkmayı bırakmalıdır."

"Dost ve kardeş edinilen kimseleri, meşakkat ve sıkıntıya sokmamalı, onları bıktırıp, usandırma-malı. Buna sebep olacak davranışlardan kaçınmalıdır. Çünkü bir anne bile, emzirdiği çocuğunu, kendisine sıkıntı verince kucağında tutmayıp bir yere bırakır."

"Akıllı kimse, bayağı ve düşük kimselerle arkadaş olmaz. Onları dost edinmez. Böyle kimseler, yılan gibidir. Onların, sokmak ve zehirden başka sermâyesi yoktur." "Vera'sız ilimde fâide olmadığı gibi, vefâsız dostta da hayır yoktur."

Muhammed bin İbrâhîm el-Basrî der ki: "Sen denemedikçe, görünüşüne aldanıp da bir kimseyi arkadaş ve dost edinme. Nice kimseyi sâdece görünüşüne bakarak, durumunu bilmeden dost edindim. Bana güler yüzlü tatlı sözlü idi. Daha sonra araştırınca, bunu içten gelen bir sevgi ile yapmadığını gördüm. Böyle kimseleri dost edinme, içten sevenleri kendine dost edin. Böyle bir dost bulabilirsen, kendine büyük ni'met bil."

*Allah beni nasıl bilirse öyle tecelli eder. Ali olmadan alilik taslamak, Mansur olmadan mansurluk taslamak bize yakışmaz... Allah’ın mahlûku ile kulu olmak farklı bir şey.  Kul ancak Allah’ı Allah ile değil Resulullah’a yakınlığı nispetinde tanır. Yani peygamberini izlerse Allah’ı tanıması kolaylaşır. (Ayfer AYTAÇ)

*Dünya uyku ahiret ise uyanıklık yeridir, rüyada ağlayan uyanıklıkta güler sevinir. Sen dünya hayatında ağla ki ahiret uyanıklığında gülesin ve neşeli olasın. (Yahya b.muaz.k.s)

*Fazla konuşmamalıdır zira çok konuşmak zihnin hafifliğini akıl zayıflığının alametidir, kişinin heybetini bozar itibarını düşürür.  (Aleddin devani.k.s)

*Bir kimse birini severse onun bu sevgisi bu sevgiye kavuşmasına sebeb olanı da sevmeyi gerektirir. (Davud_i iskenderi.k.s)

*Bir şeyin zıddı bilinmez ise kendi de bilinmez, ihlas da zıddı olan riyayı tanıyıp onu terk etmekle bilenebilir.  (Ebu Osman mağribi.k.s)

alt

*Ey zenginliği ve itibarı ile böbürlenen dünya düşkünü kimse, sen o kadar şaşkınsın ki kefenin hazırlanmış ölüm ensende iken hala gülmektesin.  (kasım b.feth fereci.k.s)

*Amellerin en güzeli gönülden geçenleri araştırmaktır, iyi mi geliyor kötümü geliyor bilmektir. (Aleaddin attar.k.s)

*Seni zikretmeden evvel seni zikredeni zikret, sen sevmezden evvel seni seveni sev, O seni andığı için sen O’nu anabildin O seni sevdiği için sen O’nu sevdin. (Muhammed b.semmak.k.s)

*Kardeşim Allah-u Teâlâ’yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil kimselerden uzak dur, biz öyle insanlara yetiştik ki onların ölüm korkusundan aklı dağılmış gibiydi. (Süfyan b.uyeyne.k.s)

*Seni Allah’a yaklaştıran şey ihtiyacını ondan istemendir, halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir.  (Ebu bekr verrak.k.s)

*Allah’a ulaşmakta şeriatı bilmekten daha faziletli yol yoktur, şeriattan bir adım saparsan sabah vakti karanlıklara düşersin. (Sehl b.abdullah tüsteri.k.s)

*Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alamet o insanların korkudan çok ümit içinde olmalarıdır. (Ebu süleyman darani.k.s)

*İnsanlara ve özelikle dünya ehline halinden şikâyet etme sonra Allah seni onlara bırakır perişan olursun. (İmam gazali.k.s)

*İnsanın bir günahı terk etmek için gayret göstermesi iyilik ve hayır yapmaktan daha faydalıdır. (avn b.abdullah.k.s

**Allahü Teâlâ’dan korkan mümin hiç neşelenmez, onun rengi hiçbir zaman açılmaz yüzü devamlı mahzun olur. (Muhammed b.suka.k.s

*İnsanların sıkıntılarına katlanmak Allahü Teâlâ’nın beğendiği Resullahın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır. (Abdül vehhabı şarani.k.s)

*Allahü zülcelali unutmak ve zikretmemekten daha büyük bir günah bilmiyorum. (Sehl b.abdullah.k.s

*Para şehvetin candan dostudur birbirilerini bulduklarında taşkınlıkta sınır tanımazlar. (Murad b.şefik er_rehavi.k.s)

*Allahü Teâlâ’dan başka her şeyden yüz çeviren kimsenin bu halinde doğru olmasının alameti dünya ve başka şeylerin kendisini hiç meşgul etmemesidir.  (Ebu cafer b.sinan.k.s

*Zulme uğrarsanız zulmetmeyin, övülürseniz sevinmeyin, yerilirseniz sızlanmayın, yalanlanırsanız kızmayın, size hıyanet yapılırsa siz ihanet etmeyin  (Kasım ibn Osman el hiri.k.s)

*Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez." BİŞR-İ HAFÎ (Radıyallahü Anh)