NANKÖRLÜK ETMEYİN

NANKÖRLÜK ETMEYİN
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 15 Mayıs 2013 17:01

 

 
"O HALDE ANIN BENİ, ANAYIM SİZİ VE ŞÜKREDİN DE BANA NANKÖRLÜK ETMEYİN"
 
 BAKARÂ SÛRESİ 152 NCİ AYET
 
 alt1. Beni taatim ile, yani bana itaat ederek-boyun eğerek zikrediniz, ben de sizi rahmetim ile zikredeyim.
 2. Beni dua ile zikrediniz, ben de duanıza karşılık verip iyilik yaparak zikredeyim.
 3. Beni övgü ve itaat ile zikrediniz, ben de sizi övgü ve nimet ile zikredeyim.
 4. Beni dünyada anınız, ben de sizi âhirette anayım-hatırlayayım.
 5. Beni yalnızken anın, ben de sizi çöllerde hatırlayayım.
 6. Beni rahat zamanınızda anınız, ben de sizi belâ ve musibet zamanınızda anayım.
 7. Beni itaatinizle zikrediniz, ben de sizi yardımımla zikredeyim.
 8. Beni, benim yolumda gayret ederek anınız, be de sizi hidayetimle anayım.
 9. Beni doğruluk ve içtenlikle anınız, ben de sizi kurtuluş ve daha çok özel nimetler vererek anayım.
 10.Beni başlangıçta Rab oluşumla anınız, ben de sizi sonuçta rahmet ve kulum oluşunuzla anayım.alt
 
 Netice olarak, kulluğun başlangıcı zikir, sonu şükürdür....
 
 "ONLARIN DUALARININ SONU, 'ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ÂLEMÎN'DİR"
 
 YÛNUS SÛRESİ 10 NCU AYET

    Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur

altKim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik
(Nisa 80
 
"İşittik ve itaat ettik" Kusurlarımızı bağışla ya Allah (cc)