Kışın Ekmeksiz Yazın Gömleksiz

Kışın Ekmeksiz Yazın Gömleksiz
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 22 Aralık 2012 18:25

altBizlerden önce yaşamış, bu dünyadan kurtulup öte âleme geçmiş büyüklerimiz, atalarımız hayatlarında hata yapmamak adına Kur'an âyetlerine göre yaşamaya îtinâ eder, ihtimam gösterirlermiş. Velhâsıl Kur'ân-ı Kerîm'i hatim edip, hatip olup, hâfızaya almakla kalmıyorlarmış. Okudukları Allah kelâmlarını, hayatlarının her anlarına harfiyen uyarlıyorlarmış. Kur'ân edebine tam vâkıf olamayanlar da, Sevgili Peygamberimizin hadîslerini, sünnetlerini rehber ediniyorlarmış.

Bu dikkatli atalarımızın hâl ve hareketleri, ağızlarından çıkan her harf ve kelimeler bir araya getirilerek atasözleri hâlini almış. İşte onlardan birisinde denilmiş ki: "Kışın ekmeksiz (azıksız), yazın gömleksiz yola çıkma!

Bu ne demek; biraz açalım: Kışın yola çıkıyorsan, nereye gidersen git, yanına mutlaka bir torba içinde ekmeğini, katığını al. (Eskiden çıkın yaparak azıklarını taşırmış, gelmiş geçmişlerimiz; doğru yolu seçmişlerimiz.) Yolculuk hâli; kar yağar, yollar kapanır. Yağmur yağar, sel olur. Her kolaylık zor olur. Yani bir şekil aksiliğe mâruz kalarak, mahsûr kalıp, ekmekten mahrûm olabilirsin. Sen açlığa karşı tedbirini al da, takdiri Cenâb-ı Allah'a bırak...

Yazın gömleksiz yola çıkarsan da; elaleme, mahremiyetine haram görünüp utanç yaşarsın. Bunun yanı sıra güneş tenini yakar, hastalığa batarsın. Yani güneş çarpmasına uğrarsın...

"Günümüzde bu tür tedbirlere lüzûm yoktur, her yer yeme-içme ve giysi satıcısı dolu." denildiğinin farkındayım. Lâkin bu imkânlardan yararlanamayan (Hele ki kış vakti), parasız-pulsuz nice aç, bîçare insanımız mevcuttur. Çok uzaklarda aramayalım. Gün boyunca dikkatli bir şekilde çevrenize bakının, bu karda-kışta hem ekmeksiz, hem de giysisi üzerinden dökülen, viran kalmış insanlarımızın varlığını göreceksinizdir.

Âhirette aç ve açıkta kalmamak adına, Cenâb-ı Allah'ın rızâsını kazanmak uğruna, bu vatandaşlarımızı kollayalım. Düşmez kalkmaz bir Allah! Âhireti düşünmüyorsak da, bu dünya üzerinde de yarın kimin ne olacağı bilinmez. En zengin adam bile bir gecede servetini kaybedip, gömleksiz ve ekmeksiz hâle düşebilir. "Ne oldum deme, ne olacağım de." demiş atalarımız... Bu söz doğrultusunda düşünürsek, düşene el uzatmayı alışkanlık ediniriz. İnanın bu alışkanlığın verdiği haz, ne futbol seyrinde var, ne sigara tellendirmede... Deneyin, vicdânınızı da huzura erdirin. Yüce Allah katında emeğiniz ve niyetiniz iyi yönde karşılık bulacaktır.