Dârunnedve / دارالندوة

Dârunnedve / دارالندوة
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 13 Ağustos 2015 14:41

Dârunnedve, Mekke’nin merkezinde, Ka’be’ye çok yakın bir konumda, İslâm gelmezden önce iki yüzyıl boyunca idâre, şûrâ ve toplantı merkezi olarak kullanılan bir bina idi.  Mekke bir site devletti. Tek şehirden oluşan bir devlet. Mekkelilerin önde gelen isimleri, ihtiyar heyeti de diyebiliriz, burada toplanıp şehir hakkında alınacak kararları hükme bağladıkları için buraya, meclis binası mânâsına “Dârunnedve (دار الندوة)” denilmiş.

(Kaynak: İsmail bin Hammâd el-Cevherî, Es-Sıhâh fi’l-lugat; İbn Sa’d et-Tabakâtu’l-Kübrâ ve Âlûsî, Bulûğu’l-Ereb)

İki Cihan Güneşi, Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Allah’ın Rasulü Muhammed Mustafa Efendimizin dördüncü kuşaktan dedesi olan ve Kureyş Kabilesi’nin atası sayılan Kusay bin Kilâb (ö. 480 milâdî) tarafından milâdî 440’lı yıllarda yaptırtılan Dârunnedve’nin Ka’be’den sonra Mekke’de inşa edilen ikinci bina olduğu rivayet edilmektedir.alt

Dârunnedve, Kusay’ın yaşadığı dönemde daha çok, idâre merkezi, vefatından sonra ise Mekke site devletinin meşveret meclisi ve toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Meşveret (Şûrâ) meclisinin “mele/asiller” olarak isimlendirilen dâimî üyeleri vardı. Bunlar Kureyş boylarının reislerinden oluşmaktaydı. Dârunnedve’ye üye olabilmek için kırk yaşını doldurmuş olma şartı aranıyor idiyse de henüz kırk yaşına gelmemiş fakat faydalı görüşmelere sahip olduğu düşünülen gençlerin de Dârunnedve toplantılarına iştirak etmelerine müsaade edilirdi. Meselâ Ebû Cehîl’in (ö. 2 hicrî / 624 milâdî) henüz otuz yaşında iken bu tür toplantılara katılıp, gündeme ilişkin görüşlerini ifade ettiği söylenmektedir.

Dârunnedve’nin toplantılarına katılanlar, gündem konularını derinlemesine masaya yatırıp tartıştıktan sonra karar ve hüküm verirlerdi. Alınan kararlarda nadiren oy birliği sağlanırdı. Görüşülen ve tartışılan konularla ilgili farklı görüşler beyan edenler, çoğunluğun aldığı karara uymaya zorlanmazlardı. Dolayısıyla Dârunnedve toplantı kurulu, fonksiyonu itibariyle günümüzdeki yasama meclisi ve bakanlar kurulundan ziyâde, bir istişâre konseyi mâhiyetini arz etmekteydi.

Kapısı Ka’be’ye açılan Dârunnedve’de Kureyşliler önemli işlerini konuşur ve bir neticeye bağlamaya çalışırlardı. Misâlen, burada nikâh akitlerini yapar, savaş veya barış kararlarını alır, bulûğ çağına girdiklerinin bir ispatı olarak kızlarına bir çeşit elbise giydirir ve erkek çocuklarını sünnet ederlerdi.

Bunların hâricinde Dârunnedve’de geceleri toplanıp masal ve kahramanlık hikâyeleri anlattıkları müsamere geceleri tertip ederlerdi. Kureyşliler Dârunnedve ile ilgili bu faaliyetlerini Kusay’dan sonra da dînî bir uygulama gibi devam ettirdiler.

İbn İshak’a göre Kusay Dârünnedve’yi yaptırmadan önce bu toplantılar kendisinin evinde yapılıyordu. Kureyşliler kendisine o kadar bağlıydılar ki nikâh merasimi onun evinde yapılır, başlarına gelen herhangi bir olay burada konuşulur, başka kabilelere karşı savaş bayrağı yine burada açılırdı. Ergenlik çağına gelen kızlara gömlek giydirme işi de onun evinde yapılır, gömleğin açık bırakılması gereken yeri burada yırtılıp kızın üzerine giydirilirdi. Kureyş kabilesi, başta ticaret kervanlarının gönderilmesi olmak üzere bütün önemli işlerini yine Kusay’ın evinde konuşup kararlaştırırdı.

