GÖSTER HELE YÜZÜNÜ, GÜL BAHÇELERİNİ GÖRMEK ARZUSUNDAYIM - MEVLÂNÂ'DAN

GÖSTER HELE YÜZÜNÜ, GÜL BAHÇELERİNİ GÖRMEK ARZUSUNDAYIM - MEVLÂNÂ'DAN
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 10 Haziran 2012 12:39

MEVLANA RUMİ مولانا جلال الدین بلخی رومی mevlana mesnevi mevlana gazel Târık İleri tarık ileri ısparta TARIK İLERİ AYFER AYTAÇ ARAPÇA ŞİİR FARSÇA ŞİİR FUZULİ GAZEL

 

Ârif ve mütefekkir şeyh Molla Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin (veyâ Belhî veyâ Konevî) Tebrizli Şems (Şems-i Tebrîzî) ismiyle bilinen mürşidiyle tanışmalarından sonra yazdığı, hikmet ve hakikatten mürekkep Dîvân-ı Şems isimli gazeliyâtından seçkin ve mühim gazelleri siz muhterem dostlarla paylaşmaya devâm ediyorum.

Arzu edenler gazelin şiir formunda okunuşunu buradan: http://youtu.be/qUdKu6sQrW0http://youtu.be/c_BO5-b1lRk

şarkı olarak seslendirilişini de şu adresten dinleyebilirler: http://youtu.be/7oJZMzhBCZo

Ancak şarkı olanında pek çok beyitler atlanmıştır. 

 


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

Göster hele yüzünü, bağları gül bahçelerini göreyim istiyorum (görmek arzusundayım)

Aç hele dudaklarını, ballar şekerler yiyeyim istiyorum (yemek arzusundayım)

 

ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

Ey güzellik güneşi, bir ân olsun çıkıver bulutların ardından

Pırıl pırıl parlayan, ışıl ışıl yanan çehreni göreyim istiyorum (görmek arzusundayım)

 

بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز

باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست

Senli havadan/makamdan (hüzzam gibi, hicaz gibi) davul sesleri işittim

Yine geldim işte, sultânın koluna konayım istiyorum (konmak arzusundayım)

 

گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو

آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست

Naz edip “git, beni daha fazla incitme” dedin ya sen,

İşte onu, o “daha fazla incitme beni” deyişini duyayım istiyorum (duymak arzusundayım)

 

وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست

وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست

Hele o “var git, (pâdi)şâh evde değil" diye kovuşun var ya

İşte onu, o kapıcının nâzını, edâsını, azarını istiyorum

MEVLANA RUMİ مولانا جلال الدین بلخی رومی mevlana mesnevi mevlana gazel Târık İleri tarık ileri ısparta TARIK İLERİ AYFER AYTAÇ ARAPÇA ŞİİR FARSÇA ŞİİR FUZULİ GAZEL

 

در دست هر کی هست ز خوبی قراضه هاست

آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست

Kimi görsem elinde güzellik madeninden kırıntılar var sadece,

Ben o güzelliğin kaynağını, madenini bulayım istiyorum

 

این نان و آب چرخ چو سیل ست بی وفا

من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست

Şu çarkın (feleğin) ekmeği suyu, vefâsız bir sele benzer

Ben balığım, timsahım, ummâna varayım istiyorum (varmak arzusundayım)

 

یعقوب وار وااسفاها همی زنم

دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست

Ya’kûb gibi hayıflanıp duruyorum vâ-esefâlar içinde

Ken’ânlı Yûsuf’un güzel yüzüne dalayım istiyorum

 

والله که شهر بی تو مرا حبس می شود

آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست

Vallahi şu şehir sensiz zindan kesiliyor bana

Âvâre olayım, başımı dağlara taşlara salayım istiyorum

 

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

Şu gevşek tabiatlı yoldaşlardan bıktım usandım artık

Hodâ’nın aslanıyla, (Zâloğlu) Rüstem’le olayım istiyorum

 

