KARTALIN BEĞENMEDİĞİNİ KARGALAR KAPIŞIRLAR - TİRYAKİ SÖZLERİ 3

KARTALIN BEĞENMEDİĞİNİ KARGALAR KAPIŞIRLAR - TİRYAKİ SÖZLERİ 3
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 23 Kasım 2013 18:00

 

 

Kıymetli dostlar, Cenâb Şahâbeddîn'in (1870-1934) kütüphânemde bulunan 1978 İstanbul baskısı Tiryâki Sözleri eserinde yer alan 1800 küsur vecizeden seçtiklerimin üçüncü bölümünü yayımlayacağım.

Servet-i Fünûn'culardan biri olan Şahâbeddîn Arabca, Farsça, Fransızca ve Türkçe'ye hâkim bir zâttı.

alt

 

Geçelim Tiryaki Sözlerine:

 

Sadakanı tercihen kör dilencilere ver. İyilik ettiğin kişi seni görmezse, nankörlüğünden emin kalabilirsin.

 

Âşıkta biraz kıskançlığı hoş gördüğümüz gibi, dindarda da biraz taassubu hoş görmeliyiz.

 

Suyu dökme tehlikesi, çok kere bardağını fazla doldurmak arzusundan ileri gelir.

 

Tenbellik bir nevi vicdan uykusudur. Onun için bir kötülük olduğunun farkına varamayız.

 

Kadın olsun, kitap olsun, cildine aldanma, içindekilere bak.

 

Açgözlüyü minnetdar edemezsin. Doymaz ki…

 

Çok “doğal” olmaya gelmez “terbiyesiz” derler. Pek samimi olmaya gelmez “saygısız” derler.

 

Köpeğe gem vurma kendisini at zanneder.

 

Hayat mücadelesinde galip gelmek için sağlam kafa lâzımdır. İnsanlar da koçlar gibi kafa kafaya dövüşürler.

 

Hayatta her birimiz için en fazla iki şey öneme sahiptir: Umduğumuz ve korktuğumuz.

 

Her tavır ve davranışları onu anlayabileceklere karşı seçmeli. Tevazuyu bile…

 

Kusurumuz ne kadar çoksa o kadar kusur ararız.

 

Berberler nasıl geveze olmazlar. Sabahtan akşama kadar çenelerinizle oynuyorlar.

 

Yanlış bildiklerimizi anlatabilsek beynimizin yükü o kadar hafiflerdi ki.

 

Kendine gülen adamın gülüşü daima zekidir.

 

Riyasız namaz kılanın dizi tahiyyattan yorulmaz.

 

Başkalarını nezakete davet etmek içi bazen kaba görünmek gerekir.

 

Gurur dünyada yalnız aşka karşı direnemez. Sevdiğinin huzurunda tevazuya düşmeyen gururlu yoktur.

 

Elinden gelse her yazar, bütün okuyucularına kendi zevkini aşılardı.

 

İcaz (az sözle çok şey anlatma) içinde basit bir fikir, gözümün önüne dar elbise giymiş şişman bir adam getirir.

 

Parasızlık, hiç yalan söylemeyen karar bir habercidir.

 

Tavizin kanunu: aklı çok olanın lezzeti de çok olur, acısı da…

 

“Güçlü, dayanıklı” dediklerimiz çoğunlukla duygusuz insanlardır.

 

Herkesi tanımak iddiası, kendini bilmeyenlerden çıkar.

 

Kendisinden memnun olmayanı hiçbir şey ve hiçbir kimse memnun edemez.

 

Çok kere kadınlar boş ve erkekler nahoş konuşur.

 

Vicdan… Onu herkes yüreğinde taşımaz. Dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır

 

Güçsüzlüğün en çirkin görüntüsü kıskançlıktır. Kıskaç, eğer tek gözlüyse ister ki herkesin de en azından bir gözü çıksın.

 

Kollarının kuvvetini öyle bir göster ki, onları bükebilme hayali hiçbir zihne uğramasın.

 

En çok dilimize dolanan kelimeler, en büyük güçlükle tarif edebileceğimiz mefhumlardır: Hürriyet, vazife, aşk, vatan, millet, kamuoyu gibi…

 

Körler el ele de yürüseler er geç düşecekleri ya bataklıktır ya uçurum.

 

Fakir her yerde biraz yabancıdır, kendi evinde bile.

 

Kirli ve acı suda yaşamaya alışkın balık, tatlı ve temiz suda boğulur.

 

İsraf edenle cimri arasındaki fark: Paranın değerini biri bilmez, öteki yanlış bilir. 

 

Başarıya engel olan sebeplerin en acısı fakirliktir.

 

Beğenilme isteği, her kadında sevilme hevesinden gelmez. Öyle kadınlar vardır ki "Beni herkes beğensin de isterse hiç kimse sevmesin" der.

 

Zeki adam, tepeden tırnağa göz kulaktır. 

 

Hayatlarında sesleri duyulmayanların ölümleri duyulmaz

 

Fırtına saçlarımı yolsun, kötü görmem, eğer bana bir fikir getirirse.

 

Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.

 

1. Bölüm: http://www.ayferaytac.com/tum-makaleler/255

 

2. Bölüm: http://www.ayferaytac.com/tum-makaleler/616