Mekkeliler Dârunnedve’de gerçekleştirdikleri söz konusu sosyal ve siyasî faaliyetlerinin yanı sıra ticârî seyahatleri öncesinde ve sonrasında Kusay’ın görüşlerinden faydalanmak ve birtakım değerlendirmelerde bulunmak üzere Dârunnedve’ye mutlaka uğrarlardı. Bilhâssa ticaret kervanlarını düzenleme zamanları geldiğinde, Dârunnedve kurulu sık sık bir araya gelir ve istişârelerde bulunurdu. Kervanların hazırlığı bu binanın önünde tamamlanır ve dönüşte yükler burada indirilirdi.

 

İslâm döneminde ise Dârunnedve, Rasulullah’ın vefatından yaklaşık iki sene önce gerçekleşen Mekke Fethine kadar müşriklerin elinde bulunmaktaydı. Bu süre içinde Dârunnedve ilk kurulduğu günden beri olduğu gibi idârî, siyâsî ve ticârî fonksiyonunu devam ettirdi. Meselâ Kureyşliler, Rasulullah’a suikasd kararını burada almışlardı. Yani Müslümanların Medine’de günden güne güçlendiklerini gören Mekkeli müşrikler, Ebû Cehîl’in teklifiyle Rasulullah’ın, her kabilenin birer temsilcisinden oluşacak bir topluluk tarafından evinden hicret için çıkar çıkmaz öldürülmesini bu binada tasarladılar.

Aynı şekilde Ebu Süfyan (ö. 31 hicrî / 651 milâdî) Bedir Savaşının vuku bulduğu sıralarda Dımaşk’tan (Şam’dan) Mekke’ye getirdiği kervanı Dârunnedve yakınında bekletmişti; Bedir Savaşı’ndan dönen müşrikler işbu kervandan elde ettikleri kârı Bedir’deki mağlubiyetlerine karşılık Müslümanlarla yapmayı düşündükleri yeni bir savaş hazırlığında kullanmayı burada kararlaştırmışlardı.

altMekke’nin fethinden sonra ise Dârunnedve’nin ne maksatla kullanıldığına dâir kaynaklarda kesin bir bilgi yok. Mekke’nin fethi sırasında Rasulullah’ın bu binayı yıktırdığına dâir iddialar bulunmakla birlikte, Dârunnedve’nin Muâviye bin Ebû Süfyan’ın (ö. Hicrî 60 / milâdî 680) cumhurbaşkanı olduğu dönemde sahibinden satın alınıp, idâre merkezi olarak kullanıldığı, Abbasîler döneminde ise yıkılıp yerinin Mescid-i Haram’a dâhil edildiği ve bugün Dârunnedve’nin yerinde müezzin mahfilinin bulunduğu belirtilmektedir. İkinci görüş esas alınsa bile Dârunnedve’nin Mekke’nin fethi ile berâber eski siyâsî konumunu kaybettiği anlaşılmaktadır. Zira fetihten sonra Mekke, merkezi Medine olan idârî teşkilâtın ta’yin ettiği bir vali tarafından yönetilmeye başlanmıştır. (Kaynak: İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye ve Ezrakî, Ahbâru Mekke) 

دار الندوة في الجاهلية والإسلام

إنشاء دار الندوة
 
أنشأ دار الندوة قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، ولم يكن اسمه قصياً، بل زيداً، وسمي قصياً بعد ذلك لأنه قُصّي عن قومه، حيث عاش في بني عذره، على أطرف بلاد الشام، بعيداً عن قومه.  وسبب ذلك، كما تذكر روايات الإخباريين، أن أمه فاطمة بنت سعد بن سيل تزوجت بربيعة بن حرام من سادات بني عذره بعد وفاة زوجها كلاب بن مره والد قصي، فارتحلت مع زوجها ربيعة إلى بلاده وأخذت معها قصياً لصغر سنه.  وبعد ما شب قصيُ وكبر حدث خلافٌ بينه وبين رجلٍ من بني عذره، فأنّبه وانتقص منه لأنه غريب وليس من قومه. فرجع قصي إلى أمه وقد وجد في نفسه مما قاله الرجل، فسألها عن ذلك، فأخبرته بقومه، فعزم على اللحاق بهم، فألحت عليه أمه أن لا يعجل، وينتظر حتى يخرج مع الحجاج المتجهين إلى مكة، خوف غائلة الطريق إن سافر منفرداً.
 
alt
 
 وفي مكة المكرمة تزوج قصي من حبى بنت حليل بن حبشية الخزاعي، فأنجبت له عدداً من الأولاد الذكور، وكثر مال قصي وعظم شرفه، فلما توفى حليل، وكان يلي أمر مكة المكرمة، عمل قصي على انتزاع ولاية مكة والكعبة من خزاعة، معتبراً نفسه أولى منهم في  ذلك.
 
