Ayşegül Yedigöz & Hüseyin Avni Coş

Ayşegül Yedigöz & Hüseyin Avni Coş
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 19 Şubat 2013 13:05

alt

“Ben gözüm olmadan da yaşarım ama sevgisiz yaşayamam, siz de beni sevgisiz bırakmadınız, hepinize herkese çok teşekkür ederim.”

   Bu sözler Adana ilinde ikamet eden Ayşegül Yedigöz isimli 17 yaşındaki küçük kızımıza âid. Bu sözleri sarfetmesinin sebebine gelince. Kendisinin hazîn hikâyesi bu mes'eleden haberdâr olan her insan gibi benim kalbimin tellerini de titretti. Vaktinden evvel doğum yapan annesini 6 aylıkken kaybeden, doktor olan babası da kendisini terk ettiği için anneannesinin himâye ettiği Ayşegül'ün gözleri doğduğundan beri yüzde 4 nisbetinde görmekteymiş. 

   Adana'da gittiği liseyi ziyaret eden Eğitim müdürüne derdini anlatan Ayşegül, bu vesilesiyle yazdığı mektubu Ispartalı hemşehrimiz Vali Hüseyin Avni Coş'a ulaştırmış. Vali de sağolsun, (ki yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı, yapmalıydı, yapmamasını düşünemiyorum bile) böyle bir hayırlı işe tavassut etmiş. Kendisini tebrik ederim, ayrıca küçük kızımıza da Allah'tan şifâlar dilerim.

   Vali bey mektup eline geçer geçmez kızımızla alâkadâr olmuş ve bu işin mutehassısı olan doktorlarla istişâre ederek kızın da muâyenesini yaptırtmış. Bu tip vaziyetlerde kullanılan hususî teleskopik bir yakın gözlüğü Almanya'dan getirtilip Ayşegül'e teslim edilmiş. Yukarıdaki resmin de Ayşegül kızımıza bu hususî gözlüğün valilik binasındaki takdimi esnâsında çekildiği vâriddir.

   Devletin imkânlarını bu tip âcil ve elzem şeylere seferber eden mülki idâre âmiri ağabeylerimize ve büyüklerimize teşekkür eder, hizmetlerinin devâmiyetini temennî ederim. 

 

Arz-ı Selâm ve Bâkî Uhuvvet ile.

Târık İleri