Zulmün Olduğu Yerde Dinden Bahsedilemez.

Zulmün Olduğu Yerde Dinden Bahsedilemez.
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 01 Haziran 2013 09:47
 
 
Zulmün yaşandığı yerde dinsizlik hakimdir.
Müslüman olan iyilik saçar, tıpkı güllerin mis saçtığı gibi..
 
 
alt
 
Olay çıkartmaktan zevklenen, ortalığı bulandırmakla bolluk bulan fitneciler, kan dökücü kişiler; gerçekte Allah'ı gereği gibi tanıyıp takdir edemeyen, Allah'ın emrettiği gerçek İslam ahlakını yaşamayan, Peygamberimiz (sav)'in güzel, sevgi dolu, sevecen ahlakından uzak, dünyalık, parasal telkinlerin etkisi altında olan kimselerdir.
 
Böyleleri ilerlemenin tek yolunun çalışmak olduğunu söylemezler, bunu kendileri de bilmezler. Onlara göre ilerlemek, değişmek, yenilenmek için tek yol çatışmaktır. İnsanca konuşmayı beceremediklerinden tahrikle, kavgayla sözde (Haklarını) haksızlıklar yaparak almaya gayret gösterirler. Bunu da birilerini, çoğunlukla masumları kandırarak, kullanarak yaparlar. Yüreksizliklerini, birilerinin cesaretini pompalayarak , gizlerler. Böyleleri şiddet ve zulmün adeta yaşamın gereği olduğu şeklindeki yanılgılarını beslenme ve semirme yöntemi olarak kabullenmiş insanlardır.
 
alt
 
Bu kişiler,  İslam ahlakından uzak şekilde “şımarık ve züppe” şekilde yetiştirilmiş, Batı kültürünün güzelliklerini değil, olumsuz ve dejenere yönlerini kabullenmiş (çoğu kabullenmese de) ateist zihniyetteki kişilerdir. Böylelerine  önerimiz, bir kez gelme şansınız olduğu dünyada güzellikleri fark ederek güzel güzel yaşayınız, hatalardan dönmek için geç kalmış değilsiniz.
 
Kişinin samimi olarak tevbe edip Allah inancına yönelmesiyle Allah'ın bu hatalarını affetmesi umulur. Ama zulmünde inatlaşan, kötülükle kavilleşen kan dökücü kimseler için durum farklıdır. Aklı başında her insan, zulmün yaşandığı bir yerde mutlaka dinsizliğin hakim olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Onların Müslümanlıkla, İslam ile hiçbir ilgileri yoktur. Onların dini İslam değil; materyalizmdir.imanları paraya odaklanmadır. Zira gerçek iman sahipleriherkese karşı merhametlidirler
 
Merhametin gerçek anlamını ve merhametli bir insanın vasıflarını en doğru şekilde tarif eden kaynak Kuran'dır. Kuran'da insanları merhamete yönelten, bu konuda teşvik eden pek çok ayet vardır. 
 
Merhamet, Allah sevgisi ve Allah korkusu ile oluşan bir histir. Allah’ı çok seven bir insan Allah’ın yarattıklarını da çok sever, onlara büyük bir şefkat ve merhamet duyar. Rabbimize karşı duyduğu güçlü sevgi ve bağlılıktan dolayı, Kuran'da emredildiği doğrultuda insanlara karşı güzel ahlaklı davranır, Allah'ın merhamet konusunda emrettiklerini yerine getirir.
 
 

alt

 
Bu yüzden hak ile kan dökücülüğü birarada gibi göstermeye çalışan kişiler büyük bir yanılgı içindedirler. Onlara çağrımız bir an önce bu oyunlarının bozulduğunu, artık insanları aldatamayacaklarını kabul etmeleri ve gerçek İslam’a yönelmeleridir. 
"Hata" Kul'a mahsus bir illettir.
Hatadan dönmek insan-ı meziyettir.
İstismar-ı niyet ile bahaneyi fırsat bilmek.
Bozguncuya,kargaşaya hizmettir.
İnsanın insana zulmu,eziyettir, zillettir.
İnsan gibi insan olmak,insana fazilettir.