 تذكر بعض الروايات التاريخية، أن حليل بن حبشية، دفع بأمر مكة إلى قصي، لانه أحب أن يجعل ولايتها في يد أبناء بنته حبى ، في حين أن هناك رواية تذكر بأن قصي اشترى ولاية مكة والبيت من وكيل حبى أبي غبشان بزق خمر وعود.
 أبت خزاعةعلى قصي أن يلي أمر البيت، فاستعان بقومه قريش، وببني عذرة قوم أخيه من أمه رزاح بن ربيعة بن حرام، إذ بعث إليه قصي يستنصره، فلبى دعوته وآزره على خزاعة.
 
 وتحارب الطرفان، فلما اشتد القتال وكثر القتل والجراح فيهم، تداعوا للصلح، على أن يحتكما إلى يعمر (وقيل عمر) بن عوف بن كعب، فكان حكمه أن قصياً وقومه أولى بمكة، والبيت، وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة موضوع، فيشدخه تحت قدميه، وأن كل دم أصابته خزاعه وحلفاؤهم، من قريش وحلفائها ففيه الدية.  وبذلك تحقق لقصي مبتغاه في ولاية مكة المكرمة البيت الحرام.   على أثر ذلك جمع قصي قومه من الشعاب والأودية والجبال، ومُلِّك عليهم، وحكم فيهم، وقسم مكة بينهم رباعا،ً فبنوا المساكن.
 
وتذكر بعض روايات الأخباريين، أن قومه هابوا قطع شجر الحرم ليبنوا منازلهم، فبادر قصي فقطعها، فلما رأوا أنه لم يصبه أذى فعلوا مثلما فعل.  وبنى قصي دار الندوة، وجعل بابها إلى الكعبة،  وكان ذلك في منتصف القرن الخامس الميلادي، أي قبل ما يقارب مائة وخمسين عاماً من الهجرة النبوية الشريفة.
 
 دار الندوة هي أول دار بنيت بمكة المكرمة، على حد قول الأخباريين، ولم يكن قبلها بناء سوى الكعبة المعظمة،  وكان سكان مكة قبل ذلك يدخلونها نهاراً ويخرجون منها ليلاً تعظيماً للبيت وشأنه.  وهناك روايات أخرى تذكر بأن سكانها كانوا يقطنون في مضارب من الشعر الأسود.  وينفي أحمد إبراهيم الشريف كل ذلك بقوله: “ليس من الممكن الموافقة على ما يقول به المؤرخون العرب، من أن مكة بقيت على بداوتها حتى اجتمع أمرها لقصي بن كلاب، فهذا أمر عسير التصور أن تبقى بلد له ما لمكة وبيتها العتيق من القدسية، في حالة البادية، مع ما يثبته المؤرخون من أن البيت بقي بعد اسماعيل في يد جرهم أخوال بنيه أجيالاً متعاقبه أقاموها حوله، ثم انتقال أمرها بعد ذلك لخزاعه، وهي قبيلة يمنية قدمت من بلاد عرفت الحضارة والاستقرار وشئون الحكم، وهي حين وليت أمر مكة كانت ملتقى طرق القوافل إلى اليمن و إلى الحيرة وإلى الشام، وانها اتصلت بتجارة العالم عن هذا الطريق وعن طريق البحر الأحمر، كما يشير هؤلاء المؤرخون إلى احترام التبابعة لمكة، فيذكرون، مثلا،ً أن التبع أسعد أبا كرب الحميري قدم مكة ووضع الكسوة على البيت الحرام.
 
عسير أن يتصور بقاء بلد له هذه المكانة من غير أن يدنيه اتصاله بالعالم من مراتب الحضارة، لذلك كان من الحق أن نقول: إن مكة، وقد دعاه إبراهيم (عليه السلام) بلداً ودعا الله أن يجعله آمناً مطمئناً، قد عرفت حياة الاستقرار أجيالاً طويلة قبل قصي..”  ومما يؤكد هذا الرأي أن هناك نصوصاً تاريخية تذكر اتخاذ قبائل العرب القاطنين مكة المكرمة المنازل المبنية مساكن لهم.  فعندما نزلت بها جرهم بنوا المنازل وتوسعوا في ذلك.  ويذكر الطبري أن قصياً حين قاتل خزاعه “… أخذتها العدسة حتى كادت تفنيهم، فلما رأت ذلك جلت عن مكة فمنهم من وهب مسكنه ومنهم من باع ومنه من أسكن…” .
 
