Ramazan Rahmettir

Ramazan Rahmettir
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Salı, 02 Temmuz 2013 01:07
 
 
Oruç ayı olan Ramazan-ı Şerîf mübârek bir mükâfât ayıdır.
Farz ibadet olduğu için sevabı çoktur.
 
alt
Ramazan, yeme-içme ayı değildir,
Ramazan, pide ayı değildir,
Ramazan, hurma ayı değildir,
Ramazan tatlı, kola, pasta ayı değildir,
Ramazan, sadece dostların çağrıldığı en az on çeşit yemeğin olduğu sofraların ayı değildir.
 
Ramazan, nefsini terbiye ayıdır,alt
Ramazan tok insanın aç insanın halinden anladığı aydır,
Ramazan teravih ayıdır,
Ramazan, Kadir Gecesi'ni içinde barındıran aydır,
Ramazan, Peygamberimizin "Ramazan'a ulaştığı halde günahlarından arınmayanın burnu sürtülsün" buyurduğu aydır.
 
Ramazan, Peygamberimizin "ümmetimin ayı" buyurduğu aydır...
Ramazan onbir ayın günahının silinip süpürüldüğü aydır,
Ramazan fakirlerin davet edildiği sofraların kurulduğu aydır
Ramazan, mukabele ayıdır,
Ramazan, şeytanın bağlandığı aydır.
 
Kulluğumuzu yapalım Rabbimizi sevindirelim
Rahmet, mağfiret ve bereketine ulaşabilmek dileğiyle...
 
 
 
Hz Süleyman (a.s) huzuruna girip selam veren baykuşa sormuş.
 
 “Ey Baykuş! Evlere konunca niçin uzun uzun ötersin?”
 

alt"insanoğlu bu kadar ağır imtihanla karşı karşıya iken nasıl rahat uyur ? demek isterim.

“Gündüzleri niçin dışarı çıkmazsın?”
 “İnsanoğlunun birbirlerine olan zulümlerinden dolayı….”
 “Feryâdında ne dersin ?”
 “Ey gâfiller! Yolculuk var.Hazırlıkta bulunun” derim.
 
Hz. Süleyman (a.s) şöyle buyurmuş : “ İnsana böyle yol gösteren başka bir kuş yoktur. Neden insanoğlu onu uğursuz 
 
sayar, anlamadım.”
 
Kur'ân'ın talimatına (gösterdiği prensiplere) aykırı davranışlar ise,
 
aslında yükselme değil, bir alçalmadır !
 
 
Doğruluk, kişinin özünde sözünde her halde Hakkı gözetmesi samimi olmasıdır!
Resulullah (sallahu aleyhi vesellm) Efedimiz Buyurdular:
 
"Doğruluktan ayrılmayınız, çünkü doğruluk iyilik hayra götürür. İyilik ve hayır da kişiyi cennete ulaştırır." (Buhari, Edep, 69.)
 
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür.
İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye
Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır.
Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür.
Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı)
diye yazılır.
(_Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.Hadis-i Şerif._)
 
 
Sen ki, Allah'ın ‘bak’ diye hitap ettiği varlıksın.
Niçin bu yoldan körler gibi yürüyüp geçiyorsun?
Bahar rüzgarı gibi güllerin üzerinden geçip gitme, gülistanın manasına dal.