Başka Yol Yok...

Başka Yol Yok...
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 06 Ağustos 2012 10:09

 

altDünyada huzura ermek için Allah'ın dediğini aynen yapmalı. Peygamberin (S.A.V) sünnetine uymalı. Bunun başka yolu, metodu yok! Çocuklara sorarlar ne olacaksın? Kimi der, doktor kimi öğretmen, kimi mihendis vs. Kimse demez ki önce Allah'a doğru kul olacağım... Birileri erinmemiş şeytanın askerliğine soyunmuş, rütbeler edineceğim diyerek, dünya üzerine sürekli nifak tohumları ekmiş. İnsanlığa yaptığını güzel göstermiş ki, çevresi genişlemiş, şakşakcısı, taklitçisi, tatbikçisi artmışda artmış... Kafir olmuş, kainata eziyet ediyor. Allah'ın yarattığı masumları sahipsiz sanıp haklarını çiğniyor. Nefsinin sunni zevkleri uğruna gerçekte kendine zulmediyor. Allah kahirleri niçin sevmez?  

Kur'an ahlakına uygun yaşamadıkları, Allah'ın yarattığı mahlukatın hukukuna saygılı olmadığı için sevmez. Rabbim korusun gavuru örnek alarak bu sevgiden mahrum kalma tehlikemiz bizim için de var. Allah muhafaza buyursun inşallah... Ağaçlar, kuşlar, ağlar, taşlar niye değerli? Çünkü onlar Allah'ın isteği doğrultusunda kulluk yapmaktalar. Bizlerse nefsimize uygun davranarak, kula kulluk yapmaktayız. kafir tesadüfen dünya kurulmuş diyor da, her haltı yiyor. O herşeyi boşu boş sanıyor. Hikmeti, ilmi bilmiyor. Yahutta gözleri kamaşmış, görmezden geliyor. Doğruyu görmeyen nasıl hürmette bulunacak? Dolayısıyla rahmetten mahrum kalıyorlar. Şeytanın telkinlerine göre hareket ediyorlar. Nefsin "Hangi çağdayız" yalanını gerçek sanıyor. Bu kişiler Allah'ın kitabına, kitapta istenilenlere de uyum sağlayamıyor. Bu dünyanın hmmetli imkanlarından mahrum olarak ölüyor. Kafiri yaratan Allah, onun da Yaratıcısı olarak günahından dönme müddeti, imanı tercih fırsatı vermiştir. Fırsatı Allah'ın yarattıklarını tahribatta kullanan, ebedi ahireti düşünmeyen kalbinde küfürle dünyayı terk eder ve sonunda yaptıklarının cezasını görecektir. Mahşer yerinde bu dünyada zulüm ettikleri kendi hakkında davacı olacak... Allah esirgesin Allah'ın verdiği emirleri sırf dünya için, nefsi için kullanan kafirlere benzemeyelim. hayatımızı günahlarla kirletmeyelim. Ömrümüzü israf etmeyelim. İmanın kıymetini bilerek yaşayalım inşallah. Her nefes alışımız bir fırsattır. İmanımızı muhafaza etmek için ne yapmalıyız, bunu düşünelim. Mümin iken kafir olmayalım inşaallah...

Geç kalmış sayılmayız, en azından kendi zürriyetimizi yanlıştan döndürebiliriz. Yapmamız gereken; çocuklarımıza Kur'an ahlakını belletirsek, Allah'a doğru kul olmayı öğretirsek, aile hayatını iyileştirirsek, sonrası zaten güzellik olarak gelir. Yani sıratı müstekimde kalabilmek için, ateşli derelere düşmemek için, imanın tadını farkedecek bir hayat yaşamalıyız. Allah'a ibadet ederek, Allah'a layık kullar olarak ömür sürdürmeliyiz.

Bunu yapmak içinde önce kendimiz Hak ile haşrolmalıyız. Kur'an ahlakını kuşanmalıyız. Kendimizi Hak ile meşgul etmezsek batıl çevremizi istila eder. Biz bari yanlış yapmayalım değil mi?

Nasıl mı?Adımız Müslüman olduğuna göre Müslüman Allah'ın dediğine göre yaşar. Beşer olduğundan ara sıra şaşsa da döner toparlanır. Tövbe eder sığınır Rabbine yine Rabbinin dediğini yapar. Evet biz bari yapmayalım. Çok yanlışlar yapmışız, asıl olunması gerekeni ötelemişiz. Olunması gerekense Allah'ın dediği doğrultuda kulluk yapmak... Biz, pek çoğumuz Müslüman'ız Allah'ın kuluyuz" deriz. Lakin kula kulluk ederiz. Gerçekte de haşa nefsimizin baş kuluyuz.

Kim nefsinin baskısından

, kulluğundan kurtulursa kurtuluşa erer."demiş sevgili peygamberimiz (S.A.S) Ah bir yapabilsek!

Mesela; buradan diyorum da ben yapabiliyor muyum?

Mesela; a

hlaki sorunları herkes bilir, herkes üzerinde bol nefesle ahkam keser, çözüm üretir. Ama bu sorunlar ve üretilen çözümler konuşulduğuyla kalır. Hiç kimse uygulamaya koymaya, örnek davranış sergilemeye yeltenmez. Neden böyleyiz? Çünkü Allah'ın dediği şekil kulluktan izoleyiz.

Peygamberimizin buyurduğu üstün ahlakın yeniden dirilmesi gerekir ki dünyaya barış gelebilsin. Dünya üzerindeki çoğu savaşın altında hırs ve etnik düşmanlık yatar. Kendi görüşünü savunan insanlar diğer görüşte olanları düşman beller, kendi gibi düşünmeye zorlar. bu uğurda milyonlarca masum insanı katleder.

Zira dünyaya yanlış yerden bakılır.

Kur'an ahlakında ırkçılığa, hırsa ve hasete

yer yoktur. Bu şu demektir. Kur'an ahlakını kuşanmış bir insan kötülük saçmayı başaramaz.

Bu durumda dünyadaki yanlışlıklara, kırımlara, kıyımlara tek ç

özüm; insanların arasında Allah'ın bizler için istediği Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak sağlanmalı. Kur'an ahlakından yüz çeviren bu uğurda büyük bir aldanış içindedir. Allah bu insanlara şöyle demiştir. Ey insanlar geçici dünyada boş işlerle aldanmayınız. Allah katında insanlar arasında ayırım yoktur. Allah katında takvaca üstünlük vardır.

İnsanlar kul olduklarının bilincinde olabilseler ve bir gün ölüp hesap vereceklerini

akıllarına sıklıkla getirebilseler; soy kırımdan can kırımdan vaz geçerler ama şeytan bildirmiyor işte. Dinden uzak kalmış cahiliye insanları birde akıllarıyla bu işi yaptıklarını savunurlar. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.