Gerçek Dostluk

 

 
"O HALDE ANIN BENİ, ANAYIM SİZİ VE ŞÜKREDİN DE BANA NANKÖRLÜK ETMEYİN"
 
 BAKARÂ SÛRESİ 152 NCİ AYET
 
 1. Beni taatim ile, yani bana itaat ederek-boyun eğerek zikrediniz, ben de sizi rahmetim ile zikredeyim.
 2. Beni dua ile zikrediniz, ben de duanıza karşılık verip iyilik yaparak zikredeyim.
 3. Beni övgü ve itaat ile zikrediniz, ben de sizi övgü ve nimet ile zikredeyim.
 4. Beni dünyada anınız, ben de sizi âhirette anayım-hatırlayayım.
 5. Beni yalnızken anın, ben de sizi çöllerde hatırlayayım.
 6. Beni rahat zamanınızda anınız, ben de sizi belâ ve musibet zamanınızda anayım.
 7. Beni itaatinizle zikrediniz, ben de sizi yardımımla zikredeyim.
 8. Beni, benim yolumda gayret ederek anınız, be de sizi hidayetimle anayım.
 9. Beni doğruluk ve içtenlikle anınız, ben de sizi kurtuluş ve daha çok özel nimetler vererek anayım.
 10.Beni başlangıçta Rab oluşumla anınız, ben de sizi sonuçta rahmet ve kulum oluşunuzla anayım.
 
 Netice olarak, kulluğun başlangıcı zikir, sonu şükürdür....
 
 "ONLARIN DUALARININ SONU, 'ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ÂLEMÎN'DİR"
 
 YÛNUS SÛRESİ 10 NCU AYET
Devamını oku...

Gerçek Dostluk
Volkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 12 Şubat 2013 22:43

 

 
altGerçek dostlukta "Hadi gel gidiyoruz" denildiğinde "nereye?" diye sorulmaz. Gerçek dostun yanlış yere götüreceğine dair şüphe duyulmaz. Bilinir ki, gerçek dost herkesin olmadığında yanında var olandır. Bu dünyanın ve tüm var olanların sahibi bizden gerçek samimiyetler istiyor. Bunu dostluklarımızda da göstermemiz gerekir. acaba yapabiliyor muyuz? Hz Mevlana'dan bir örnekle bu sorumuza cevap bulmaya çalışalım.
 
Mevlânâ ve bir öğrencisi, dostluğun ve arkadaşlığın konu edildiği bir söyleşiden çıkmışlar, yolda birlikte yürüyorlardı.
 
Biraz ileride yolun kenarında, iki köpeğin koyun koyuna sokulmuş, birlikte uyakta olduklarını gördüler. Öğrencisi, biraz önceki söyleşinin de etkisi altında kalarak, bu görüntü karşısında çok duygulandı ve bu duygusunu Mevlânâ ile paylaşmak istedi.
 
- Efendim şu manzaraya bakın, dedi. Ne denli yüce bir ders alınacak dostluk örneği değil mi?
 
Mevlânâ, öğrencisinin bu heyecanı karşısında hafifçe gülümsedi ve kişisel çıkarların nice dostlukları yakıp kül ettiğini anımsattıktan sonra, ona unutamayacağı bir ders verdi:
 
- Evlât, sen onların arasına bir kemik atıver de, bak o zaman gör dostluklarını, dedi.
 
Bir dostluk, kişisel çıkar karşısında unutulmayacak denli sağlam ise ancak o durumda bir değer ifâde eder ve ancak o zaman onun adına GERÇEK DOSTLUK denir.
 
 
 
 
 

Turkish Arabic English
Ayfer AYTAÇ
Ayfer AYTAÇ
Târık İLERİ
Târık İLERİ
Aytaç İLERİ
Aytaç İLERİ
Volkan İLERİ
Volkan İLERİ
Furkan İLERİ
Furkan İLERİ