Otoparkın Altında Kral İskeleti

Otoparkın Altında Kral İskeleti
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 04 Şubat 2013 22:01

 

   Her gün düzenli bir şekilde Euronews ve BBC'nin haber sitelerinin Türkçe sayfalarını da enine boyuna incelerim. Bunların youtube kanallarına da aboneyim. Bu vasıtayla dünyanın neresinde ne oluyor en ince detayına kadar malumat sahibi olmaya çalışıyorum. 

otoparkın altında kral iskeleti arkeoloji ingiltere england london leicester university great britain   Bugün karşılaştığım bir haber de yine câlib-i dikkat derecesinde olanlardandı. Bu haber, 1485 senesinde, yani bundan 528 yıl evvel bir savaş hengâmında öldürülen  o dönemki Britanya kralının iskeletinin ticârî maksadla kullanılan bir otoparkın asfaltının altından çıkmış olması. Haberin detayları ile ilgili siz okurlarımıza bağlantıları vereceğim. 

   Bu araştırmayı yürüten Leicester Üniversitesi'nden proje heyeti başkanı kadın doktorun ısrarlı çalışmaları neticesinde günışığına çıkan bu hakikate ne demeli? Kral dirilse idi, kendisine ihtiram ve itibar eden olur muydu acaba? Fânî dünyanın içinde yaşayan yok hükmündeki her insan gibi miadını doldurduğu, makamını başkalarına devrettiği, tâc u tahta artık mâlik olmadığı için elini öpenlerin sayısı sâdece tarihçi ve araştırmacılarla mı sınırlı kalırdı bilemeyiz. 

   Kralların, padişahların, idârecilerin diğer insanlara göre bir farklılığı bir özelliği var. Öyle veya böyle hükümfermâ oldukları, malum ve meşhur oldukları için. Özellik ve farklılık başka türlü değil. O yüzden çok ciddi mikdarda ilgi çekici bir haberdi bu. Teferruatlı yorumları sizlere bırakıyorum.

alt   Hulâsa kelâm: Âdemoğlu bu, bir varmış bir yokmuş. Tren istasyonunda mola veren, geldiği yerle gittiği yer belli olan bir "geçici", "geçen giden", durmayan, duramayacak olan. Çünkü mola biter, tren hareket eder illâki. Çünkü o trenin menzili, maksadı "varmak". Var olmak değil.

 

Selâm ve hürmetlerimle.

Târık İleri.

 

Bahsolunan irtibat adresleri

http://tr.euronews.com/2013/02/04/kral-3-richard-in-iskeleti-otoparkta-bulundu

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/02/130204_richard_dig_skeleton.shtml

http://youtu.be/tgCC9r1B4GM