FUKARÂLIĞIN İLİKLERE İŞLEDİĞİ YER: AFGÂNİSTAN

FUKARÂLIĞIN İLİKLERE İŞLEDİĞİ YER: AFGÂNİSTAN
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 13 Ocak 2013 02:05

Afgânistan nâmıyla maruf yerin târihî gelişimini ve siyâsî mâcerâlarını anlatacak değilim. Gazetelerden okuyorsunuz, kitaplardan takip ediyorsunuz. 

 
Türkiye'de statü olarak ilçe ve il olmayı dahî hak etmeyen kimi yerler var. Meselâ Bayburt'un durumu, nüfusu, yapısı belli. 80 bin var yok, ama başında idâreci olarak bir vali var. Türkiye'nin en büyük, en kalabalık ve yapı olarak en gelişmiş ilçesi Kadıköy'ün başında ise bir kaymakam bulunuyor. 
 
İşte bu nedenle Türkiye'nin bazı il ve ilçelerini Afgânistan'a, Kâbil'e, Nuristan'a, Kandahar'a, Cevizcan'a, Kunduz'a ve daha sayamayacağım kadar çok yerleşim yerlerine benzetiyorum. Yapı aynı yapı gibi. Çamur yollar, virâne görünümlü eski binalar, altyapısız, sel taşkınlarına maruz kalan ama şehir adıyla anılan koca köyler.
 
Şimdi Afgânistan ile Türkiye'yi mukâyeseye kalkışırsak yine de Türkiye'ye haksızlık olur elbet, ama işbilmezlerin elinde oyuncak olan belediyeler ve dolayısıyla şehirler nedeniyle Afgânistan'a benzemek ve benzetilmek de muazzam bir talihsizlik ve üzüntü sebebi tabii ki.
 
Bu yazının altında seyretmekte olduğunuz şu dehşetengiz resimler gözyaşlarına vesîle olabilir. İyi ki de olur. Ağlayalım, çünkü bu ağlamalar hazîn bir ağlama olacaktır. Ve menfaatsiz, kat'i bir surette menfaatsiz olacaktır. Bu mahzunları, bu masumları görüp de ağlamayan, yüreciği parçalanmayan nedir, kimdir?
 
Evvelâ okullardan başlayalım, sonrasında pek çok husûsî kareyi de peş peşe yayımlayacağım inşaallah. Sigara içenler bir sigara fişeklesin. Amma dumanını derinden çeksin.
 
Arz-ı Selâm ve Bâkî Uhuvvet ile.
 
Târık İleri

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

Dikkatinizi celbederim ki üstteki yer başkent Kâbil'dir.

 

alt

Burası da Kâbil.

 

alt

Ve burası da öyle.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

Yüzüğe dikkat !

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt