Sıla-i Rahim

Sıla-i Rahim
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 17 Ekim 2013 10:43
 
BUGÜN BAYRAMIN 3. GÜNÜ
Ve    "sıla-i rahim"e  devam...
alt
 
Akraba ilişkileri anlamına gelen "sıla-i rahim" kavramı ile;
Baba,Anne ,Kardeş,Amca, Hala, Teyze, Dayı ve bunların çocukları, kayın valide, kayın peder ve kayın birader gibi yakınlara karşı insânî, ahlâkî ve sosyal görevler ifade edilir. bir çok âyet ve hadiste akraba ile ilişkilerin sürdürülmesi ve onların haklarının gözetilmesi emredilmektedir:
nisa suresinde ;alt
 " kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının" (nisâ, 4/1),
nahl suresinde ;
 

alt

 ALLAH adaleti, ihsanı ve yakınlara yardım etmeyi emreder?" (nahl, 16/90)
anlamındaki ayetler sıla-i rahmin önemini ve
bu görevin nasıl yapılacağını ifade etmektedir.
sıla-i rahim görevi genelde iki şekilde yapılır:
alt
a) ziyaret etmek, maddî ve manevi yardımda bulunmak, sevinçli ve acılı günlerinde yanlarında olmak.
b) onlara fiilî veya sözlü olarak her hangi bir zarar vermemek, onları kötülememek, unutmamak ve dargın durmamak.
akrabalık ilişkilerini sürdürmek farz, bu ilişkileri koparmak ise haramdır. 
 
Bayramın ikinci günü ;
Sıla-i Rahim yaptınız mı? Yapmanın Önemi;
 
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu kadar önemle üzerinde durduğu ve yapıldığı zaman müslümanların Cennete girmelerine sebep olacağını haber verdiği sıla-i rahim; her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınların görülüp gözetilmesidir. Sıla-i rahimin; gerek ayetlerde, gerek hadislerde, namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilmesi, islamdaki önemini göstermektedir. Âlimler sıla-i rahimde bulunmanın farz olduğu görüşündedirler. Bunun, terk edilmesi yani akraba ve yakınlarla olan ilgisinin kesilmesi, büyük günah sayılmıştır. Çünkü Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:
 
“Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının.”
 
Nisâ: 1
 
(1) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
 
“Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
 
‘Biribirinize kin tutmayın, biribirinizle hasetleşmeyin, biribirinizden sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir müslümanın din kardeşine küsüp, üç günden fazla ayrı durması helal değildir’ buyurdu.”
 
Müslim
 
(2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
 
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
 
‘Su-i zandan çekininiz. Çünkü su-i zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel hayatını araştırmayınız. Menfaatte bencillik yapmayınız. Hasetleşmeyiniz. Birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize arka dönmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeşler olunuz’ buyurdu.”
 
Müslim
 
(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
 
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
 
‘Allah-u Teâlâ, mahlûkatı yaratıp bunların takdiratını tamamlayınca, akrabalık ayağa kalkarak:
 
−‘Ya Rabb! Burası, akrabalık münasebetlerini kesmekten sana sığınanların makamıdır’ dedi. Allah-u Teâlâ:
 
−‘Evet, sana sıla yapana benim de sıla yapmama; senden alâkayı kesenlerden benim de alâkayı kesmeme razı olmaz mısın?’ buyurdu. Akrabalık:
 
−‘Evet’ diye cevap verdi. Allah-u Teâlâ:
 
−‘Bu sana verilmiştir’ buyurdu. Bundan sonra Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
 
‘İsterseniz şu ayetleri okuyunuz’ dedi ve:
 
‘Geri dönerseniz hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık bağlarınızı keseceksiniz, öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah onları lânetlemiş, sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiştir. Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalblerinde kilitler mi var?’ buyurdu.”
 
Müslim
 
(4) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
 
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
 
‘Rahim Arşa asılmış der ki: Beni gözeteni Allah gözetsin, beni terk edeni Allah terk etsin’ buyurdu.”
 
Müslim