ويظهر أن مساكنهم كانت على سفوح الجبال المحيطة بالوادي، فكانوا ينزلون إليه نهاراً لزيارة الكعبة أو الطواف بها، أو للجلوس عند الكعبة لإدارة بعض شؤونهم.  وبالتالي فإن بناء قصي لدار الندوة وسكنى قومه معه، يقصد به البناء في بطاح مكة حول الكعبة، ولذلك عرفوا بقريش البطاح.  فاعتبروا بذلك أول من بنى مكة (البلدة) المحيطة بالكعبة المشرفة.
 
دار الندوة قبل الإسلام
 
اتخذ قصي بن كلاب دار الندوة مقراً لسكناه وإقامته.  وفي ذات الوقت رسخ من خلالها سياسات وأساليب تدار من خلالها شؤون القبيلة ومكة المكرمة. وكانت معظم الشؤون العامة الداخلية والخارجية تناقش في هذه الدار.  فعندما قرر صناديد قريش مواجهة دعوة الإسلام التي أخذت تنتشر في المجتمع المكي عقدوا اجتماعاتهم وقرروا فيها الكيد للإسلام، بإلصاق التهم جزافاً بمبادئ الدين الجديد وبشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتجهوا بعد ذلك للإيذاء الجسدي والمساوامات والمقاطعة بهدف منع صاحب الدعوة واتباعه من نشر مبادئ الإسلام العظيمة.  وكانت هذه altالاجتماعات تتم في دار الندوة كما تشير بذلك المصادر التاريخية.  وعندما وجدوا أن هذه الأساليب لا تجدي نفعاً ولا تحقق غاياتهم، اجتمعوا في دار الندوة وقرروا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكان ذلك سبباً لهجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة،  وكانت دار الندوة المكان الذي تعقد فيه ألوية الحروب التي خاضتها قريش.  وقد دخلت قريش في حروب عدة في الجاهلية ضد بعض القبائل العربية، وحاربت دولة الإسلام الناشئة في المدينة المنورة.  وعلى الرغم من أن المصادر لا تذكر صراحة انعقاد ألوية الحرب في دار الندوة إلا في غزوتي أحد  والخندق ، فإن من المؤكد أن الحروب التي سبقت ذلك ووقعت بعد إنشاء دار الندوة، كان الاستعداد لها والتشاور بشأنها يتم فيها، لأن المصادر التي تحدثت عن تنظيمات هــذه الدار بصفة عامة، ذكرت أن من ضمن ذلك الإعداد للحروب التي تخوضها قريش.  ومــن أبــرز هذه الحـــروب: ( ذات نكيف )،  (والفجار)، ( وبدر الكبرى ). 
 
وجعل القرشيون من دار الندوة مكاناً لعقد بعض أحلافهم، ففيها حالف عبدالمطلب خزاعه،  وفيها حضر الرسول صلى الله عليه وسلم عقد حلف الفضول.  ومن دار الندوة كانت تنطلق قوافل قريش التجارية وإليها تعود،  مما يرجح أنها كانت مكاناً لعقد الصفقات التجارية.
 
 لم تقتصر تنظيمات دار الندوة على الشؤون العامة الكبرى والجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تجاوزت ذلك لتمارس فيها بعض مظاهر الحياة الاجتماعية.  ففيها كان يعقد زواج القرشي والقرشية، ويعذر (يختن) فيها من بلغ من صبيانهم، وإذا حاضت الجارية جيئ بها إلى دار الندوة فيشق عليها درعها وتعود إلى أهلها فيحجبوها.  وعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة معتمراً سنة (7هـ/628م) اجتمع بعض سكان مكة المكرمة في دار الندوة للنظر إليه وإلى أصحابه، وهم يطوفون بالكعبة المشرفة. 
 
