HER ŞEY ALTIN İÇİN (Mİ?) KENDİNİ BİLMEYENLER İÇİN: "EVET" !

HER ŞEY ALTIN İÇİN (Mİ?) KENDİNİ BİLMEYENLER İÇİN: "EVET" !
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 07 Ağustos 2012 09:20

 Bismillâhirrahmânirrahîm: 

Meâl Âl-i İmrân 14 - Sayfa No: 50

Kadınlar, oğullar, yığılmış yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, sağmal hayvanlar ve ekinler(kabîlin)den nefsin arzu duyduğu şeylerin sevgisi insanlara süslendi (güzel gösterildi). Bunlar dünya hayâtının (geçici) menfaatidir. Hâlbuki varılacak yerin güzeli ancak Allah katındadır.

Meâl Tevbe 34 - Sayfa No: 191

Ey îmân edenler! Doğrusu hahamlardan ve râhiblerden bir çoğu insanların mallarını bâtıl (haksız) sebeblerle yerler ve (onları) Allah yolundan men‘ ederler. Ve o kimseler ki, altın ve gümüşü biriktirirler ve onları Allah yolunda sarf etmezler. İşte onları (pek) elemli bir azâb ile müjdele!

Meâl Zuhruf 33 - Sayfa No: 490

Hâlbuki insanlar (küfürde birleşen) tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.

Meâl Zuhruf 34 - Sayfa No: 491

Hem evleri için (gümüşten) kapılar ve üzerlerinde yaslanacakları koltuklar (yapardık).

Meâl Zuhruf 35 - Sayfa No: 491

Ve (onlara) nice zuhruf (altın ziynetler verirdik). Hâlbuki doğrusu bütün bunlar, dünya hayâtının (geçici)menfaatinden başka bir şey değildir. Âhiret ise, Rabbinin katında takvâ sâhibleri içindir.

alt

Moğolistan Ulan-Bator'da ufak çaplı bir altın mâdeninden. Moğolistan henüz el değmemiş tonlarca altın rezervine hâiz imiş.

 

alt

Madencinin dişi altın mı olur be yâ?

 

alt

Peru'da altın için kapışma. Ruhsatsız maden ocağının kapatılmasına tepki gösteren madenci ve yakınları ile polis çatışıyor.

 

alt

Endonezya'nın Sumbawa adasında, ABD'nin Newmont şirketine âid altın ve bakır madeninin manzarası. Not: Kemirgen bir faredir ABD. Fırsat verenler utansın. Ben utanacak değilim. ABD'nin kucağına oturanlar utanmalılar !

 

 alt

Kızıl bir siyanür akıntısı. Burası Romanya.

 

alt

Siyanürden zehirlenmiş ve lekelenmiş bir madenci ciğerinin grafisi.

 

 

alt

Zehirlenmiş madenciler.

 

alt

Filipinler'de altın avcılarının yanlarında taşıdıkları minik çocuklarından birisi heyelan sonucu vefat etmiş.

 

alt

Bir tas pirince gün boyu çalışan, ayrıştıran, arayan altıncı minik bir kız. Myanmar (Burma)

 

alt

Papua Yeni Gine'de köylüler ABD madencilik devi Freeport-McMoran hesabına altın arıyorlar. Halkları köleleştiren ABD gittiği yerdeki insanları o yerin zenginliklerini çıkarmada kullanıyor. Namussuz ABD ! İnsanlar da iş bulduk diye seviniyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli ! Değişen bir şey yok. ABD'nin köleleriyiz. Diğer milletler gibi. Hâkim milletten esir millet derekesine indik. 

 

alt

Boyunun 2,5 katı tekerleğin yanında bir adam. Mekanik tedkik aracı. ABD şirketine âid bir araç.

 

alt

Honduras'ta gayrıresmî, saklı, kaçak altın arayan birisi.

 

alt

Endonezya'da altın ihtiva eden taş bir çuval taşıyan madenci.

 

alt

Kongo.

 

alt

ABD'de bir karı koca dere yatağında sarı ışık gözlüyor.

 

alt

Peru. Ve madencilerin hayat şartları.

 

alt

Filipinler'de bir madenci köyü.

 

alt

Dominik Cumhuriyeti'nde bir Kanada şirketinin nâm-ı hesâbına açılmış bir maden tedkik arama mahalli.

 

alt

Erimiş altının dökülme ânı.

 

alt

Erimiş altın.

 

alt

Kalıba dökülmüş. Göz kamaştırıyor değil mi?

 

alt

Endonezya.

 

alt

Peru.

 

alt

New York altın borsasında hararetli dakikalar.

 

alt

Pâkistan.

 

alt

Altın koruyan Losangeleslı bir muhafız.

 

alt

Pekin.

 

alt

Myanmar (Burma). Putperest budistler ve altın putları.

 

alt

Oscar putu.

 

alt

Putperest budistler ve altından yapılmış putları. 

 

alt

Çin'de ejderha yılı için yapılmış altın bir put. Çin halkının ekserisi putperest budisttir.

 

alt

Kalküta.

 

alt

Altından imal edilmiş eski takı, eşya ve araç gereçler eritiliyor.

 

alt

Kudüs'te Roma İmparatorluğu'ndan kalma altın paralar.

 

alt

Vietnam'da zengin bir kadın yüzüne altın masajı yaptırıyor.

alt

Olimpiyat oyunlarında dağıtılan madalyalardan biri ve Güney Koreli sporcu. 

 

Selâm ve hürmetlerimle.

Târık İleri.

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir