AMENNA VE SADDAKNA

AMENNA VE SADDAKNA
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 06 Mayıs 2013 11:43

 

Bismillahirrahmanirrahim

alt
 
Cenab-ı Hak (c.c), Tâhâ Suresi 55. ayetinde mealen şöyle buyuruyor:

(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.

 

VARA YOĞA YEMİN ETMEMEK GEREK

Bismillahirrahmanirrahim
alt

"Yeminlerinizi muhafaza edin" (Maide, 89)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim dedi: "Yemin, malın sürümünü artırır; fakat kazancın bereketini giderir."

Buhârî, Büyû‘ 26; Müslim, Müsâkât 131. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû‘ 6; Nesâî, Büyû‘ 5.

 

  • alt
     
    Selmân(r.a.)'dan rivayete göre Rasulullah şöyle buyurmuştur:
     
    "Üç insan vardır ki, ALLAH onlarla ne konuşur ne de temize çıkarır. Onlara acıklı bir azap vardır: İhtiyar zinakâr, kibirli fakir ve malını yeminle alıp yeminle satan kimse" (Sahih: Taberani, el Kebir(6\246 no: 6111), es sağir (no822)