Der Beyân-ı Tasavvuf Gûyed (2)

Der Beyân-ı Tasavvuf Gûyed (2)
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 30 Eylül 2015 16:21

Dede Ömer Rûşenî'nin "Tasavvufu Beyan Eder" isimli manzumesi ikinci bab:

 

Mefâ'îlun / Mefâ'îlun / Fe'ûlun

 

Tasavvuf az uyuyup az yemekdir

Hakk'ın esmâsını çok çok demekdir

alt

 

Bulandırma bulanma sûfî isen

Cefâ vu cevr kılma mûfî isen

 

Bulandıran bulanan sûfî olmaz

Cefâ vu cevr kılan mûfî olmaz

 

Tasavvuf hânını ol kim yemişdir

Ki "es Sûfiyyu ke'l ardı" demişdir

 

Döker her kim ki yer üzre kabîhi

Yer andan bitirir türlü melîhi

 

Açıklaması:

Tasavvuf, uyku ve yemek ile pek az iştigal etmek, Allah'ın güzel isimlerini çok çok söylemektir.

Mutasavvıf isen, ortalığı bulandırma ve bulanma. Eğer ki Hakk'a gönül vermiş bir gönül eriysen kimse senin sözünden incinmesin ve sen de kimsenin söz ve hareketlerinden incinme.

Ezelde, besm-i elest'te Allah'a verdiğin ahidde vefâlı ve sâdık isen kimseye eziyet etme ve sıkıntı verme.

Zira bulandıran ve bulanan sûfi olamaz.

Eziyet ve sıkıntı veren şahıs vefâlı ve sâdık da olamaz.

Tasavvuf yemeğini yiyen "Sûfi toprak gibidir" demiştir.

Her kim ki toprağa çirkin ve ayıp bir şey dökerse, toprak o çirkin şeyleri yer yutar ve ondan türlü güzel ve hoş şeyler bitirip yeşertir.

 

Târık İleri

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir