Allahû Tealâ diyor ki:

Allahû Tealâ diyor ki:
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 30 Mart 2013 08:53

 

 
 "Allah selâm yurduna davet eder."
 
altSelâm, selâmet, salim, İslâm, teslim, müslim, müslüman kelimeleri (28 ayrı açıdan 28 kelime türeyebilir ) "slm" kökünden gelmektedir. Bilelim ki "sin", "lâm" ve "mim" den oluşan, "slm" kökünden gelen bu kelimeler, Kur'ân-ı Kerim'de en çok mânâlandırıldığı şekliyle "teslim"i ihata eder. Onun için Allahû Tealâ'nın selâm yurduna davet etmesi aslında teslim yurduna davet etmesidir. 
alt
 
Allahû Tealâ, Allah'a kendisinden hidayet dileyeni geri çevirmez. Ezeli âlemde ruhumuzla Allah'a ait olduğumuzun biliyorduk. Dünya üzerine teşrifimizle bu bilinci hatırlayamadığımızdan ve ebediyetimizi sorgulama yetkişsinde olmadığımızdan ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını hidayet yoluyla gerçekleştirebiliriz. Yüce Rabbimizde bunu bizden bu dünya üzerindeykende yapmamızı farzlarla belirlemiştir. Mutlaka ruhun Allah'a ulaşması lâzımdır. Allah'a ulaşınca teslim olur. Buradaki "selâm" kelimesinin muhtevası, teslimdir. Çünkü Allahû Tealâ, âyet-i kerimede buyuruyor ki: "Allah kimi, o selâm yurduna ulaştırmayı dilerse, o kişiyi Sıratı Mustakîm'e ulaştırır."
 
 
Ey Rabbimiz ! Gizli ve aşikâr hallerimizde senden hakkıyla korkmayı bizlere nasip et.alt
 
Ey Rabbimiz ! Doğruluğu ve doğru söz söylemeyi, öfkelendiğimizde ise sabırlı olmayı senden niyaz ederiz.
 
Ey Rabbimiz ! Senden hiç bitmeyen bir nimet, kaza geldikten sonra ona rıza gösterebilme gücü, ölümden sonra güzel bir hayat, güzel yüzüne bakabilmeyi ve sana kavuşabilmek için de bir iştiyak istiyoruz.
 
Ey Allahımız ! Bize seni zikredebilmek, şükrünü yerine getirebilmek ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmek için yardım et.
 
   Ey Rabbimiz ! Bize, Dünya ve Ahirette zarara uğramayanlardan olmamızı ve ölüm anı geldiğinde de son nefesimizi iman ile vermemizi nasib eyle.
 
  Ey Allah’ım ! Sana takdim ettiğim ibadetlerimi kabul et ve onlara fazlasıyla sevap yaz. Onlarla günahlarımın yükünü üzerimden kaldır.
 
  Ey Allah’ım ! İbadetlerimi Kıyamet gününde bana hayırlı bir servet kıl. Onları, salih kullarından kabul ettiğin gibi benden de kabul et.
 
Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip eyle ya Rabbim
 
Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun..
 
Ey Allah’ım! Yapmış olduğum küçük ve büyük, ilk ve son, gizli ve âşikâr her türlü günahlarımı af eyle.
 
  Ey Allah’ım ! Gazabından rızana, cezandan affına ve senden sana sığınırım. Seni lâyık olduğun şekilde övmekten âcizim. Şüphesizki sen kendini övdüyün gibisin.
 
 alt Ey Allah’ım ! Ben kendime çok zulüm ettim. Senden başka da suçları bağışlayan yoktur. Bana katından af ve mağfiret eyle. Hiç şüphesiz ki sen affedici ve Rahmet edicisin.
 
 
Ey Allah’ım ! Sen Rabbimsin, senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ve günahlarımı ikrar ederim, beni affet ;  çünkü günahları ancak sen affedersin.
 
 Ey Rabbimiz ! Gizlemediğin bir ayıbımı, bağışlamadığın bir günahımı, ödenmesini sağlamadığın bir borcumu ve kurtuluşa erdirmediğin bir sıkıntımı bırakma.                   
 
  Ey Rabbimiz ! Şüphesiz ki senden başka kendisine baş vurulacak ve kendisinden istenecek bir merci yoktur.. Onun içindir ki sana yöneldik, senden istedik ve sana yalvardık. Sen bizim isteklerimizi yerine getir ve dualarımızı kabul et.
 
AMİN...