Arap Romanlarında Türkler

Arap Romanlarında Türkler
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 19 Şubat 2012 17:07

 Mısırlı tabib filozof İbn'ul Efkânî  (ö. 749/1348) de "İkmâl es-Siyâse fî İlm'el Firâse" isimli eserinde, her şahsın kendine mahsus mizâcı olduğu gibi her milletin de kendisine özel kılınmış birtakım hususiyetleri bulunduğunu belirtir:

 

و اعلم ان لكل طائفة من الطوائف مزاجاً خاصاً يقتضى اخلاقاً بعينها ، تكثر   وجادها في تلك الطائفة سواء كانت من سكان المن كالهند والصين والفرس والروم ، و من سكان البرارى كالترك والعرب والاكراد

 

"Bil ki her tâifenin, ona uygun bir ahlâkı icâb ettiren kendisine has bir mizâcı vardır. Bu durum, ister Hind, Çin, Fars ve Rum gibi medenî bir topluluk olsun, isterse Türk, Arab ve Kürd gibi bedevî/göçmen bir topluluk olsun değişmez"

 

 

Eserinin hâtimesinde yazar "yedi büyük kavim" dediği Çin, Hind, Fars, Rum, Türk, Arab ve Kürdlerin ahlâkını tavsif ederken Türkler hakkında şöyle diyor:

 

 و اما الترك ، فالمشهور من اخلاقهم ، الشجاعة والبخيل والصبر وثبات العزائم والغدر وقلة الغيرة وقلة المبالاة بالامور العادية وتفويض تدبير المنزل الى النساء وااخضوع عند الحاجة والترفع عند القدرة

 

"Türklere gelince; şecaar, tamahkârlık, sabır ve kararında sebât, ihânet, kıskanç olmama, basit konuları önemsememe, ev işlerinde mesuliyeti kadınlara devretme, ihtiyaç ânında boyun eğme ve güç ânında büyüklenmeyle meşhurdurlar"

 

(Sonra devam edecek)