إن تلك الوظائف التي كانت تقوم بها دار الندوة، كان القرشيون يلتزمون بها ولا يحيدون عنها أبداً، كانت عندهم أشبه بالدين المتبع.  وقد حافظوا عليها تيمناً بأمر قصي وتبركاً به كما تشير بذلك المصادر التاريخية ،  مما يوحى بأنها نظمت ورسخت منذ عهده والتزم بها من جاء من بعده دون تغيير أو تطوير.  وهذا بخلاف سنن الحياة وتطور المجتمعات التي عادة ما تشهد تقاليدها وأعرافها بعض التغير والتطوير تبعاً لتغير الأزمان والعصور. ويبدو أن أسس هذه التنظيمات قد وضعت على يد قصي، ثم أخذت تتطور بتغير الظروف والأحوال، فكانت أعرافاً متبعة وتقاليد مرعية يتوارثونها جيلاً بعد جيل، شفاهة وليس كتابة، إذ لم تشر المصادر إلى تدوينها على الإطلاق.
 
يرى أحمد إبراهيم الشريف أن تنظيم مختلف مظاهر الحياة ظهر في مكة المكرمة منذ زمن عمرو بن لحي زعيم خزاعة، وإن كان بصورة أولية،  وبالتالي، فقد تكون جذور بعض وظائف دار الندوة تعود لتلك الفترة.
 
في ضوء ما سبق يتضح أن دار الندوة كانت منذ زمن قصي مركزاً للإدارة شؤون مكة  يجتمع فيها الملأ من زعماء قريش وأشرافها. وقد تعارفوا على أن لا يحضر اجتماعاتهم إلا من كان سنه فوق الأربعين ، ويستثنى من ذلك بنو قصي وحلفاؤهم،  أو من عرف من غيرهم بحسن الرأي ورجاحة العقل؛ فدخلها الحكم بن هشام (أبو جهل) ، وهو ابن ثلاثين عاماً لجودة رأيه وحسن تدبيره، كما دخلها حكيم بن حزام وهو ابن خمسة عشر عاماً تبركاً به لأنه ولد بالكعبة.
alt
لم تكن القرارات التي يتخذها المجتمعون في هذه الدار ملزمة وإن وافقوا عليـها بالاجماع،  وكان باستطاعة من شاء من القرشيين التراجع عنها، إذ لم يشارك أحدّ من بني عدي ابن كعب في غزوة بدر الكبرى. بينما انسحب منها بنو زهرة وبعض بني عبدالمطلب وغيرهم من قبل أن تقع المعركة، وذلك رغم إجماع قريش على قتال المسلمين في بدر إظهاراً لمنعتهم وقوتهم. ) كما أن نجاح تنفيذ القرارات يعتمد على قدارات المجتمعين ومدى نفوذهم في المجتمع المكي، ومقدرتهم على الإقناع، أو اتخاذ إجراءات بحق المخالفين من مقاطعة أو مساومة وغير ذلك.
 
ومن الواضح أن التنظيم المتبع في دار الندوة قبلي في جوهره، وأنه امتداد لمجلس القبيلة مع بعض التطوير الذي أحدثته قريش نتيجة للازدهار التجاري والحضاري الذي شهدته مكة في ذلك العصر. ولم يكن في مكة حكومة مركزية تتبعها المؤسسات الإدارية بالمفهوم المتعارف عليه وإن كان بصورة بدائية. وكل ما في الأمر أنها تتألف من بطون لكل منها شيخ يرأسها، وهم وحدهم أصحاب الحل والعقد فيها. 
 
والإشراف على دار الندوة كان يتولاه قيم من بني عبدالدار بن قصي، فكان يفتحها لقريش متى اقتضى الأمر، كما أنه يشق درع الفتاة ويعيده عليها إذا ما حاضت.
 
وتذكر النصوص التاريخية، أن قصياً أوصى أن يكون أمر دار الندوة من بعده لابنه الأكبر عبدالدار، وأنه ولاه إياها ووظائف أخرى،  لأنه كان ضعيفاً، فأراد قصي تقويته ورفع شأنه أمام شقيقه عبد مناف الذي كثر ماله وساد في حياة أبيه.  وقد حاول بنو عبد مناف بعد ذلك أن يستأثروا بالوظائف التي في يد بني عبدالدار، وتحالفوا مع بعض بطون قريش؛ فأنشأ بنو عبدالدار حلفاً مضاداً مع بطون قرشية أخرى وانقسمت قريش فيما بينها ثم تداعوا للصلح، واتفقوا على أن يعطوا بني عبد مناف الرفادة والسقاية،  ويبقى اللواء والحجابة والندوة عند بني  عبدالدار،  واستمرت الندوة في يد أبناء عامر بن هشام بن عبدالدار حتى جاء الإسلام.
 
Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
https://www.facebook.com/ileritariq