Salavat

Salavat
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 26 Aralık 2013 17:30

İmâm-ı Câfer-i Sâdık hazretleri buyurdu ki:

alt

"Perşembe günü ikindi vakti olunca, ALLAH'u teâlâ, meleklerini gökten yere indirir. Meleklerin yanında gümüşten sahifeler ve altından kalemler vardır. Ertesi gün güneş batıncaya kadar Resûlullah'a okunan salevâtı yazarlar...ALLAH'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashâbına, indiği günden itibâren tâ kıyâmete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnâsında ALLAH'ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur'ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere bu salavâtlar adedince merhamet et. Bunu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en merhametlisi! Duâmızı kabul buyur. Alemlerin Rabbi olan ALLAH'a hamd olsun. Amin...

 

Efendimiz Aleyhisselâtû Vesselâm, Cebrâil Aleyhisselâm’a Sordu:

“Yâ Cebrâil, Benden Sonra Yere İnecek misin?”

 “Evet, Ahir Zamanda Dört Kere İneceğim.”

Bunun Üzerine Efendimiz Aleyhisselâtû Vesselâm, Tekrar Sordu:

“Yâ Cebrâil, Niçin İneceksin?”

Cebrâil Aleyhisselâm, Cevapladı:

“Birincide, Kadınlardan Hayâyı Kaldırmak İçin; İkincide, Kazançlardan Bereketi Kaldırmak İçin; Üçüncüde, Hâkimlerden Adâleti Kaldırmak İçin; Dördüncüdeyse, Hâfızların Göğsünden Kur’an’ı Kaldırmak İçin Geleceğim ve Sonra, Bir Daha da Gelmeyeceğim!” Dedi.