Yâr geçti gitti; yoktu gönlümüzden haberi

Yâr geçti gitti; yoktu gönlümüzden haberi
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 09 Aralık 2015 03:45

Yâr geçti gitti yoktu gönlümüzden haberi Farsça gazel kaside mesnevi rubai Arapça Farsça Arap Fars dili edebiyatı Târık İleri tarık ileri ısparta istanbul üniversitesi Ayfer Aytaç

 
 
يار بگذشت و نبودش سر حال دل ما 
گفتم انصاف نه اينست، هماندم بر گشت 
 
Yâr bogzeşt u nebûdeş ser-i hâl-i dil-i mâ
Goftem insâf ne înest, hemândem bergeşt
 
Yâr geçti gitti; yoktu gönlümüzden haberi
Dedim: İnsaf bu değil! Hemen döndü geri
 
Leb ber leb-i men nihâd u nermek mîgoft
Cânet ço be leb resîd hod râ der yâb
 
Koydu dudağını dudağıma; diyordu yumuşakça
Canın geldi mi dudağına; kendini anla!
 
Merâ ez dehr-i dûnperver hoş âmed
Ke her rûzeş be dîger kes vefâyîst
 
Sefil besleyen dünyanın hali gitti hoşuma
Her gün vefasını gösterir bir başkasına
 
Ân bot ço zi dûstî kenâre reved
Mâ nîz zi dûstî kenârî gîrîm
 
O dilber uzaklaşır madem dostluktan
Biz de tutarız dostluğun bir ucundan