Allah Resûlü(s.a.v) Buyurdu

Allah Resûlü(s.a.v) Buyurdu
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazar, 07 Temmuz 2013 13:01
Bismillahirrahmanirrahim
 
 alt
Talha (ra) rivayet ediyor.

alt

İktisat edeni Allah zengin eder, israf edeni Allah fakir kılar.
Tevazu göstereni Allah yükseltir, zulmedeni Allah parçalar.
 
 Cami'ü's-Sağir
 
Allah Resûlüne(s.a.v):
 
- Ya Resûlallah insanların en faziletlisi kimdir? diye soruldu.
 
Şu cevabı verdi:
 
- Kalbi mahmum ve sözü doğru olanlardır.
 
Ashap, 
 
- "Sözü doğru olanı biliyoruz. Kalbi mahmûm olan nedir?" diye sordular.
 
Allah Resûlü(s.a.v):
 
- O, Allah korkusu ile kaplı, tertemiz; içinde günah, isyan, hile ve hased duyguları olmayan kalptir, cevabını verdi.
 
| Hadis-i Şerif, İbn-i Mace, Beyhaki | [7]