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او

آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

Yetti canıma artık Fir’âvn da onun zulmü de

İmrânoğlu Mûsâ’nın yüzündeki nûru bulayım istiyorum

MEVLANA RUMİ مولانا جلال الدین بلخی رومی mevlana mesnevi mevlana gazel Târık İleri tarık ileri ısparta TARIK İLERİ AYFER AYTAÇ ARAPÇA ŞİİR FARSÇA ŞİİR FUZULİ GAZEL

 

زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول

آن های هوی و نعره مستانم آرزوست

Bıktım şu ağlayıp duran, şikâyetçi insanlardan

Sarhoşların hay u huyunu, nârâlarını duyayım istiyorum

 

گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام

مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست

Bülbülden de iyi şakırım, amma şu halkın hasedinden dolayı

Mühür vurdum ağzıma, oysa efgânımı (feryâdımı) salayım istiyorum (salmak arzusundayım)

 

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

Dün şeyh, elinde kandille öyle dönüp dolaşıyordu şehirde

Diyordu ki: Usandım cinden şeytandan, bir insan bulayım istiyorum (bulmak arzusundayım)

 

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما

گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست

Dediler: Aramayın boşuna, bulunmuyor, biz de aradık

Dedi ki: Zaten ben de o bulunmayanı bulayım istiyorum (bulmak arzusundayım)

 

هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد

کان عقیق نادر ارزانم آرزوست

Müflis de olsam küçük bir akikle kâni olmam ben

Ben o eşsiz değerdeki akik madenini ereyim istiyorum

MEVLANA RUMİ مولانا جلال الدین بلخی رومی mevlana mesnevi mevlana gazel Târık İleri tarık ileri ısparta TARIK İLERİ AYFER AYTAÇ ARAPÇA ŞİİR FARSÇA ŞİİR FUZULİ GAZEL

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست

آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

Gözlerden gizli olan, tüm gözlerin kaynağına,

O gün gibi âşikâr gizli san’ata ereyim istiyorum

 

خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز

از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست

Geçtim ne varsa arzudan, hevesten, hırstan yana

Varlığın, mekânın unsurlarının izine basayım istiyorum

 

گوشم شنید قصه ایمان و مست شد

کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست

Îmân kıssasını duydu da mest oldu kulağım

Nerede gözlerin kısmeti? Îmanın yüzünü göreyim istiyorum (görmek arzusundayım)

 

می گوید آن رباب که مردم ز انتظار

دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست

Yol beklemekten öldüm der durur o rebâb (yaylı bir çalgı)

Osmân’ın elinde, yanında inleyeyim istiyorum (inlemek arzusundayım)

MEVLANA RUMİ مولانا جلال الدین بلخی رومی mevlana mesnevi mevlana gazel Târık İleri tarık ileri ısparta TARIK İLERİ AYFER AYTAÇ ARAPÇA ŞİİR FARSÇA ŞİİR FUZULİ GAZEL

 

من هم رباب عشقم و عشقم ربابی ست

وان لطف های زخمه رحمانم آرزوست

Hem aşk rebâbıyım ben, hem aşkım rebâbdır benim

O Rahman olan İlâhın lütuflarına ereyim istiyorum

 

باقی این غزل را ای مطرب ظریف

زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست

Ey zarif mutrib (çalgıcı), bari sen söyle şu gazelin kalanını

Sen söyle aynı benim gibi, ben de dinleyeyim istiyorum

 

بنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرق

من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست

Hele göster yüzünü doğudan A Tebriz’in Övüncü Olan Şems

Hüdhüdüm ben, Süleyman’ın huzûruna varlığına varayım istiyorum (varmak arzusundayım)


Arz-ı Selâm ve Bâkî Uhuvvet ile. 

Tercüme Târık İleri.

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir https://www.facebook.com/ileritariq