OSMANLI'NIN İNKISÂMI

OSMANLI'NIN İNKISÂMI
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 11 Eylül 2012 02:58

alt

 

Bir kaplanın kürkünü parçalayıp kırk ta'ne tilkiye post yaptılar. Osmanlı'nın inkısâmı bu mâhiyettedir. Amma bu tilkilerden hiçbiri bir yavru kaplan olamadı. O yavru kaplanlık vasfı bünyesinde, kül altındaki kor gibi "îmânını" muhâfaza eden bu millette tecellî etti.

Not: İnkısâm, Arabî dilden bir kelime olup, kısımlara ayrılma, taksim olunma, bölünme parçalanma mânâsına gelir.