BBC Farsça ve PKK aklaması

BBC Farsça ve PKK aklaması
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 03 Ekim 2015 01:12
  Bir târih meraklısı ve araştırmacısı olarak bugün tekrar anladım ki, tarih boyunca yazılmış kaynaklara ve içerdiği bilgilere her zaman kuşku ile yanaşmak lâzım geliyor. Kuvvet ve otorite sahiplerinin yandaşları tarafından kaleme alınan bu kaynaklar genelde gerçekleri değil, hâkim anlayışın istediği yahud uydurduğu bilgileri gelecek nesillere aktarmış, dolayısıyla bu bilgilerden hareketle hakikate ulaşmak bir hayli zor.
alt
 
  Aşağıda bağlantısını vereceğim haberde, BBC Farsça muhabiri Jiyar Gül, birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK'yı öyle bir şekilde seyirciye sunuyor ki, 100 sene sonra sadece bu ve buna benzer kaynaklardan hareketle bir araştırmacı bölgenin ve örgütün târihini yazmak istese, "kahraman", "kötülüklere karşı direnen", "ak ve temiz", "insan hakları savunucusu" ve bunun gibi müsbet nitelemelerle çokça karşılaşacaktır.
 
  Çok ilginç ki hazırlanan haberde, bunların Işid belâsıyla savaştıkları söyleniyor. Aylardır vatanı müdafaa uğruna yola döşenen bombaların sinsice uzaktan patlatılmasıyla şehid edilen evladlarımız hakkında tek kelime geçmiyor. Ve öyle anlatılıyor ki sanki bu örgüt Türkiye zulmünden beslenip Işid'e karşı savaşıyor ve Türkiye topraklarında herhangi bir eylemde bulunmuyor. Bu arada "zalim Türkiye Devleti" uçakları vasıtasıyla gerçekleştirdiği hava bombardımanları ile güya bu maymunların Işid'e karşı verdiği cansiperâne savaşı aksatmaya ve engellemeye çalışıyor.
 
 

alt

  Şimdi, bu BBC denilen mesmursuz TV kanalının sahiplerine baktığımız vakit, hepsinin Yahudi sermayeli İngiliz olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bunların ne gibi gâyeler peşinde olduğunu bilmeyenimiz yok. Bunların bu ahlâksızlıkları sadece bugün bu yaptıklarıyla sınırlı değil elbette. Uzak Asya'ya İslâm'ı götürmüş, bugün Pakistan ve Hindistan'ın Müslüman olmasına vesile olmuş koskoca Babür İmparatorluğunu yıkıp, daha doğrusu İslâm'ı ortadan kaldırmak kasdıyla Hindistan'ı işgal eden bunlar, yine İslâm'ın yayılması endişesiyle, Arab dünyasına fitne salarak Osmanlı İmparatorluğu'nu da yıkan bu zibidiler.
 
  Lawrence gibi yüzlerce çatır çutur Arapça konuşan İngiliz casusu, bir yandan namazgâhta şeriflere imamlık yapıp, öbür yandan her türlü kışkırtmayı tezgâhlamadılar mı? Hem milletin itikadını bozmak için Hindistan'da ve Arab dünyasında bir sürü bâtıl yollar açtılar, hem de siyasi fitnelerle yaygaralar çıkarıp halkı halifeye karşı galeyâna getirdiler. Bugün Bahailik, Kur'âniyunculuk, Mealcilik, Vahhabilik, Hâricilik ve benzeri bâtıl yol ve mezhebler varsa bunların bütün sorumlusu yine yukarıda zikrettiğim malum kişiler. Millet Müslüman olacaksa da, yalan yanlış olsun, değişik grup ve kamplara bölünsün, sonra da birbirine düşman kesilsin diye az mı gayret sarf ettiler?
 
 Haçlılar, Vatikancılar, şeytanistler, satanistler yüz yıllarca harplerde mağlup olduktan sonra bambaşka bir yüzle karşımıza çıktılar vesselâm.
 
  Târık İleri