Yahyâ Baba - Çimdik

Yahyâ Baba - Çimdik
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 21 Ağustos 2018 17:24

yusuf ziya ortaç, tarık ileri, Târık İleri, ayfer aytaç, ayferaytac.com

 

Şâirlere Dâir

 
Yahyâ Baba

 

İp üstünde oynatır bütün dünyâyı fendi,
Habbeyi kubbe yapar şâir Kemâl Efendi!

Bir mısra'ı bedeldir belki bin dîvâna da!
Şöhreti yayılmıştır hatta “Erivan”a da!
Açıldı himmetiyle “Dergâh” erenler için,
Pîre ezelden beri gönül verenler için!
Yürür arkası sıra Ahmed Hâşim Çelebi,
Eş’ârında yaşatır bütün Şam’ı, Haleb’i!
Çömezleri içinde Yakub elebaşıdır,
Meşhûr Hâlide Bacı eski can yoldaşıdır!
Ehl-i tarîkat onun ardı sıra giderler,
Demir çarık giyerek ta… Mısıra giderler!
Elde asâ, belde ney ve sırtında bir aba
Yürür kösemen gibi en önde Yahyâ Baba!..

Çimdik
....
Aydede 
Sene:1, Numara: 4, 
13 Cemâziyelevvel 1340 / 12 Kânunusâni 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe
sh. 3.

 

Kâriîne kolay bir suâl: Aydede Mecmuasında "Çimdik" mahlası ile tehzil türünde manzumeler yazan şâirimiz kimdir?

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir